Search results

Publication date Communities Collections Article title Author(s)
21 Jun 2021 SERC Institute for Infocomm Research DOReN: Towards Efficient Deep Convolutional Neural Networks with Fully Homomorphic Encryption Souhail Meftah, Benjamin Hong Meng Tan, Fook Mun Chan, Khin Mi Mi Aung, Bharadwaj Veeravalli, Vijay Chandrasekhar
9 Jun 2021 SERC Institute for Infocomm Research H-Stegonet: A Hybrid Deep Learning Framework for Robust Steganalysis Soumik Mondal, Yeo Sze Ling, Arulmurugan Ambikapathi
13 May 2021 SERC Institute for Infocomm Research, Institute of High Performance Computing A Multi-Stage Progressive Learning Strategy for Covid-19 Diagnosis Using Chest Computed Tomography with Imbalanced Data Zaifeng Yang, Yubo Hou, Zhenghua Chen, Le Zhang, Jie Chen
7 May 2021 SERC Institute for Infocomm Research Towards the AlexNet Moment for Homomorphic Encryption: HCNN, the First Homomorphic CNN on Encrypted Data with GPUs Ahmad QaisarAhmadAlBadawi, Jin Chao, Jie Lin, Chan Fook Mun, Sim Jun Jie, Xiao Nan, Benjamin Hong Meng Tan, Khin Mi Mi Aung, Vijay Chandrasekhar
7 May 2021 SERC Institute for Infocomm Research A*3D Dataset: Towards Autonomous Driving in Challenging Environments
16 Apr 2021 SERC Institute for Infocomm Research ASVtorch toolkit: Speaker verification with deep neural networks KONG AIK LEE, Ville Vestman, Tomi Kinnunen
15 Feb 2021 SERC Institute for Infocomm Research Semi-Supervised Deep Learning Based Wireless Interference Identification for IIoT Networks Jiajia Huang, Min Li Huang, Peng Hui Tan, Zhenghua Chen, Sumei Sun
25 Jan 2021 SERC Institute for Infocomm Research Enhancing Robustness of Malware Detection using Synthetically-adversarial Samples Wee Ling Tan, Tram Truong-Huu
18 Jan 2021 SERC Institute for Infocomm Research DSAL: Deeply Supervised Active Learning from Strong and Weak Labelers for Biomedical Image Segmentation Ziyuan Zhao, Zeng Zeng, Kaixin Xu, Cen Chen, Cuntai Guan
24 Dec 2020 SERC Institute for Infocomm Research Robust Train Component Detection with Cascade Convolutional Neural Networks based on Structure Knowledge Fan Wu, Zhongyao Cheng, Juelin Zhu, Cen Chen, Xiaoxi Yu, Yue Li, Zeng Zeng
7 Dec 2020 SERC Institute for Infocomm Research Cost Sensitive Optimization of Deepfake Detector Ivan Kukanov
1 Dec 2020 SERC Institute for Infocomm Research MACHINE-LEARNING BASED METHODOLOGIES FOR 3D X-RAY MEASUREMENT, CHARACTERIZATION AND OPTIMIZATION FOR BURIED STRUCTURES IN ADVANCED IC PACKAGES Ramanpreet Singh Pahwa, Tin Lay Nwe, Richard Chang, Zaw Min, Wang Jie, Tom Gregorich, David Ho, Vempati Srinivasa Rao
26 Oct 2020 SERC Institute for Infocomm Research EMPIRICAL ANALYSIS OF OVERFITTING AND MODE DROP IN GAN TRAINING Yasin Yazici, Chuan-Sheng Foo, Stefan Winkler, Kim-Hui Yap, Vijay Chandrasekhar
26 Oct 2020 SERC Institute for Infocomm Research HFNet: A CNN Architecture Co-designed for Neuromorphic Hardware With a Crossbar Array of Synapses Roshan Gopalakrishnan, Yansong Chua, Pengfei Sun, Ashish Jith Sreejith Kumar, Arindam Basu
21 Oct 2020 SERC Institute for Infocomm Research Contrastive Adversarial Domain Adaptation for Machine Remaining Useful Life Prediction Mohamed Ragab, Zhenghua Chen, Min Wu, Chuan Sheng Foo, Chee-Keong Kwoh, Ruqiang Yan, Xiaoli Li
