Search results

Publication date Communities Collections Article title Author(s) Journal/Conference
9 Feb 2024 SERC Institute for Infocomm Research Metacognitive Decision-Making Framework for Multi-UAV Target Search Without Communication (Pending publish) J. Senthilnath, K. Harikumar, Suresh Sundaram IEEE Transactions on Systems, Man, and Cybernetics: Systems
30 Jan 2024 SERC Institute for Infocomm Research An Efficient Approach With Dynamic Multiswarm of UAVs for Forest Firefighting (Pending publish) Josy John, K. Harikumar, J. Senthilnath, Suresh Sundaram IEEE Transactions on Systems, Man, and Cybernetics: Systems
25 Jan 2024 SERC Institute of Materials Research and Engineering All-electrical skyrmionic magnetic tunnel junction Shaohai Chen, James Lourembam, Pin Ho, Alexander K. J. Toh, Jifei Huang, Xiaoye Chen, Hang Khume Tan, Sherry L.K. Yap, Royston J. J. Lim, Hui Ru Tan, T. S. Suraj, May Inn Sim, Yeow Teck Toh, Idayu Lim, Nelson C.B. Lim, Jing Zhou, Hong Jing Chung, Sze Ter Lim, Anjan Soumyanarayanan Nature
8 Jan 2024 SERC Institute for Infocomm Research PromptAD: Zero-Shot Anomaly Detection Using Text Prompts Yiting Li, Adam Goodge David, Fayao Liu, Chuan-Sheng Foo WACV 2024
22 Dec 2023 SERC Institute for Infocomm Research FedAlign: Federated Model Alignment via Data-Free Knowledge Distillation for Machine Fault Diagnosis (Pending publish) Wenjun Sun, Ruqiang Yan, Ruibing Jin, Rui Zhao, Zhenghua Chen IEEE Transactions on Instrumentation and Measurement
28 Nov 2023 SERC Institute of Materials Research and Engineering Core‐Shell Micro‐ and Nano‐Structures for The Modification of Light‐Surface Interactions Reuben J. Yeo, Jayven C. C. Yeo, Sze Yu Tan, Anqi Sng, Nikodem Tomczak, Joseph Kinyanjui Muiruri, Suxi Wang, Pei Wang, Warintorn Thitsartarn, Fuke Wang, Enyi Ye, Zibiao Li, Jianwei Xu, Xian Jun Loh, Qiang Zhu Advanced Optical Materials
23 Nov 2023 SERC Institute for Infocomm Research Toward Metantennas: Metamaterial-Based Antennas for Wireless Communications Zhi Ning Chen, Xianming Qing, Yuanyan Su, Ruolei Xu IEEE Communications Magazine
22 Nov 2023 SERC Institute of Materials Research and Engineering Reply to: Mobility overestimation in molybdenum disulfide transistors due to invasive voltage probes Hong Kuan Ng, Du Xiang, Ady Suwardi, Guangwei Hu, Ke Yang, Yunshan Zhao, Tao Liu, Zhonghan Cao, Huajun Liu, Shisheng Li, Jing Cao, Qiang Zhu, Zhaogang Dong, Chee Kiang Ivan Tan, DongZhi Chi, Cheng-Wei Qiu, Kedar Hippalgaonkar, Goki Eda, Ming Yang, Jing Wu Nature Electronics
27 Oct 2023 SERC Institute of Materials Research and Engineering All‐Dielectric Sers Metasurface with Strong Coupling Quasi‐BIC Energized by Transformer‐Based Deep Learning Wei Chen, Yuyang Li, Yineng Liu, Yuan Gao, Yiming Yan, Zhaogang Dong, Jinfeng Zhu Advanced Optical Materials
24 Oct 2023 SERC Institute for Infocomm Research LiteFormer: A Lightweight and Efficient Transformer for Rotating Machine Fault Diagnosis Wenjun Sun, Ruqiang Yan, Ruibing Jin, Jiawen Xu, Yuan Yang, Zhenghua Chen IEEE Transactions on Reliability