Search results

Publication date Communities Collections Article title Author(s) Journal/Conference
22 Mar 2022 BMRC Institute of Bioengineering and Bioimaging Drug-free neutrally charged polypeptide nanoparticles as anticancer agents Shengcai Yang, Jiayu Leong, Yanming Wang, Rachel Sim, Ko Hui Tan, Yau Hong Chua, Nathanael Tan, Ashlynn L.Z. Lee, Joyce Tay, Yi Yan Yang Journal of Controlled Release
21 Jan 2022 SERC Institute of Materials Research and Engineering Facile Synthesis of Iron Oxide Nanozymes for Synergistically Colorimetric and Magnetic Resonance Detection Strategy Shihui Huang, Shuqi Jiang, Hong Liu, Jiali Cai, Gengjia Chen, Junyao Xu, Dan Kai, Pengli Bai, Ruiping Zhou, Zhiyong Wang Journal of Biomedical Nanotechnology
30 Nov 2021 BMRC Institute of Bioengineering and Bioimaging Antimicrobial Polypeptides Capable of Membrane Translocation for Treatment of MRSA Wound Infection In Vivo Shengcai Yang, Yanming Wang, Jason Tan, Jye Yng Teo, Ko Hui Tan, Yi Yan Yang Advanced Healthcare Materials
1 Nov 2021 BMRC Institute of Bioengineering and Bioimaging Co3O4 Nanowires Capable of Discharging Low Voltage Electricity Showing Potent Antibacterial Activity for Treatment of Bacterial Skin Infection Chengnan Li, Zongshao Li, Yinxiang Zeng, Xianshuo Cao, Huimin Zhao, Yi Yan Yang, Peiyan Yuan, Xihong Lu, Xin Ding Advanced Healthcare Materials
4 Oct 2021 BMRC Institute of Bioengineering and Bioimaging Broad‐Spectrum Antiviral Peptides and Polymers Agnès Kuroki, Joyce Tay, Guan Huei Lee, Yi Yan Yang Advanced Healthcare Materials
26 Aug 2021 BMRC Skin Research Institute of Singapore Novel Cellulose Fibre-Based Flexible Plasmonic Membrane for Point-of-Care SERS Biomarker Detection in Chronic Wound Healing Jayakumar Perumal, Hann Qian Lim, Amalina Binte Ebrahim Attia, Riazul Raziq, David Ian Leavesley, Zee Upton, US Dinish, Malini Olivo International Journal of Nanomedicine
5 Aug 2021 BMRC Singapore Bioimaging Consortium Aberrant Neurogliovascular Unit Dynamics in Cerebral Small Vessel Disease: A Rheological Clue to Vascular Parkinsonism Che Mohd Nasril Che Mohd Nassir, Thenmoly Damodaran, Siti R. Yusof, Anwar Norazit, Geetha Chilla, Isaac Huen, Bhanu Prakash K. N., Norlinah Mohamed Ibrahim, Muzaimi Mustapha Pharmaceutics
24 Jul 2021 BMRC Institute of Bioengineering and Bioimaging Uptake mechanisms of cell-internalizing nucleic acid aptamers for applications as pharmacological agents Samira Husen Alamudi, Michiko Kimoto, Ichiro Hirao RSC Medicinal Chemistry
24 Jun 2021 SERC Institute of Materials Research and Engineering Machine Learning‐Reinforced Noninvasive Biosensors for Healthcare Kaiyi Zhang, Jianwu Wang, Tianyi Liu, Yifei Luo, Xian Jun Loh, Xiaodong Chen Advanced Healthcare Materials
14 May 2021 BMRC Institute of Bioengineering and Bioimaging Effects of Hydrophobicity on Antimicrobial Activity, Selectivity, and Functional Mechanism of Guanidinium‐Functionalized Polymers Jason Tan, Yanli Zhao, James L. Hedrick, Yi Yan Yang Advanced Healthcare Materials
19 Mar 2021 BMRC Institute of Bioengineering and Bioimaging An Improved Synthesis of N-(4-[18F]Fluorobenzoyl)-Interleukin-2 for the Preclinical PET Imaging of Tumour-Infiltrating T-cells in CT26 and MC38 Colon Cancer Models Shivashankar Khanapur, Fui Fong Yong, Siddesh V. Hartimath, Lingfan Jiang, Boominathan Ramasamy, Peter Cheng, Pradeep Narayanaswamy, Julian L. Goggi, Edward George Robins Molecules
29 Sep 2020 SERC Institute of Materials Research and Engineering pH-responsive and hyaluronic acid-functionalized metal–organic frameworks for therapy of osteoarthritis Feng Xiong, Zainen Qin, Haimin Chen, Qiumei Lan, Zetao Wang, Nihan Lan, Yuan Yang, Li Zheng, Jinmin Zhao, Dan Kai Journal of Nanobiotechnology
29 Jan 2020 SERC Institute of Materials Research and Engineering Noncovalent Fluorescent Biodot–Protein Conjugates with Well-Preserved Native Functions for Improved Sweat Glucose Detection Xin Ting Zheng, Yoonah Choi, Darren Guan Ge Phua, Yen Nee Tan Bioconjugate Chemistry
27 Dec 2017 SERC Institute of Materials Research and Engineering Thermoresponsive Supramolecular Chemotherapy by “V”-Shaped Armed β-Cyclodextrin Star Polymer to Overcome Drug Resistance Xiaoshan Fan, Hongwei Cheng, Xiaoyuan Wang, Enyi Ye, Xian Jun Loh, Yun-Long Wu, Zibiao Li Advanced Healthcare Materials