Search results

Publication date Communities Collections Article title Author(s) Journal/Conference
10 Aug 2022 SERC Institute for Infocomm Research ADAST: Attentive Cross-Domain EEG-Based Sleep Staging Framework With Iterative Self-Training (Pending publish) Emadeldeen Eldele, Mohamed Ragab, Zhenghua Chen, Min Wu, Chee-Keong Kwoh, Xiaoli Li, Cuntai Guan IEEE Transactions on Emerging Topics in Computational Intelligence
18 Jul 2022 SERC Institute for Infocomm Research PD-FAC: Probability Density Factorized Multi-Agent Distributional Reinforcement Learning for Multi-Robot Reliable Search Wenda Sheng, Hongliang Guo, Wei-Yun Yau, Yingjie Zhou IEEE Robotics and Automation Letters
30 Jun 2022 SERC Institute for Infocomm Research Memorizing Structure-Texture Correspondence for Image Anomaly Detection (Pending publish) Kang Zhou, Jing Li, Yuting Xiao, Jianlong Yang, Jun Cheng, Wen Liu, Weixin Luo, Jiang Liu, Shenghua Gao IEEE Transactions on Neural Networks and Learning Systems
23 Jun 2022 SERC Institute for Infocomm Research Self-Supervised Autoregressive Domain Adaptation for Time Series Data (Pending publish) Mohamed Ragab, Emadeldeen Eldele, Zhenghua Chen, Min Wu, Chee-Keong Kwoh, Xiaoli Li IEEE Transactions on Neural Networks and Learning Systems
3 May 2022 SERC Institute for Infocomm Research A XGBoost-Based Lane Change Prediction on Time Series Data Using Feature Engineering for Autopilot Vehicles Yi Zhang, Xiupeng Shi, Sheng Zhang, Anuj Abraham IEEE Transactions on Intelligent Transportation Systems
18 Feb 2022 SERC Institute of High Performance Computing Filter Pruning by Switching to Neighboring CNNs With Good Attributes Yang He, Ping Liu, Linchao Zhu, Yi Yang IEEE Transactions on Neural Networks and Learning Systems
11 Feb 2022 SERC Institute for Infocomm Research Phased Array Metantennas for Satellite Communications Zhi Ning Chen, Xianming Qing, Xinyi Tang, Wei E.I. Liu, Ruolei Xu IEEE Communications Magazine
8 Feb 2022 SERC Institute for Infocomm Research Hierarchical Point Cloud Encoding and Decoding With Lightweight Self-Attention Based Model En Yen Puang, Hao Zhang, Hongyuan Zhu, Wei Jing IEEE Robotics and Automation Letters
26 Jan 2022 SERC Institute for Infocomm Research Shape and boundary-aware multi-branch model for semi-supervised medical image segmentation Xiaowei Liu, Yikun Hu, Jianguo Chen, Keqin Li Computers in Biology and Medicine
21 Jan 2022 SERC Institute for Infocomm Research A Survey of Embodied AI: From Simulators to Research Tasks Jiafei Duan, Samson Yu, Hui Li Tan, Hongyuan Zhu, Cheston Tan IEEE Transactions on Emerging Topics in Computational Intelligence
19 Jan 2022 SERC Institute for Infocomm Research Planning Sequential Interventions to tackle Depression in Large Uncertain Social Networks using Deep Reinforcement Learning Aye Phyu Phyu Aung, Senthilnath Jayavelu, Xiaoli Li, Bo An Neurocomputing
13 Jan 2022 SERC Institute for Infocomm Research Neural Acoustic-Phonetic Approach for Speaker Verification with Phonetic Attention Mask Tianchi Liu, Rohan Kumar Das, KONG AIK LEE, Haizhou Li IEEE Signal Processing Letters
4 Jan 2022 SERC Institute for Infocomm Research Depth and Video Segmentation Based Visual Attention for Embodied Question Answering Haonan Luo, Guosheng Lin, Yazhou Yao, Fayao Liu, Zichuan Liu, Zhenming Tang IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence
