Search results

Publication date Communities Collections Article title Author(s) Journal/Conference
18 May 2021 BMRC Bioprocessing Technology Institute Semi-Automated Glycoproteomic Data Analysis of LC-MS Data Using GlycopeptideGraphMS in Process Development of Monoclonal Antibody Biologics Kuin Tian Pang, Shi Jie Tay, Corrine Wan, Ian Walsh, Matthew S. F. Choo, Yuan Sheng Yang, Andre Choo, Ying Swan Ho, Terry Nguyen-Khuong Frontiers in Chemistry
27 Aug 2020 BMRC Bioprocessing Technology Institute Clustering and Curation of Electropherograms: An Efficient Method for Analysing Large Cohorts of Glycomic Profiles in Tracking the Effects of Multivariate Parameters in Bioprocessing Operations Walsh Ian, Choo Matthew S F, Chiin Sim Lyn, Mak Amelia, Tay Shi Jie, Rudd Pauline M, Yuansheng Yang, Choo Andre, Ying Swan Ho, Nguyen-Khuong Terry Beilstein Journal of Organic Chemistry
4 Jul 2019 BMRC Bioprocessing Technology Institute von Hippel-Lindau Protein Maintains Metabolic Balance to Regulate the Survival of Naive B Lymphocytes Shengli Xu, Jianxin Huo, Yuhan Huang, Melissa Aw, Shuwen Chen, Shiya Mak, Lian Yee Yip, Ying Swan Ho, Sze Wai Ng, Andy Hee-Meng Tan, Alison Lee, Xijun Ou, Kong-Peng Lam iSCIENCE
6 May 2019 BMRC Genome Institute of Singapore Methionine is a metabolic dependency of tumor-initiating cells Tony Kiat Hon Lim, Angela Takano, Eng Huat Tan, Daniel Shao Weng Tan, Zhenxun Wang, Lian Yee Yip, Jia Hui Jane Lee, Zhengwei Wu, Hui Yi Chew, Pooi Kiat William Chong, Chin Chye Teo, Heather Yin-Kuan Ang, Kai Lay Esther Peh, Ju Yuan, Siming Ma, Li Shi Kimberly Choo, Nurhidayah Basri, Xia Jiang, Qiang Yu, Axel M. Hillmer, Wan Teck Lim, Ying Swan Ho, Bing Lim, Wai Leong Tam Nature Medicine
25 May 2018 BMRC Singapore Institute of Food and Biotechnology Innovation Auroramycin: A Potent Antibiotic from Streptomyces roseosporus by CRISPR‐Cas9 Activation Yee Hwee Lim, Fong Tian Wong, Wan Lin Yeo, Kuan Chieh Ching, Yi Wee Lim, Elena Heng, Shuwen Chen, De‐Juin Tsai, Tsai‐Ling Lauderdale, Kak‐Shan Shia, Ying Swan Ho, Shawn Hoon, Ee Lui Ang, Mingzi Zhang, Huimin Zhao ChemBioChem
17 Dec 2014 BMRC Bioprocessing Technology Institute Advances in sample preparation and analytical techniques for lipidomics study of clinical samples Chin Chye Teo, William Pooi Kat Chong, Eddy Tan, Nurhidayah Binte Basri, Zhen Jie Low, Ying Swan Ho Trends in Analytical Chemistry