Search results

Publication date Communities Collections Article title Author(s) Journal/Conference
8 Dec 2023 SERC Institute of Materials Research and Engineering Next‐Generation Vitrimers Design through Theoretical Understanding and Computational Simulations Ke Li, Nam Van Tran, Yuqing Pan, Sheng Wang, Zhicheng Jin, Guoliang Chen, Shuzhou Li, Jianwei Zheng, Xian Jun Loh, Zibiao Li Advanced Science
27 Oct 2023 SERC Institute of Materials Research and Engineering Exploring thermal dynamics and porosity of cold-sprayed Ti-6Al-4V coatings on Al6061-T6 substrates: A pulsed thermography and numerical modeling approach Sreedhar Unnikrishnakurup, Zheng Zhang, Debbie Hwee Leng Seng, Zhi-Qian Zhang, Jisheng Pan, Vinod Kumar, Jonathan Zheng, Carlos Manzano, Andrew Ngo International Journal of Thermal Sciences
23 Oct 2023 SERC Institute of Materials Research and Engineering Crystalline and transport characteristics of ferrimagnetic and antiferromagnetic phases in Mn3Ga films Shaohai Chen, Dennis J. X. Lin, B. C. Lim, Hang Khume Tan, Yu Yu Ko Hnin, Seng Kai Wong, Idayu Lim, Royston J. J. Lim, Khoong Hong Khoo, Pin Ho APL Materials
14 Aug 2023 SERC Institute for Infocomm Research GATE: A guided approach for time series ensemble forecasting Md. Rasel Sarkar, Sreenatha G. Anavatti, Tanmoy Dam, Md. Meftahul Ferdaus, Murat Tahtali, Savitha Ramasamy, Mahardhika Pratama Expert Systems with Applications
14 Aug 2023 SERC Institute of Materials Research and Engineering Endoproteolysis of Oligopeptide-Based Coacervates for Enzymatic Modeling Zhicheng Jin, Chuxuan Ling, Wonjun Yim, Yu-Ci Chang, Tengyu He, Ke Li, Jiajing Zhou, Yong Cheng, Yi Li, Justin Yeung, Ruijia Wang, Pavla Fajtová, Lubna Amer, Hedi Mattoussi, Anthony J. O’Donoghue, Jesse V. Jokerst ACS Nano
13 Jul 2023 SERC Institute of Materials Research and Engineering Machine-Learning-Assisted Optimization of a Single-Atom Coordination Environment for Accelerated Fenton Catalysis Haoyang Fu, Ke Li, Chenfei Zhang, Jianghong Zhang, Jiyuan Liu, Xi Chen, Guoliang Chen, Yongyang Sun, Shuzhou Li, Lan Ling ACS Nano
7 Jun 2023 SERC National Metrology Centre Supplementary comparison on digital multimeter Saood Ahmad, Thomas John, P S Negi, Louis Marais, Flippie Prinsloo, Alexander Matlejoane, Arjuntungalag Jargal, Jutarat Tanarom, Narat Rujirat, Steven Yang, Nor Azrin Hassan, R D M Alanka, Phung Thi KieuLinh, Sabino Paulo B Leones Jr, Joe Panga, Victor Gabi, Ahnan Maruf, Marat Konkanov, Seksembaev Nurlan, Nadia N Tadros, Dr Rasha Sayed, Naser Harba, Mustafa Flaifel, Tay Siew Choon Metrologia
