Search results

Publication date Communities Collections Article title Author(s) Journal/Conference
18 May 2023 SERC Institute of Materials Research and Engineering Electrically Tunable Steganographic Nano-Optical Coatings (Pending publish) Patinharekandy Prabhathan, Kandammathe Valiyaveedu Sreekanth, Jinghua Teng, Ranjan Singh Nano Letters
11 May 2023 SERC Institute of Materials Research and Engineering Greatly Enhanced Resonant Exciton‐trion Conversion in Electrically Modulated Atomically Thin WS <sub>2</sub> at Room Temperature (Pending publish) Zeng Wang, Matej Sebek, Xinan Liang, Ahmed Elbanna, Arash Nemati, Nan Zhang, Choon Hwa Ken Goh, Mengting Jiang, Jisheng Pan, Zexiang Shen, Xiaodi Su, Nguyen Thi Kim Thanh, Handong Sun, Jinghua Teng Advanced Materials
2 May 2023 SERC Institute of Materials Research and Engineering Carbon nitride mediated synthesis of titanium-based electrodes for high-performance asymmetric supercapacitors Wenwen Liu, Jian Liang Cheong, Man-Fai Ng, Jackie Y. Ying Nano Energy
24 Apr 2023 SERC Institute of Materials Research and Engineering Water vapour and gas induced phase transformations in an 8-fold interpenetrated diamondoid metal–organic framework Aizhamal Subanbekova, Varvara I. Nikolayenko, Andrey A. Bezrukov, Debobroto Sensharma, Naveen Kumar, Daniel J. O'Hearn, Volodymyr Bon, Shi-Qiang Wang, Kyriaki Koupepidou, Shaza Darwish, Stefan Kaskel, Michael J. Zaworotko Journal of Materials Chemistry A
6 Apr 2023 SERC Institute of Materials Research and Engineering Liquid-Metal-Printed Ultrathin Oxides for Atomically Smooth 2D Material Heterostructures Yiyu Zhang, Dasari Venkatakrishnarao, Michel Bosman, Wei Fu, Sarthak Das, Fabio Bussolotti, Rainer Lee, Siew Lang Teo, Ding Huang, Ivan Verzhbitskiy, Zhuojun Jiang, Zhuoling Jiang, Jianwei Chai, Shi Wun Tong, Zi-En Ooi, Calvin Pei Yu Wong, Yee Sin Ang, Kuan Eng Johnson Goh, Chit Siong Lau ACS Nano
18 Feb 2023 SERC Institute of High Performance Computing Multi-objective design optimization of stent-grafts for the aortic arch Zongchao Liu, Gongfa Chen, Chiwei Ong, Zhiyong Yao, Xiaoda Li, Jun Deng, Fangsen Cui Materials & Design
10 Feb 2023 SERC Institute for Infocomm Research Applications of Deep Learning to Neurodevelopment in Pediatric Imaging: Achievements and Challenges Mengjiao Hu, Cosimo Nardi, Haihong Zhang, Kai-Keng Ang Applied Sciences
5 Feb 2023 SERC Singapore Institute of Manufacturing Technology Machine Learning Customized Novel Material for Energy‐Efficient 4D Printing (Pending publish) Chaolin Tan, Qian Li, Xiling Yao, Lequn Chen, Jinlong Su, Fern Lan Ng, Yuchan Liu, Tao Yang, Youxiang Chew, Chain Tsuan Liu, Tarasankar DebRoy Advanced Science
25 Jan 2023 SERC Institute of Materials Research and Engineering Homogeneous in-plane WSe2 P–N junctions for advanced optoelectronic devices Dewu Yue, Xin Ju, Tao Hu, Ximing Rong, Xinke Liu, Xiao Liu, Hong Kuan Ng, DongZhi Chi, Xinzhong Wang, Jing Wu Nanoscale
20 Jan 2023 SERC Institute of Materials Research and Engineering Real-Time Ratiometric Optical Nanoscale Thermometry Yongliang Chen, Chi Li, Tieshan Yang, Evgeny A. Ekimov, Carlo Bradac, Son Tung Ha, Milos Toth, Igor Aharonovich, Toan Trong Tran ACS Nano