Search results

Publication date Communities Collections Article title Author(s) Journal/Conference
17 Sep 2022 SERC Institute of Materials Research and Engineering Microstyling of Biofluorescence in Human Hair as Sustainable and Functional Waste (Pending publish) Malcolm Miao Geng Sow, Sharon Xiaodai Lim, Zheng Zhang, Chorng-Haur Sow Advanced Photonics Research
23 Aug 2022 SERC Institute of Materials Research and Engineering Spontaneous formation of a self-healing carbon nanoskin at the liquid–liquid interface Enzo Bomal, Paul Grandgeorge, Reuben J. Yeo, Nicolas Candau, Pedro M. Reis, Holger Frauenrath Nature Communications
10 Aug 2022 SERC Institute of Materials Research and Engineering Fluoride-free synthesis and long-term stabilization of MXenes Andrew Jun Yao Wong, Kang Rui Garrick Lim, Zhi Wei Seh Journal of Materials Research
9 Aug 2022 SERC National Metrology Centre Computational fluid dynamics modelling of airflow and carbon dioxide distribution inside a seminar room for sensor placement Jianqiang Mou, Shan Cui, David Wee Yang Khoo Measurement: Sensors
2 Aug 2022 SERC Advanced Remanufacturing and Technology Centre A novel low-cost capacitance-based approach for non-destructive evaluation of powder quality for food processing industries HARI KRISHNA SALILA VIJAYALAL MOHAN, Andrew Alexander Malcolm Measurement: Sensors
5 Jul 2022 SERC Institute of Materials Research and Engineering Toward Automated Computational Discovery of Battery Materials Xiang Feng, Qianfan Zhang, Zhi Wei Seh Advanced Materials Technologies
31 May 2022 SERC Institute of Materials Research and Engineering Single‐Layer‐Particle Electrode Design for Practical Fast‐Charging Lithium‐Ion Batteries Shuibin Tu, Ziheng Lu, Mengting Zheng, Zihe Chen, Xiancheng Wang, Zhao Cai, Chaoji Chen, Li Wang, Chenhui Li, Zhi Wei Seh, Shanqing Zhang, Jun Lu, Yongming Sun Advanced Materials
28 Apr 2022 SERC Institute of Materials Research and Engineering In-situ real-time imaging of subsurface damage evolution in carbon fiber composites with shearography Lei Zhang, Yi Fan Chen, Huajun Liu, Benjamin Russell, Zi Wen Tham, Lin Ke, Uvarajan M. Velayutham Composites Communications
22 Feb 2022 SERC Institute of Materials Research and Engineering Additive manufacturing of high-strength and ductile high entropy alloy CoCrFeNiW0.2 composites via laser powder bed fusion and post-annealing Chee Koon Ng, Kewu Bai, Delvin Wuu, Kwang Boon Lau, Jing Jun Lee, Augustine Kok Heng Cheong, Fengxia Wei, Baisong Cheng, Pei Wang, Dennis Cheng Cheh Tan, Yong-Wei Zhang Journal of Alloys and Compounds
7 Feb 2022 BMRC Institute of Bioengineering and Bioimaging Surface Antimicrobial Treatment by Biocompatible, Vertically Aligned Layered Double Hydroxide Array Guangshun Yi, Shujun Gao, Hongfang Lu, Wei Zhi Khoo, Shaoqiong Liu, Shuyun Chng, Yi Yan Yang, Jackie Y. Ying, Yugen Zhang Advanced Materials Interfaces
7 Jan 2022 SERC Institute of Materials Research and Engineering Ultralow‐Threshold and High‐Quality Whispering‐Gallery‐Mode Lasing from Colloidal Core/Hybrid‐Shell Quantum Wells Rui Duan, Zitong Zhang, Lian Xiao, Xiaoxu Zhao, Yi Tian Thung, Lu ding, Zheng Liu, Jun Yang, Van Duong Ta, Handong Sun Advanced Materials
