Search results

Publication date Communities Collections Article title Author(s) Journal/Conference
12 May 2023 BMRC Bioprocessing Technology Institute Insight into muscle stem cell regeneration and mechanobiology Kuin Tian Pang, Larry Sai Weng Loo, Sean Chia, Francesca Yi Teng Ong, Hanry Yu, Ian Walsh Stem Cell Research &Therapy
5 Feb 2023 SERC Singapore Institute of Manufacturing Technology Machine Learning Customized Novel Material for Energy‐Efficient 4D Printing Chaolin Tan, Qian Li, Xiling Yao, Lequn Chen, Jinlong Su, Fern Lan Ng, Yuchan Liu, Tao Yang, Youxiang Chew, Chain Tsuan Liu, Tarasankar DebRoy Advanced Science
16 Nov 2022 BMRC Institute of Molecular and Cell Biology, Institute of Bioengineering and Bioimaging Bone marrow-targetable Green Tea Catechin-Based Micellar Nanocomplex for synergistic therapy of Acute myeloid leukemia Ki Hyun Bae, Fritz Lai, Jamie Mong, Akiko Niibori-Nambu, Kiat Hwa Chan, Zhisheng Her, Motomi Osato, Min-Han Tan, Qingfeng Chen, Motoichi Kurisawa Journal of Nanobiotechnology
14 Nov 2022 SERC Institute of Materials Research and Engineering Advances in Extracellular Vesicle Nanotechnology for Precision Theranostics Qian Wu, Siyuan Fu, Hanyang Xiao, Jiaxin Du, Fang Cheng, Shuangshuang Wan, Houjuan Zhu, Dan Li, Fei Peng, Xianguang Ding, Lianhui Wang Advanced Science
11 Nov 2022 BMRC Singapore Institute of Food and Biotechnology Innovation Solubilised rice bran ferulic acid has potential to retard cooked rice retrogradation and not impact digestibility Pui Yeu Phoon, Amanda Xin Yi Sng, Choy Eng Nge, Christiani Jeyakumar Henry Journal of Functional Foods
9 Nov 2022 BMRC Institute of Bioengineering and Nanotechnology Green tea catechin-grafted silk fibroin hydrogels with reactive oxygen species scavenging activity for wound healing applications Gyeongwoo Lee, Young-Gwang Ko, Ki Hyun Bae, Motoichi Kurisawa, Oh Kyoung Kwon, Oh Hyeong Kwon Biomaterials Research
20 Sep 2022 BMRC Institute of Bioengineering and Bioimaging Imaging Effector Memory T-Cells Predicts Response to PD1-Chemotherapy Combinations in Colon Cancer Julian L. Goggi, Shivashankar Khanapur, Siddesh V. Hartimath, Boominathan Ramasamy, Peter Cheng, Hui-Xian Chin, Jun-Rong Tang, You-Yi Hwang, Edward G. Robins Biomedicines
16 Jul 2022 SERC Institute of Materials Research and Engineering PLA-lignin nanofibers as antioxidant biomaterials for cartilage regeneration and osteoarthritis treatment Ruiming Liang, Xingchen Yang, Pek Yin Michelle Yew, Sigit Sugiarto, Qiang Zhu, Jinmin Zhao, Xian Jun Loh, Li Zheng, Dan Kai Journal of Nanobiotechnology
25 Jun 2022 BMRC Singapore Institute for Clinical Sciences Evaluation of preconception dietary patterns among women enrolled in a multi-site study Shan Xuan Lim, Vanessa Cox, Natasha Rodrigues, Marjorelee T Colega, Sheila J Barton, Caroline E Childs, Cathryn A Conlon, Clare R Wall, Wayne S Cutfield, Shiao-Yng Chan, Keith M Godfrey, Mary F-F Chong, Current Developments in Nutrition
2 May 2022 SERC Institute of Materials Research and Engineering Modulation of Spin Dynamics in 2D Transition‐Metal Dichalcogenide via Strain‐Driven Symmetry Breaking Tao Liu, Du Xiang, Hong Kuan Ng, Zichao Han, Kedar Hippalgaonkar, Ady Suwardi, Jens Martin, Slaven Garaj, Jing Wu Advanced Science