Search results

Publication date Communities Collections Article title Author(s) Journal/Conference
1 Apr 2024 Others Institute for Infocomm Research Driving behavior-guided battery health monitoring for electric vehicles using extreme learning machine Nanhua Jiang, Jiawei Zhang, Weiran Jiang, Yao Ren, Jing Lin, Edwin Khoo, Ziyou Song Applied Energy
1 Mar 2024 Others Institute of High Performance Computing  The role of tool path on microstructure uniformity in large-format additive manufacturing: integrated thermo-metallurgical-mechanical approach (Pending publish) Jakub Mikula, Rajeev Ahluwalia, Athanasius Louis Commillus, Kai Ren, Youxiang Chew, Guglielmo Vastola, Yong-Wei Zhang International Journal of Computer Integrated Manufacturing
25 Jan 2024 SERC Institute of Materials Research and Engineering Emerging 3D printing of MOFs and their derivatives Gwendolyn Jia Hao Lim, Madhavi Srinivasan, Ady Suwardi, Danwei Zhang Metal Organic Frameworks and Their Derivatives for Energy Conversion and Storage
21 Jan 2024 Others Institute of High Performance Computing  Temperature-dependent, multi-mechanism crystal plasticity reveals the deformation and failure behaviour of multi-principal element alloys (Pending publish) Yilun Xu, Xiaochong Lu, Xinyu Yang, Wanghui Li, Zachary Aitken, Guglielmo Vastola, Huajian Gao, Yong-Wei Zhang Journal of the Mechanics and Physics of Solids
4 Jan 2024 Others Institute of Materials Research & Engineering Spin-related Cu-Co pair to increase electrochemical ammonia generation on high-entropy oxides (Pending publish) Shengnan Sun, Chencheng Dai, Peng Zhao, Shibo Xi, Yi Ren, Hui Ru Tan, Poh Chong Lim, Ming Lin, Caozheng Diao, Danwei Zhang, Chao Wu, Anke Yu, Jie Cheng Jackson Koh, Wei Ying Lieu, Debbie Hwee Leng Seng, Libo Sun, Yuke Li, Teck Leong Tan, Jia Zhang, Zhichuan J. Xu, Zhi Wei Seh Nature Communications
13 Dec 2023 Others Bioprocessing Technology Institute Harnessing ceramic hydroxyapatite as an effective polishing strategy to remove product- and process-related impurities in bispecific antibody purification Nattha Ingavat, Xinhui Wang, Jia Min Liew, Farouq Bin Mahfut, Ka Pui But, Yee Jiun Kok, Xuezhi Bi, Yuansheng Yang, Kobayashi Shintaro, Maria Tsoumpra, Wei Zhang Bioresources and Bioprocessing
28 Nov 2023 SERC Institute of Materials Research and Engineering Newtonian liquid-assisted material extrusion 3D printing: Progress, challenges and future perspectives Rahul Karyappa, Danwei Zhang, Qiang Zhu, Rong Ji, Ady Suwardi, Hongfei Liu Additive Manufacturing
28 Nov 2023 Others Institute of High Performance Computing  Laser‐Ironing Induced Capping Layer on Co‐ZIF‐L Promoting In Situ Surface Modification to High‐Spin Oxide–Carbon Hybrids on the “Real Catalyst” for High OER Activity and Stability Weihao Liu, Jing Yang, Yizhe Zhao, Ximeng Liu, Jian Heng, Minghui Hong, Yong‐Wei Zhang, John Wang Advanced Materials
24 Nov 2023 Others Institute of High Performance Computing  Designing Efficient Single-Atom Alloy Catalysts for Selective C═O Hydrogenation: A First-Principles, Active Learning and Microkinetic Study Haisong Feng, Meng Zhang, Zhen Ge, Yuan Deng, Pengxin Pu, Wenyu Zhou, Hao Yuan, Jing Yang, Feng Li, Xin Zhang, Yong-Wei Zhang ACS Applied Materials & Interfaces
23 Nov 2023 SERC Institute of Materials Research and Engineering Thermoelectric nanowires for dense 3D printed architectures Danwei Zhang, Jayanthi Ramiah, Mehmet Cagirici, Kivanc Saglik, Samantha Faye Duran Solco, Jing Cao, Jianwei Xu, Ady Suwardi Materials Horizons