24 Dec 2021 SERC Institute of Materials Research and Engineering A comparative study of additive manufactured and wrought SS316L: Pre-existing dislocations and grain boundary characteristics Fengxia Wei, Baisong Cheng, Punit Kumar, Pei Wang, Jing Jun Lee, Hwee Leng Seng, Kok Heng Cheong, Kwang Boon Lau, Cheng Cheh Tan Materials Science and Engineering: A
10 Dec 2021 SERC Singapore Institute of Manufacturing Technology Bio-inspired lattice structure optimisation with strain trajectory aligned trusses Stephen Daynes, Stefanie Feih Materials & Design
20 Nov 2021 SERC Institute of Materials Research and Engineering Evolution from Lead‐Based to Lead‐Free Piezoelectrics: Engineering of Lattices, Domains, Boundaries, and Defects Leading to Giant Response Moaz Waqar, Haijun Wu, Jingsheng Chen, Kui Yao, John Wang Advanced Materials
7 Oct 2021 SERC Institute for Infocomm Research Inverse characterization of composites using guided waves and convolutional neural networks with dual-branch feature fusion Mahindra Rautela, Armin Huber, J. Senthilnath, S. Gopalakrishnan Mechanics of Advanced Materials and Structures
7 Sep 2021 SERC Institute of Materials Research and Engineering Machine Learning: An Advanced Platform for Materials Development and State Prediction in Lithium‐Ion Batteries Chade Lv, Xin Zhou, Lixiang Zhong, Chunshuang Yan, Madhavi Srinivasan, Zhi Wei Seh, Chuntai Liu, Hongge Pan, Shuzhou Li, Yonggang Wen, Qingyu Yan Advanced Materials
18 Aug 2021 SERC Institute of Microelectronics Terahertz MEMS metadevices Prakash Pitchappa, Abhishek Kumar, Ranjan Singh, Chengkuo Lee, Nan Wang Journal of Micromechanics and Microengineering
21 Jul 2021 BMRC Institute of Molecular and Cell Biology, Institute of Bioengineering and Bioimaging A fluid-supported 3D hydrogel bioprinting method Cyrus W. Beh, Dionis S. Yew, Ruth J. Chai, Sau Yin Chin, Yiqi Seow, Shawn S. Hoon Biomaterials
27 Jun 2021 SERC Institute of Materials Research and Engineering Electrostatically Tunable Near‐Infrared Plasmonic Resonances in Solution‐Processed Atomically Thin NbSe2 Meng Zhao, Jing Li, Matej Sebek, Le Yang, Yan Jun Liu, Michel Bosman, Qian Wang, Xinting Zheng, Jiong Lu, Jinghua Teng Advanced Materials
5 Jun 2021 BMRC Singapore Institute of Food and Biotechnology Innovation, Institute of Materials Research and Engineering In-situ warm shot peening on Ti-6Al-4V alloy: Effects of temperature on fatigue life, residual stress, microstructure and mechanical properties Su Hui Lim, Zheng Zhang, Debbie Hwee Leng Seng, Ming Lin, Siew Lang Teo, Fengxia Wei, Augustine Kok Heng Cheong, Shijie Wang, Jisheng Pan Journal of Alloys and Compounds
31 May 2021 SERC Institute of Microelectronics Solution‐Processable Metal–Organic Framework Nanosheets with Variable Functionalities Hongye Yuan, Guoliang Liu, Zhiwei Qiao, Nanxi Li, Pio John S. Buenconsejo, Shibo Xi, Avishek Karmakar, Mengsha Li, Hong Cai, Stephen John Pennycook, Dan Zhao Advanced Materials
24 Apr 2021 SERC Institute of High Performance Computing An experimentally validated dislocation density based computational framework for predicting microstructural evolution in cold spray process Sabeur Msolli, Zhi-Qian Zhang, Debbie Hwee Leng Seng, Zheng Zhang, Junyan Guo, C.D. Reddy, N. Sridhar, Jisheng Pan, Boon Hee Tan, Qizhong Loi International Journal of Solids and Structures
