Search results

Publication date Communities Collections Article title Author(s) Journal/Conference
25 Aug 2021 BMRC Institute of Molecular and Cell Biology Epigenetic promoter alterations in GI tumour immune-editing and resistance to immune checkpoint inhibition Raghav Sundar, Kie-Kyon Huang, Vikrant Kumar, Kalpana Ramnarayanan, Deniz Demircioğlu, Zhisheng Her, Xuewen Ong, Zul Fazreen Bin Adam Isa, Manjie Xing, Angie Lay-Keng Tan, David Wai Meng Tai, Su Pin Choo, Weiwei Zhai, Jia Qi Lim, Meghna Das Thakur, Luciana Molinero, Edward Cha, Marcella Fasso, Monica Niger, Filippo Pietrantonio, Jeeyun Lee, Anand D Jeyasekharan, Aditi Qamra, Radhika Patnala, Arne Fabritius, Mark De Simone, Joe Yeong, Cedric Chuan Young Ng, Sun Young Rha, Yukiya Narita, Kei Muro, Yu Amanda Guo, Anders Jacobsen Skanderup, Jimmy Bok Yan So, Wei Peng Yong, Qingfeng Chen, Jonathan Göke, Patrick Tan Gut
19 Aug 2021 BMRC Singapore Institute for Clinical Sciences Role of the gut–skin axis in IgE-mediated food allergy and atopic diseases Noor Hidayatul Aini Suaini, Kewin Tien Ho Siah, Elizabeth Huiwen Tham Current Opinion in Gastroenterology
6 Oct 2020 BMRC Skin Research Institute of Singapore A compromised developmental trajectory of the infant gut microbiome and metabolome in atopic eczema Le Duc Huy Ta, James Chun Yip Chan, Gaik Chin Yap, Rikky W. Purbojati, Daniela I. Drautz-Moses, Yanqing Michelle Koh, Carina Jing Xuan Tay, Chiung-Hui Huang, Dorinda Yan Qin Kioh, Jia Yun Woon, Elizabeth Huiwen Tham, Evelyn Xiu Ling Loo, Lynette P.C. Shek, Neerja Karnani, Anne Goh, Hugo P.S. Van Bever, Oon Hoe Teoh, Yiong Huak Chan, Christophe Lay, Jan Knol, Fabian Yap, Kok Hian Tan, Yap-Seng Chong, Keith M. Godfrey, Staffan Kjelleberg, Stephan C. Schuster, Eric Chun Yong Chan, Bee Wah Lee Gut Microbes