2 Oct 2020 SERC Institute for Infocomm Research Transfer Learning with Joint Optimization for Label-Efficient Medical Image Anomaly Detection Xintong Li, Huijuan Yang, Zhiping Lin, Pavitra Krishnaswamy
29 Sep 2020 SERC Institute for Infocomm Research Semi-supervised Classification of Diagnostic Radiographs with NoTeacher: A Teacher that is Not Mean Balagopal Unnikrishnan, Cuong Manh Nguyen, Shafa Balaram, Chuan Sheng Foo, Pavitra Krishnaswamy
7 Sep 2020 SERC Institute for Infocomm Research Adversarial Transfer Learning for Machine Remaining Useful Life Prediction Mohamed Ragab, Zhenghua Chen, Min Wu, Chee Keong Kwoh, Xiaoli Li
25 Aug 2020 SERC Institute for Infocomm Research Generative Adversarial Networks-Based Data Augmentation for Brain-Computer Interface Fatemeh Fahimi, Strahinja Dosen, Kai Keng Ang, Natalie Mrachacz-Kersting, Cuntai Guan
13 Aug 2020 SERC Institute for Infocomm Research Effects of Local and Global Spatial Patterns in EEG Motor-Imagery Classification using Convolutional Neural Network Jacob Jiexun Liao, Joy jiayu Luo, Tao Yang, Rosa Qi Yue So, Matthew Chin Heng Chua
20 Jul 2020 SERC Institute for Infocomm Research Efficient Deep Learning-based Wound-bed Segmentation For Mobile Applications EE PING ONG, Ka Yin Christina Tang, Beng-Hai Lee
20 Jul 2020 SERC Institute for Infocomm Research Limited-Angle Computed Tomography Reconstruction using Combined FDK-Based Neural Network and U-Net Yiying Wang, Tao Yang, Weimin Huang
1 Jul 2020 SERC Institute for Infocomm Research Role of the Choroid in Automated Age-related Macular Degeneration Detection from Optical Coherence Tomography Images Ruchir Srivastava, EE PING ONG, Beng-Hai Lee
19 Mar 2020 SERC Institute for Infocomm Research An Unsupervised Deep Learning System for Acoustic Scene Analysis Mou Wang, Xiaolei Zhang, Susanto Rahardja
10 Jan 2020 SERC Institute for Infocomm Research Deep TEC: Deep Transfer Learning with Ensemble Classifier for Road Extraction from UAV Imagery Senthilnath J, Varia Neelanshi, Dokania Akanksha, Anand Gaotham, Benediktsson Jón Atli
10 Dec 2019 SERC Institute for Infocomm Research Convolutional Neural Networks for Absence Seizure Detection with Frontal EEG Electrodes Zhuo Zhang, Dajiang He, Mustafa Talha Avcu, Derrick Wei Shih Chan
27 Oct 2019 SERC Institute for Infocomm Research FaultNet: Faulty Rail-Valves Detection using Deep Learning and Computer Vision Ramanpreet Pahwa, Jin Chao, Jestine Paul, Yiqun Li, Tin Lay Nwe Ma, Shudong Xie, Ashish James, Arulmurugan Ambikapathi, Zeng Zeng, Vijay Chandrasekhar
24 Oct 2019 SERC Institute for Infocomm Research Traffic Light and Vehicle Signal Recognition with High Dynamic Range Imaging and Deep Learning Jian-Gang Wang, Lu-Bing Zhou
13 Oct 2019 SERC Institute for Infocomm Research Towards Practical Unsupervised Anomaly Detection on Retinal Images Khalil Ouardini Ouardini, Huijuan Yang, Balagopal Unnikrishnan, Manon Romain, Camille Garcin, Houssam Zenati, J. Peter Campbell, Michael F. Chiang, Jayashree Kalpathy-Cramer, Vijay Chandrasekhar, Pavitra Krishnaswamy, Chuan-Sheng Foo
3 Oct 2019 SERC Institute for Infocomm Research Smartphone Sensor based Human Activity Recognition using Feature Fusion and Maximum Full A Posteriori Zhenghua Chen, Chaoyang Jiang, Shili Xiang, Jie Ding, Min Wu, Xiaoli Li
