Search results

Publication date Communities Collections Article title Author(s) Journal/Conference
29 Jun 2022 BMRC Genome Institute of Singapore Embryonic Programs in Cancer and Metastasis—Insights From the Mammary Gland (Pending publish) May Yin Lee Frontiers in Cell and Developmental Biology
29 Apr 2022 BMRC Institute of Bioengineering and Bioimaging Universal immunotherapeutic strategy for hepatocellular carcinoma with exosome vaccines that engage adaptive and innate immune responses Bingfeng Zuo, Yang Zhang, Kangjie Zhao, Li Wu, Han Qi, Rong Yang, Xianjun Gao, Mengyuan Geng, Yingjie Wu, Renwei Jing, Qibing Zhou, Yiqi Seow, HaiFang Yin Journal of Hematology & Oncology
22 Mar 2022 BMRC Institute of Bioengineering and Bioimaging Drug-free neutrally charged polypeptide nanoparticles as anticancer agents Shengcai Yang, Jiayu Leong, Yanming Wang, Rachel Sim, Ko Hui Tan, Yau Hong Chua, Nathanael Tan, Ashlynn L.Z. Lee, Joyce Tay, Yi Yan Yang Journal of Controlled Release
15 Feb 2022 BMRC Institute of Molecular and Cell Biology Mechanism for the attenuation of neutrophil and complement hyperactivity by MSC exosomes Jia Tong Loh, Bin Zhang, Joey Kay Hui Teo, Ruenn Chai Lai, Andre Boon Hwa Choo, Kong-Peng Lam, Sai Kiang Lim Cytotherapy
10 Feb 2022 BMRC Genome Institute of Singapore Predicting the Likelihood of Carrying a BRCA1 or BRCA2 Mutation in Asian Patients With Breast Cancer (Pending publish) Boon Hong Ang, Weang Kee Ho, Eldarina Wijaya, Pui Yoke Kwan, Pei Sze Ng, Sook Yee Yoon, Siti Norhidayu Hasan, Joanna M.C. Lim, Tiara Hassan, Mei-Chee Tai, Jamie Allen, Andrew Lee, Nur Aishah Mohd Taib, Cheng Har Yip, Mikael Hartman, Swee Ho Lim, Ern Yu Tan, Benita K.T. Tan, Su-Ming Tan, Veronique K.M. Tan, Peh Joo Ho, Alexis J. Khng, Alison M. Dunning, Jingmei Li, Douglas F. Easton, Antonis C. Antoniou, Soo Hwang Teo Journal of Clinical Oncology
22 Nov 2021 BMRC Institute of Molecular and Cell Biology A key malignant switch in skin SCC Hui Yi Grace Lim, Nick Barker Nature Cancer
28 Oct 2021 BMRC Genome Institute of Singapore Breast cancer risk stratification for mammographic screening: A nation‐wide screening cohort of 24,431 women in Singapore Peh Joo Ho, Fuh Yong Wong, Wen Yee Chay, Elaine Hsuen Lim, Zi Lin Lim, Kee Seng Chia, Mikael Hartman, Jingmei Li Cancer Medicine
21 Oct 2021 BMRC Institute of Bioengineering and Bioimaging Magnetic Particle Imaging: An Emerging Modality with Prospects in Diagnosis, Targeting and Therapy of Cancer Zhi Wei Tay, Prashant Chandrasekharan, Benjamin D. Fellows, Irati Rodrigo Arrizabalaga, Elaine Yu, Malini Olivo, Steven M. Conolly Cancers
15 Mar 2021 BMRC Genome Institute of Singapore Shifting the Gears of Metabolic Plasticity to Drive Cell State Transitions in Cancer Zhengwei Wu, Yi Fei Lee, Xun Hui Yeo, Ser Yue Loo, Wai Leong Tam Cancers
12 Mar 2021 BMRC Institute of Bioengineering and Bioimaging Granzyme B PET Imaging of Combined Chemotherapy and Immune Checkpoint Inhibitor Therapy in Colon Cancer Julian L Goggi, Siddesh V Hartimath, Tan Yun Xuan, Shivashankar Khanapur, Beverly Jieu, Hui Xian Chin, Boominathan Ramasamy, Peter Cheng, Tang Jun Rong, Yong Fui Fong, Tsz Ying Yuen, Rasha Msallam, Ann-Marie Chacko, Laurent Renia, Charles Johannes, You Yi Hwang, Edward G Robins Molecular Imaging and Biology