Search results

Publication date Communities Collections Article title Author(s) Journal/Conference
5 Jan 2023 BMRC Genome Institute of Singapore Profiling Microbial Communities in Idiopathic Granulomatous Mastitis Seeu Si Ong, Jia Xu, Choon Kiat Sim, Alexis Jiaying Khng, Peh Joo Ho, Philip Kam Weng Kwan, Aarthi Ravikrishnan, Kiat-Tee Benita Tan, Qing Ting Tan, Ern Yu Tan, Su-Ming Tan, Thomas Choudary Putti, Swee Ho Lim, Ee Ling Serene Tang, Niranjan Nagarajan, Neerja Karnani, Jingmei Li, Mikael Hartman International Journal of Molecular Sciences
26 Dec 2022 BMRC Institute of Bioengineering and Nanotechnology Self-Assembled Daunorubicin/Epigallocatechin Gallate Nanocomplex for Synergistic Reversal of Chemoresistance in Leukemia Ki Hyun Bae, Fritz Lai, Betul Oruc, Motomi Osato, Qingfeng Chen, Motoichi Kurisawa International Journal of Molecular Sciences
2 Sep 2022 SERC Institute of Materials Research and Engineering The effect of the hydroxyl group position on the electrochemical reactivity and product selectivity of butanediol electro-oxidation Shengnan Sun, Chencheng Dai, Libo Sun, Zhi Wei Seh, Yuanmiao Sun, Adrian Fisher, Xin Wang, Zhichuan J. Xu Dalton Transactions
1 Aug 2022 SERC Institute of Materials Research and Engineering Modified Bacterial Cellulose for Biomedical Applications Karen Yuanting Tang, Jerry Zhi Xiong Heng, Casandra Hui Teng Chai, Chui Yu Chan, Beverly Qian Ling Low, Serene Ming En Chong, Hong Yi Loh, Zibiao Li, Enyi Ye, Xian Jun Loh Chemistry – An Asian Journal
17 Jun 2022 BMRC Institute of Bioengineering and Bioimaging Autoxidation-Resistant, ROS-Scavenging, and Anti-Inflammatory Micellar Nanoparticles Self-Assembled from Poly(acrylic acid)–Green Tea Catechin Conjugates Ki Hyun Bae, Kiat Hwa Chan, Motoichi Kurisawa ACS Macro Letters
4 May 2022 SERC Institute of Materials Research and Engineering Reactivity of Diamines in Acyclic Diamino Carbene Gold Complexes Guilherme M. D. M. Rúbio, Tristan T. Y. Tan, Alexander Prado-Roller, Jia Min Chin, Michael R. Reithofer Inorganic Chemistry
28 Dec 2021 SERC Institute of Materials Research and Engineering Facile Synthesis of Solubilizing Group Free, Solution-Processable p-Type Ladder Conjugated Polymer and Its Thermoelectric Properties Teck Lip Dexter Tam, Ming Lin, Sheau Wei Chien, Jianwei Xu ACS Macro Letters
16 Dec 2021 BMRC Institute of Bioengineering and Bioimaging Catalytic Halogen‐Exchange Fluorination of 4‐Chlorobenzaldehyde to 4‐Fluorobenzaldehyde, a Greener Process Xiukai Li, Wu Yongcai, Shi Lijuan, Yugen Zhang Asian Journal of Organic Chemistry
19 Nov 2021 SERC Institute of Materials Research and Engineering Antioxidative and Anti‐UV Lignin Carrier for Peptide Delivery Pei Lin Chee, Sigit Sugiarto, Yong Yu, Ying Chuan Tan, Enyi Ye, Dan Kai, Xian Jun Loh Macromolecular Chemistry and Physics
15 Nov 2021 BMRC Institute of Bioengineering and Bioimaging Soft Surface Nanostructure with Semi-Free Polyionic Components for Sustainable Antimicrobial Plastic Shook Pui Chan, Diane S. W. Lim, Arunmozhiarasi Armugam, Guangshun Yi, Yugen Zhang International Journal of Molecular Sciences