18 Apr 2023 SERC Institute of Materials Research and Engineering Nanoarchitecture-Integrated Hydrogel Systems toward Therapeutic Applications Houjuan Zhu, Jie Zheng, Xin Yi Oh, Chui Yu Chan, Beverly Qian Ling Low, Jia Qian Tor, Wenbin Jiang, Enyi Ye, Xian Jun Loh, Zibiao Li ACS Nano
6 Apr 2023 SERC Institute of Materials Research and Engineering Liquid-Metal-Printed Ultrathin Oxides for Atomically Smooth 2D Material Heterostructures Yiyu Zhang, Dasari Venkatakrishnarao, Michel Bosman, Wei Fu, Sarthak Das, Fabio Bussolotti, Rainer Lee, Siew Lang Teo, Ding Huang, Ivan Verzhbitskiy, Zhuojun Jiang, Zhuoling Jiang, Jianwei Chai, Shi Wun Tong, Zi-En Ooi, Calvin Pei Yu Wong, Yee Sin Ang, Kuan Eng Johnson Goh, Chit Siong Lau ACS Nano
9 Mar 2023 SERC Institute of Materials Research and Engineering Technology Roadmap for Flexible Sensors Yifei Luo, Mohammad Reza Abidian, Jong-Hyun Ahn, Deji Akinwande, Anne M. Andrews, Markus Antonietti, Zhenan Bao, Magnus Berggren, Christopher A. Berkey, Christopher John Bettinger, Jun Chen, Peng Chen, Wenlong Cheng, Xu Cheng, Seon-Jin Choi, Alex Chortos, Canan Dagdeviren, Reinhold H. Dauskardt, Chong-an Di, Michael D. Dickey, Xiangfeng Duan, Antonio Facchetti, Zhiyong Fan, Yin Fang, Jianyou Feng, Xue Feng, Huajian Gao, Wei Gao, Xiwen Gong, Chuan Fei Guo, Xiaojun Guo, Martin C. Hartel, Zihan He, John S. Ho, Youfan Hu, Qiyao Huang, Yu Huang, Fengwei Huo, Muhammad M. Hussain, Ali Javey, Unyong Jeong, Chen Jiang, Xingyu Jiang, Jiheong Kang, Daniil Karnaushenko, Ali Khademhosseini, Dae-Hyeong Kim, Il-Doo Kim, Dmitry Kireev, Lingxuan Kong, Chengkuo Lee, Nae-Eung Lee, Pooi See Lee, Tae-Woo Lee, Fengyu Li, Jinxing Li, Cuiyuan Liang, Chwee Teck Lim, Yuanjing Lin, Darren J. Lipomi, Jia Liu, Kai Liu, Nan Liu, Ren Liu, Yuxin Liu, Yuxuan Liu, Zhiyuan Liu, Zhuangjian Liu, Xian Jun Loh, Nanshu Lu, Zhisheng Lv, Shlomo Magdassi, George G. Malliaras, Naoji Matsuhisa, Arokia Nathan, Simiao Niu, Jieming Pan, Changhyun Pang, Qibing Pei, Huisheng Peng, Dianpeng Qi, Huaying Ren, John A. Rogers, Aaron Rowe, Oliver G. Schmidt, Tsuyoshi Sekitani, Dae-Gyo Seo, Guozhen Shen, Xing Sheng, Qiongfeng Shi, Takao Someya, Yanlin Song, Eleni Stavrinidou, Meng Su, Xuemei Sun, Kuniharu Takei, Xiao-Ming Tao, Benjamin C. K. Tee, Aaron Voon-Yew Thean, Tran Quang Trung, Changjin Wan, Huiliang Wang, Joseph Wang, Ming Wang, Sihong Wang, Ting Wang, Zhong Lin Wang, Paul S. Weiss, Hanqi Wen, Sheng Xu, Tailin Xu, Hongping Yan, Xuzhou Yan, Hui Yang, Le Yang, Shuaijian Yang, Lan Yin, Cunjiang Yu, Guihua Yu, Jing Yu, Shu-Hong Yu, Xinge Yu, Evgeny Zamburg, Haixia Zhang, Xiangyu Zhang, Xiaosheng Zhang, Xueji Zhang, Yihui Zhang, Yu Zhang, Siyuan Zhao, Xuanhe Zhao, Yuanjin Zheng, Yu-Qing Zheng, Zijian Zheng, Tao Zhou, Bowen Zhu, Ming Zhu, Rong Zhu, Yangzhi Zhu, Yong Zhu, Guijin Zou, Xiaodong Chen ACS Nano