Search results

Publication date Communities Collections Article title Author(s) Journal/Conference
18 Aug 2023 SERC Institute for Infocomm Research Towards Optimal Design of Dielectric Elastomer Actuators Using a Graph Neural Network Encoder Yangfan Li, Jun Liu, Wenyu Liang, Zhuangjian Liu IEEE Robotics and Automation Letters
31 Jul 2023 SERC Institute for Infocomm Research EM-Patroller: Entropy Maximized Multi-Robot Patrolling With Steady State Distribution Approximation Hongliang Guo, Qi Kang, Wei-Yun Yau, Marcelo H. Ang, Daniela Rus IEEE Robotics and Automation Letters
20 Apr 2023 SERC Institute for Infocomm Research Self-Supervised Video Representation Learning by Video Incoherence Detection Haozhi Cao, Yuecong Xu, Kezhi Mao, Lihua Xie, Jianxiong Yin, Simon See, Qianwen Xu, Jianfei Yang IEEE Transactions on Cybernetics
28 Mar 2023 SERC Institute for Infocomm Research Disentangling Crowd Interactions for Pedestrians Trajectory Prediction Niraj Bhujel, Wei-Yun Yau IEEE Robotics and Automation Letters
17 Mar 2023 SERC Institute of High Performance Computing Improving Multi-agent Trajectory Prediction using Traffic States on Interactive Driving Scenarios Chalavadi Vishnu, Vineel Abhinav, Debaditya Roy, C. Krishna Mohan, Ch. Sobhan Babu IEEE Robotics and Automation Letters
15 Mar 2023 SERC Institute for Infocomm Research Interaction Control for Tool Manipulation on Deformable Objects Using Tactile Feedback Hanwen Zhang, Zeyu Lu, Wenyu Liang, Haoyong Yu, Yao Mao, Yan Wu IEEE Robotics and Automation Letters
14 Dec 2022 SERC Institute of High Performance Computing Dual Multiscale Mean Teacher Network for Semi-Supervised Infection Segmentation in Chest CT Volume for COVID-19 Liansheng Wang, Jiacheng Wang, Lei Zhu, Huazhu Fu, Ping Li, Gary Cheng, Zhipeng Feng, Shuo Li, Pheng-Ann Heng IEEE Transactions on Cybernetics
21 Sep 2022 SERC Institute for Infocomm Research EEG-Video Emotion-based Summarization: Learning with EEG Auxiliary Signals Wai-Cheong Lincoln Lew, Di Wang, Kai Keng Ang, Joo-Hwee Lim, Chai Quek, Ah-Hwee Tan IEEE Transactions on Affective Computing
18 Sep 2022 SERC Institute for Infocomm Research A Deep Learning Platform for Language Education Research and Development Kye Min Tan, Richeng Duan, Xin Huang, Bowei Zou, Xuan Long Do Interspeech 2022
28 Jul 2022 SERC Institute of High Performance Computing COSM2IC: Optimizing Real-Time Multi-Modal Instruction Comprehension Dulanga Weerakoon, Vigneshwaran Subbaraju, Tuan Tran, Archan Misra IEEE Robotics and Automation Letters