17 Dec 2021 SERC Institute for Infocomm Research Robust Traffic Prediction From Spatial-Temporal Data Based on Conditional Distribution Learning Zeng Zeng, Wei Zhao, Peisheng Qian, Yingjie Zhou, Ziyuan Zhao, Cen Chen, Cuntai Guan IEEE Transactions on Cybernetics
15 Dec 2021 SERC Institute of High Performance Computing Soft Person Reidentification Network Pruning via Blockwise Adjacent Filter Decaying Xiaodong Wang, Zhedong Zheng, Yang He, Fei Yan, Zhiqiang Zeng, Yi Yang IEEE Transactions on Cybernetics
6 Dec 2021 SERC Institute for Infocomm Research A Progressive Multi-view Learning Approach for Multi-loss Optimization in 3D Object Recognition Shitala Prasad, Yiqun Li, Dongyun Lin, Sheng Dong, Tin Lay Nwe IEEE Signal Processing Letters
1 Dec 2021 BMRC Singapore Institute of Food and Biotechnology Innovation Impact of food texture modifications on oral processing behaviour, bolus properties and postprandial glucose responses J.Y.M. Choy, A.T. Goh, G. Chatonidi, S. Ponnalagu, S.M.M. Wee, M. Stieger, C.G. Forde Current Research in Food Science
24 Nov 2021 SERC Institute for Infocomm Research Privacy-Preserving Cross-Environment Human Activity Recognition Le Zhang, Wei Cui, Bing Li, Zhenghua Chen, Min Wu, Teo Sin Gee IEEE Transactions on Cybernetics
15 Nov 2021 BMRC Institute of Bioengineering and Bioimaging Soft Surface Nanostructure with Semi-Free Polyionic Components for Sustainable Antimicrobial Plastic Shook Pui Chan, Diane S. W. Lim, Arunmozhiarasi Armugam, Guangshun Yi, Yugen Zhang International Journal of Molecular Sciences
4 Nov 2021 SERC Institute of High Performance Computing Graph-based few-shot learning with transformed feature propagation and optimal class allocation Ruiheng Zhang, Shuo Yang, Qi Zhang, Lixin Xu, Yang He, Fan Zhang Neurocomputing
25 Oct 2021 SERC Institute for Infocomm Research WiHGR: A Robust WiFi-Based Human Gesture Recognition System via Sparse Recovery and Modified Attention-based BGRU Wei Meng, Xingcan Chen, Wei Cui, Jing Guo IEEE Internet of Things Journal
20 Sep 2021 SERC Institute for Infocomm Research Attention-based sequence to sequence model for machine remaining useful life prediction (Pending publish) Mohamed Ragab, Zhenghua Chen, Min Wu, Chee-Keong Kwoh, Ruqiang Yan, Xiaoli Li Neurocomputing
20 Sep 2021 SERC Institute for Infocomm Research Attention-based sequence to sequence model for machine remaining useful life prediction Mohamed Ragab, Zhenghua Chen, Min Wu, Chee-Keong Kwoh, Ruqiang Yan, Xiaoli Li Neurocomputing
9 Sep 2021 SERC Institute for Infocomm Research A Safety-Aware Real-Time Air Traffic Flow Management Model Under Demand and Capacity Uncertainties Gammana Guruge Nadeesha Sandamali, Rong Su, Kalupahana Liyanage Kushan Sudheera, Yicheng Zhang IEEE Transactions on Intelligent Transportation Systems
18 Aug 2021 SERC Institute for Infocomm Research Characterising Alzheimer‘s Disease with EEG-based Energy Landscape Analysis Dominik Klepl, Fei He, Min Wu, Matteo De Marco, Daniel Blackburn, Ptolemaios Georgios Sarrigiannis IEEE Journal of Biomedical and Health Informatics
