Search results

Publication date Communities Collections Article title Author(s) Journal/Conference
1 Jun 2023 SERC Institute of Materials Research and Engineering MXene‐Based Anode‐Free Magnesium Metal Battery Yuanjian Li, Xiang Feng, Wei Ying Lieu, Lin Fu, Chang Zhang, Tanmay Ghosh, Anupma Thakur, Brian C. Wyatt, Babak Anasori, Wei Liu, Qianfan Zhang, Jun Lu, Zhi Wei Seh Advanced Functional Materials
27 Mar 2023 SERC Institute of Materials Research and Engineering Linking Polaron Signatures to Charge Transport in Doped Thiophene Polymers (Pending publish) Anas Abutaha, Vijila Chellappan, Pawan Kumar, Kedar Hippalgaonkar ACS Applied Energy Materials
24 Jan 2023 SERC Institute of Materials Research and Engineering Ion transfer voltammetry of amino acids with an all‐solid‐state ion‐selective electrode for non‐destructive phenylalanine sensing Ai Wei Gan, Georgina E. K. K. Seah, Li Hui Kwek, Shermin S. Goh Electroanalysis
17 Jan 2023 SERC Institute of Materials Research and Engineering Reversible Lithium Electroplating for High-Energy Rechargeable Batteries (Pending publish) Ning Ding, Afriyanti Sumboja, Xuesong Yin, Yuanhuan Zheng, Derrick Wen Hui Fam, Yun Zong Journal of The Electrochemical Society
11 Jan 2023 SERC Institute of Materials Research and Engineering Interpretable hybrid machine learning demystifies the degradation of practical lithium-sulfur batteries Zhi Wei Seh Journal of Energy Chemistry
28 Nov 2022 SERC Institute of Materials Research and Engineering Revealing the Intrinsic Uneven Electrochemical Reactions of Li Metal Anode in Ah‐Level Laminated Pouch Cells Xiangrui Duan, Lingyue Wang, Guocheng Li, Xueting Liu, Mintao Wan, Junmou Du, Renming Zhan, Wenyu Wang, Yuanjian Li, Shuibin Tu, Yue Shen, Zhi Wei Seh, Li Wang, Yongming Sun Advanced Functional Materials
20 Nov 2022 SERC Institute of Materials Research and Engineering Grain‐Boundary‐Rich Triphasic Artificial Hybrid Interphase Toward Practical Magnesium Metal Anodes Yuanjian Li, Gaoliang Yang, Chang Zhang, Wei Ying Lieu, Carina Yi Jing Lim, Shengnan Sun, Jianbiao Wang, Shunqiong Jiang, Zhenxiang Xing, Zdenek Sofer, Man‐Fai Ng, Wei Liu, Zhi Wei Seh Advanced Functional Materials
21 Oct 2022 SERC Institute of Materials Research and Engineering Chiral Spin Textures for Next-Generation Memory and Unconventional Computing M. S. Nicholas Tey, Xiaoye Chen, Anjan Soumyanarayanan, Pin Ho ACS Applied Electronic Materials
6 Oct 2022 SERC Institute of Materials Research and Engineering Strong (110) Texturing and Heteroepitaxial Growth of Thin Mo Films on MoS2 Monolayer Jun-Young Kim, Mingxi Chen, Wei De Wang, Poh Chong Lim, Jaewon Kim, Jianwei Chai, Mingsheng Zhang, Siew Lang Teo, Ming Lin, DongZhi Chi ACS Applied Electronic Materials
29 Aug 2022 SERC Institute of Materials Research and Engineering Battery Materials Discovery and Smart Grid Management using Machine Learning Andrew Jun Yao Wong, Xin Zhou, Yanwei Lum, Zhenpeng Yao, Yang Choo Chua, Yonggang Wen, Zhi Wei Seh Batteries & Supercaps