Search results

Publication date Communities Collections Article title Author(s) Journal/Conference
4 Jul 2022 BMRC Bioprocessing Technology Institute Excellent removal of knob-into-hole bispecific antibody byproducts and impurities in a single-capture chromatography Serene W. Chen, Kong Meng Hoi, Farouq Bin Mahfut, Yuansheng Yang, Wei Zhang Bioresources and Bioprocessing
31 May 2022 SERC Institute of Materials Research and Engineering Strain‐Driven Auto‐Detachable Patterning of Flexible Electrodes Zhisheng Lv, Changxian Wang, Changjin Wan, Renheng Wang, Xiangyu Dai, Jiaqi Wei, Huarong Xia, Wenlong Li, Wei Zhang, Shengkai Cao, Feilong Zhang, Haiyue Yang, Xian Jun Loh, Xiaodong Chen Advanced Materials
22 Feb 2022 SERC Institute of Materials Research and Engineering Additive manufacturing of high-strength and ductile high entropy alloy CoCrFeNiW0.2 composites via laser powder bed fusion and post-annealing Chee Koon Ng, Kewu Bai, Delvin Wuu, Kwang Boon Lau, Jing Jun Lee, Augustine Kok Heng Cheong, Fengxia Wei, Baisong Cheng, Pei Wang, Dennis Cheng Cheh Tan, Yong-Wei Zhang Journal of Alloys and Compounds
8 Feb 2022 SERC Institute of Materials Research and Engineering Corrosion-Resistant Graphene-Based Magnetic Composite Foams for Efficient Electromagnetic Absorption Shuangshuang Li, Xinwei Tang, Yawei Zhang, Qianqian Lan, Zhiwei Hu, Le Li, Nan Zhang, Piming Ma, Weifu Dong, Wengweei Tjiu, Zicheng Wang, Tianxi Liu ACS Applied Materials & Interfaces
9 Aug 2021 SERC Institute of High Performance Computing Synergizing Cu dimers and N atoms in graphene towards an active catalyst for hydrogen evolution reaction Jing Yang, Zhi Gen Yu, Yong-Wei Zhang Nanoscale Advances
8 Dec 2020 SERC Institute for Infocomm Research NUT-RC: Noisy User-generated Text-oriented Reading Comprehension Rongtao Huang, Bowei Zou, Yu Hong, Wei Zhang, Ai Ti Aw, Guodong Zhou International Committee on Computational Linguistics
11 Aug 2020 BMRC Bioprocessing Technology Institute A comprehensive CHO SWATH-MS spectral library for robust quantitative profiling of 10,000 proteins Kae Hwan Sim, Lillian Chia-Yi Liu, Hwee Tong Tan, Kelly Tan, Daniel Ng, Wei Zhang, Yuansheng Yang, Stephen Tate, Xuezhi Bi Scientific Data
8 Aug 2020 BMRC Singapore Bioimaging Consortium Dopamine transporter neuroimaging accurately assesses the maturation of dopamine neurons in a preclinical model of Parkinson’s disease Julian L. Goggi, Lifeng Qiu, Mei Chih Liao, Shivashankar Khanapur, Lingfan Jiang, Ramasamy Boominathan, Siddesh V. Hartimath, Peter Cheng, Fui Fong Yong, Vanessa Soh, Xiaozhou Deng, Youshan Melissa Lin, Anna Haslop, Peng Wen Tan, Xiaoxia Zeng, Jolene W. L. Lee, Zhiwei Zhang, Pragalath Sadasivam, Eng King Tan, Sajinder Luthra, William D. Shingleton, Steve K. W. Oh, Li Zeng, Edward G. Robins Stem Cell Research & Therapy
25 Jan 2020 BMRC Bioprocessing Technology Institute Investigation of the effect of salt additives in Protein L affinity chromatography for the purification of tandem single-chain variable fragment bispecific antibodies Serene W. Chen, Darryl Tan, Yuan Sheng Yang, Wei Zhang mAbs
17 Jul 2019 SERC Institute of Materials Research and Engineering Electronic-reconstruction-enhanced hydrogen evolution catalysis in oxide polymorphs Yangyang Li, Zhi Gen Yu, Ling Wang, Yakui Weng, Chi Sin Tang, Xinmao Yin, Kun Han, Haijun Wu, Xiaojiang Yu, Lai Mun Wong, Dongyang Wan, Xiao Renshaw Wang, Jianwei Chai, Yong-Wei Zhang, Shijie Wang, John Wang, Andrew T. S. Wee, Mark B. H. Breese, Stephen J. Pennycook, Thirumalai Venkatesan, Shuai Dong, Jun Min Xue, Jingsheng Chen Nature Communications