5 Aug 2021 BMRC Institute of Bioengineering and Bioimaging Reproducibility and robustness of high-throughput S1500+ transcriptomics on primary rat hepatocytes for chemical-induced hepatotoxicity assessment Fan Lee, Imran Shah, Yun Ting Soong, Jiangwa Xing, Inn Chuan Ng, Farah Tasnim, Hanry Yu Current Research in Toxicology
12 Jul 2021 SERC Institute for Infocomm Research KG4SL: knowledge graph neural network for synthetic lethality prediction in human cancers Shike Wang, Fan Xu, Yunyang Li, Jie Wang, Ke Zhang, Yong Liu, Min Wu, Jie Zheng Bioinformatics
23 Jun 2021 SERC Institute for Infocomm Research Xi-Vector Embedding for Speaker Recognition KONG AIK LEE, Qiongqiong Wang, Takafumi Koshinaka IEEE Signal Processing Letters
7 Jun 2021 SERC Institute for Infocomm Research Adaptive Robust Impedance Control for an Ear Surgical Device with Soft Interaction Zhao Feng, Wenyu Liang, Jie Ling, Xiaohui Xiao, Kok Kiong Tan, Tong Heng Lee IEEE/ASME Transactions on Mechatronics
14 May 2021 SERC Institute for Infocomm Research Multimodal CSI-Based Human Activity Recognition Using GANs Dazhuo Wang, Jianfei Yang, Wei Cui, Lihua Xie, Sumei Sun IEEE Internet of Things Journal
29 Apr 2021 SERC Institute for Infocomm Research Adaptive Robust Controller Using Intelligent Uncertainty Observer for Mechanical Systems under Non-Holonomic Reference Trajectories Xiaolong Chen, Wenyu Liang, Han Zhao, Abdullah Al Mamun ISA Transactions
24 Apr 2021 SERC Institute of High Performance Computing An experimentally validated dislocation density based computational framework for predicting microstructural evolution in cold spray process Sabeur Msolli, Zhi-Qian Zhang, Debbie Hwee Leng Seng, Zheng Zhang, Junyan Guo, C.D. Reddy, N. Sridhar, Jisheng Pan, Boon Hee Tan, Qizhong Loi International Journal of Solids and Structures
24 Apr 2021 SERC Institute of High Performance Computing An experimentally validated dislocation density based computational framework for predicting microstructural evolution in cold spray process Sabeur Msolli, Zhi-Qian Zhang, Debbie Hwee Leng Seng, Zheng Zhang, Junyan Guo, C.D. Reddy, N. Sridhar, Jisheng Pan, Boon Hee Tan, Qizhong Loi International Journal of Solids and Structures
20 Apr 2021 SERC Institute for Infocomm Research Two-step machine learning enables optimized nanoparticle synthesis Flore Mekki-Berrada, Zekun Ren, Tan Huang, Wai Kuan Wong, Fang Zheng, Jiaxun Xie, Isaac Parker Siyu Tian, Senthilnath Jayavelu, Zackaria Mahfoud, Daniil Bash, Kedar Hippalgaonkar, Saif Khan, Tonio Buonassisi, Qianxiao Li, Xiaonan Wang npj Computational Materials
19 Apr 2021 SERC Institute of High Performance Computing Advanced model-based controller for cyber-physical shot peening process Van Bo Nguyen, Augustine Teo, Te Ba, Ampara Aramcharoen, Kunal Ahluwalia, Si Bui Quang Tran, Chang Wei Kang The International Journal of Advanced Manufacturing Technology
19 Apr 2021 SERC Institute for Infocomm Research Recent Advancement of Anti-Resonant Hollow-Core Fibers for Sensing Applications Wenjun Ni, Chunyong Yang, Yiyang Luo, Ran Xia, Ping Lu, Dora Juan Juan Hu, Sylvain Danto, Perry Ping Shum, Lei Wei Photonics
13 Apr 2021 SERC Institute for Infocomm Research PID-type sliding mode-based adaptive motion control of a 2-DOF piezoelectric ultrasonic motor driven stage Min Ming, Wenyu Liang, Zhao Feng, Jie Ling, Abdullah Al Mamun, Xiaohui Xiao Mechatronics