24 Apr 2021 SERC Institute of High Performance Computing An experimentally validated dislocation density based computational framework for predicting microstructural evolution in cold spray process Sabeur Msolli, Zhi-Qian Zhang, Debbie Hwee Leng Seng, Zheng Zhang, Junyan Guo, C.D. Reddy, N. Sridhar, Jisheng Pan, Boon Hee Tan, Qizhong Loi International Journal of Solids and Structures
20 Apr 2021 SERC Institute of Materials Research and Engineering Two-step machine learning enables optimized nanoparticle synthesis Flore Mekki-Berrada, Zekun Ren, Tan Huang, Wai Kuan Wong, Fang Zheng, Jiaxun Xie, Isaac Parker Siyu Tian, Senthilnath Jayavelu, Zackaria Mahfoud, Daniil Bash, Kedar Hippalgaonkar, Saif Khan, Tonio Buonassisi, Qianxiao Li, Xiaonan Wang npj Computational Materials
20 Apr 2021 SERC Institute for Infocomm Research Two-step machine learning enables optimized nanoparticle synthesis Flore Mekki-Berrada, Zekun Ren, Tan Huang, Wai Kuan Wong, Fang Zheng, Jiaxun Xie, Isaac Parker Siyu Tian, Senthilnath Jayavelu, Zackaria Mahfoud, Daniil Bash, Kedar Hippalgaonkar, Saif Khan, Tonio Buonassisi, Qianxiao Li, Xiaonan Wang npj Computational Materials
15 Apr 2021 SERC Institute of Materials Research and Engineering Metastable 1T′-phase group VIB transition metal dichalcogenide crystals Zhuangchai Lai, Qiyuan He, Thu Ha Tran, D. V. Maheswar Repaka, Dong-Dong Zhou, Ying Sun, Shibo Xi, Yongxin Li, Apoorva Chaturvedi, Chaoliang Tan, Bo Chen, Gwang-Hyeon Nam, Bing Li, Chongyi Ling, Wei Zhai, Zhenyu Shi, Dianyi Hu, Vinay Sharma, Zhaoning Hu, Ye Chen, Zhicheng Zhang, Yifu Yu, Xiao Renshaw Wang, Raju V. Ramanujan, Yanming Ma, Kedar Hippalgaonkar, Hua Zhang Nature Materials
19 Feb 2021 SERC Institute of High Performance Computing Impact induced metallurgical and mechanical interlocking in metals C.D. Reddy, Zhi-Qian Zhang, S. Msolli, Junyan Guo, Machining Learning Assisted Control of Metal Cold Spray and Shot Processes Computational Materials Science
29 Jan 2021 BMRC Singapore Institute of Food and Biotechnology Innovation Micro-sized "pelmeni" - A universal microencapsulation approach overview Valeriya Kudryavtseva, Stefania Boi, Jordan Read, David Gould, Piotr K. Szewczyk, Urszula Stachewicz, Maxim V. Kiryukhin, Laura Pastorino, Gleb B. Sukhorukov Materials & Design
2 Sep 2020 SERC Institute of Materials Research and Engineering MoS2/Polymer Heterostructures Enabling Stable Resistive Switching and Multistate Randomness Jianwei Chai, Shiwun Tong, Changjian Li, Carlos Manzano, Bing Li, Yanpeng Liu, Ming Lin, Laimun Wong, Jianwei Cheng, Jing Wu, Aaron Lau, Qidong Xie, Stephen J. Pennycook, Henry Medina, Ming Yang, Shijie Wang, DongZhi Chi Advanced Materials
30 Jun 2020 SERC Institute of High Performance Computing Modeling transient fluid simulations with proper orthogonal decomposition and machine learning Chinchun Ooi, Quang Tuyen Le, My Ha Dao, Van Bo Nguyen, Hoang Huy Nguyen, Te Ba International Journal for Numerical Methods in Fluids
4 Nov 2019 SERC Institute of Materials Research and Engineering Implantable and degradable antioxidant poly(ε-caprolactone)-lignin nanofiber membrane for effective osteoarthritis treatment Ruiming Liang, Jinmin Zhao, Bo Li, Peian Cai, Xian Jun Loh, Chuanhui Xu, Peng Chen, Dan Kai, Li Zheng Biomaterials
10 May 2019 SERC Institute of Materials Research and Engineering Tris‐Stabilized MoS 2 Nanosheets with Robust Dispersibility and Facile Surface Functionalization Guijian Guan, Mingliang You, Xuan Liu, Yun‐Long Wu, Enyi Ye, Zibiao Li Advanced Materials Interfaces