29 Sep 2019 BMRC Bioinformatics Institute Automated grading of acne vulgaris by deep learning with convolutional neural networks Ziying Vanessa Lim, Farhan Akram, Cuong Phuc Ngo, Amadeus Aristo Winarto, Wei Qing Lee, Kaicheng Liang, Hazel Hweeboon Oon, Steven Tien Guan Thng, Hwee Kuan Lee
26 Sep 2019 SERC Institute for Infocomm Research Nonlinear Regression via Deep Negative Correlation Learning Zhang Le, Zenglin Shi, Ming-Ming Cheng, Yun Liu, Jia-Wang Bian, Joey Tianyi Zhou, Guoyan Zheng, Zeng Zeng
22 Sep 2019 SERC Institute for Infocomm Research Learning Hierarchical Features for Visual Object Tracking with Recursive Neural Networks Li Wang, Ting Liu, Bing Wang, Jie Lin, Xulei Yang, Gang Wang
22 Sep 2019 SERC Institute for Infocomm Research Optimizing the Bit Allocation for Compression of Weights and Activations of Deep Neural Networks Wang Zhe, Jie Lin, Vijay Chandrasekhar, Bernd Girod
19 May 2019 SERC Institute for Infocomm Research A Deep Learning Approach for Sleep-Wake Detection from HRV and Accelerometer Data Jiyan Wu, Zhenghua Chen, Min Wu, Jie Ding, Zeng Zeng, Karl Surmarcz, Xiaoli Li
19 May 2019 SERC Institute for Infocomm Research 3D Inception U-Net for Aorta Segmentation using Computed Tomography Cardiac Angiography Savitha Rani Ravichandran, Balaji Nataraj, Su Huang, Zhiliang Qin, Zhongkang Lu, Akie Katsuki, Weimin Huang, Zeng Zeng
3 May 2019 SERC Institute for Infocomm Research Pedestrian Trajectory Prediction Using RNN Encoder-Decoder with Spatio-Temporal Attentions Eam Khwang Teoh, Niraj Bhujel, Wei-Yun Yau
26 Mar 2019 SERC Institute for Infocomm Research Dataflow-based Joint Quantization for Deep Neural Networks Xue Geng, Jie Fu, Bin Zhao, Jie Lin, Mohamed Aly, Christopher Pal, Vijay Chandrasekhar
1 Feb 2019 SERC Institute for Infocomm Research Gated Residual Recurrent Graph Neural Networks for Traffic Prediction Cen Chen, Kenli Li, Sin Teo, Xiaofeng Zou, Jie Wang, Zeng Zeng
8 Dec 2018 SERC Institute for Infocomm Research Semi-Supervised Deep Learning for Abnormality Classification in Retinal Images Bruno Lecouat, Ken Chang, Chuan-Sheng Foo, Balagopal Unnikrishnan, James M. Brown, Houssam Zenati, Andrew Beers, Vijay Chandrasekhar, Jayashree Kalpathy-Cramer, Pavitra Krishnaswamy
18 Nov 2018 SERC Institute for Infocomm Research Vehicle Detection and Width Estimation in Rain by Fusing Radar and Vision Jiangang Wang, Simon Jian Chen, Lubing Zhou, Kong Wah Wan, Wei-Yun Yau
6 Nov 2018 SERC Institute of High Performance Computing Traffic Speed Prediction with Convolutional Neural Network Adapted for Non-linear Spatio-temporal Dynamics Shen Ren, Bo Yang, Liye Zhang, Zengxiang Li
15 Oct 2018 SERC Institute for Infocomm Research Structured AutoEncoders for Subspace Clustering Wei-Yun Yau, Tianyi Zhou, Songfan Yang, Xi Peng, Jiashi Feng, Shijie Xiao
4 Jul 2018 BMRC Bioinformatics Institute Synthesizing retinal and neuronal images with generative adversarial nets He Zhao, Huiqi Li, Sebastian Maurer-Stroh, Li Cheng
22 May 2018 SERC Institute for Infocomm Research Distributed Anomaly Detection using Autoencoder Neural Networks in WSN for IoT Tie Luo, Sai G. Nagarajan