25 Feb 2021 SERC Institute for Infocomm Research Distributed Successive Convex Approximation for Nonconvex Economic Dispatch in Smart Grid Bowen Xu, Fanghong Guo, Wen-An Zhang, Wei Wang, Changyun Wen, Zhengguo Li IEEE Transactions on Industrial Informatics
23 Feb 2021 SERC Institute of High Performance Computing Natural Language Video Localization: A Revisit in Span-based Question Answering Framework Hao Zhang, Aixin Sun, Wei Jing, Liangli Zhen, Joey Tianyi Zhou, Rick Siow Mong Goh IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence
20 Feb 2021 SERC Institute for Infocomm Research Graph contextualized attention network for predicting synthetic lethality in human cancers Yahui Long, Min Wu, Yong Liu, Jie Zheng, Chee Keong Kwoh, Jiawei Luo, Xiaoli Li Bioinformatics
16 Feb 2021 SERC Institute for Infocomm Research A3-FKG: Attentive Attribute-Aware Fashion Knowledge Graph for Outfit Preference Prediction Huijing Zhan, Jie Lin, Kenan Emir Ak, Boxin Shi, Ling-Yu Duan, Alex C. Kot IEEE Transactions on Multimedia
4 Feb 2021 BMRC Singapore Institute of Food and Biotechnology Innovation Physicochemical, textural and structural characteristics of wheat gluten-soy protein composited meat analogues prepared with the mechanical elongation method Jie Hong Chiang, Wesley Tay, Dayna Shu Min Ong, David Liebl, Chee Peng Ng, Christiani Jeyakumar Henry Food Structure
3 Feb 2021 SERC Institute for Infocomm Research Locality-Aware Crowd Counting Joey Tianyi Zhou, Le Zhang, Du Jiawei, Xi Peng, Zhiwen Fang, Zhe Xiao, Hongyuan Zhu IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence
3 Feb 2021 SERC Institute for Infocomm Research, Institute of High Performance Computing Locality-Aware Crowd Counting Joey Tianyi Zhou, Le Zhang, Du Jiawei, Xi Peng, Zhiwen Fang, Zhe Xiao, Hongyuan Zhu IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence
29 Jan 2021 SERC Institute for Infocomm Research On Time-Synchronized Stability and Control Dongyu Li, Haoyong Yu, Keng Peng Tee, Yan Wu, Shuzhi Sam Ge, Tong Heng Lee IEEE Transactions on Systems, Man, and Cybernetics: Systems
16 Jan 2021 BMRC Molecular Engineering Laboratory CRISPR-Cas strategies for natural product discovery and engineering in actinomycetes Elena Heng, Lee Ling Tan, Mingzi M. Zhang, Fong Tian Wong Process Biochemistry
15 Jan 2021 SERC Institute for Infocomm Research A Multi-Bus Dispatching Strategy Based on Boarding Control Yi Zhang, Rong Su, Yicheng Zhang, Nadeesha Sandamali Gammana Guruge IEEE Transactions on Intelligent Transportation Systems
4 Jan 2021 SERC Institute for Infocomm Research An optimization model and traffic light control scheme for heterogeneous traffic systems Yicheng Zhang, Rong Su Transportation Research Part C: Emerging Technologies
23 Nov 2020 SERC Institute for Infocomm Research Easy-but-effective Domain Sub-similarity Learning for Transfer Regression Pengfei Wei, Ramon Sagarna, Yiping Ke, Yew-Soon Ong IEEE Transactions on Knowledge and Data Engineering
4 Nov 2020 BMRC Bioprocessing Technology Institute A review of manufacturing capabilities of cell spheroid generation technologies and future development Dan Liu, Sixun Chen, May Win Naing Biotechnology and Bioengineering