Search results

Publication date Communities Collections Article title Author(s) Journal/Conference
26 Sep 2022 SERC Institute for Infocomm Research Learning EEG Representations with Weighted Convolutional Siamese Network: a Large Multi-session Post-stroke Rehabilitation Study Shuailei Zhang, Kai Keng Ang, Dezhi Zheng, Qianxin Hui, Xinlei Chen, Yang Li, Ning Tang, Effie Chew, Rosary Yuting Lim, Cuntai Guan IEEE Transactions on Neural Systems and Rehabilitation Engineering
24 Dec 2020 SERC Institute for Infocomm Research Robust Train Component Detection with Cascade Convolutional Neural Networks based on Structure Knowledge Fan Wu, Zhongyao Cheng, Juelin Zhu, Cen Chen, Xiaoxi Yu, Yue Li, Zeng Zeng IEEE 23rd International Conference on Intelligent Transportation Systems (ITSC) 2020
7 Sep 2020 SERC Institute for Infocomm Research Predicting Surface Roughness and Flank Wear in Turning Processes Nhu Khue Vuong, Yang Xue, Shudong Liu, Yu Zhou, Min Wu
27 Aug 2020 SERC Institute for Infocomm Research Deep learning with long short-term memory networks for classification of dementia related travel patterns Nhu Khue Vuong, Yong Liu, Syin Chan, Chiew Tong Lau, Zhenghua Chen, Min Wu, Xiaoli Li
27 Aug 2020 SERC Institute for Infocomm Research Multi-Phase Cross-modal Learning for Noninvasive Gene Mutation Prediction in Hepatocellular Carcinoma Jiapan Gu, Ziyuan Zhao, Zeng Zeng, Yuzhe Wng, Zhengyiren Qiu, Bharadwaj Veeravalli, Brian Kim Poh Goh, Glenn Kunnath Bonney, Krishnakumar Madhavan, Chan Wan Ying, Lim Kheng Choon, Thng Choon Hua, Pierce KH Chow 2020 42nd Annual International Conference of the IEEE Engineering in Medicine & Biology Society (EMBC)
20 Jul 2020 SERC Institute for Infocomm Research Guided Co-Segmentation Network for Fast Video Object Segmentation Weide Liu, Guosheng Lin, Tianyi Zhang, Zichuan Liu IEEE Transactions on Circuits and Systems for Video Technology
19 Jun 2020 SERC Institute for Infocomm Research Exploring Structural Knowledge for Automated Visual Inspection of Moving Trains Cen Chen, Xiaofeng Zou, Zeng Zeng, Zhongyao Cheng, Le Zhang, Steven C. H. Hoi IEEE Transactions on Cybernetics
8 Jul 2019 SERC Institute for Infocomm Research Competitive STDP-based Feature Representation Learning for Sound Event Classification Yansong Chua IJCNN
25 Aug 2015 SERC Institute for Infocomm Research Red Lesion Detection in Retinal Fundus Images Using Frangi-based Filters Lixin Duan, Jiang Liu, Ruchir Srivastava, Damon W. K. Wong, Tien Yin Wong 2015 37th Annual International Conference of the IEEE Engineering in Medicine and Biology Society (EMBC)