Search results

Publication date Communities Collections Article title Author(s) Journal/Conference
14 Mar 2022 SERC Institute of Materials Research and Engineering Autonomous high-throughput computations in catalysis Stephan N. Steinmann, Angga Hermawan, Mohammed Bin Jassar, Zhi Wei Seh Chem Catalysis
23 Sep 2021 SERC Institute of Materials Research and Engineering MXenes and their derivatives as nitrogen reduction reaction catalysts: recent progress and perspectives Tahta Amrillah, Angga Hermawan, Vani Novita Alviani, Zhi Wei Seh, Shu Yin Materials Today Energy
23 Jul 2021 SERC Institute of Materials Research and Engineering Strain-controlled single Cr-embedded nitrogen-doped graphene achieves efficient nitrogen reduction Chao Lin, Xiaopeng Liu, Jiale Qu, Xiang Feng, Zhi Wei Seh, Tianshuai Wang, Qianfan Zhang Materials Advances
8 Mar 2021 SERC Institute of Materials Research and Engineering Understanding electrified interfaces Stephan N. Steinmann, Zhi Wei Seh Nature Reviews Materials
13 Nov 2020 SERC Institute of Materials Research and Engineering 2H-MoS2 on Mo2CTx MXene Nanohybrid for Efficient and Durable Electrocatalytic Hydrogen Evolution Kang Rui Garrick Lim, Albertus D. Handoko, Luke R. Johnson, Xing Meng, Ming Lin, Gomathy Sandhya Subramanian, Babak Anasori, Yury Gogotsi, Aleksandra Vojvodic, Zhi Wei Seh ACS Nano
26 Aug 2020 SERC Institute of Materials Research and Engineering Atomistic modeling of electrocatalysis: Are we there yet? Nawras Abidi, Kang Rui Garrick Lim, Zhi Wei Seh, Stephan N. Steinmann WIREs Computational Molecular Science
19 Aug 2020 SERC Institute of Materials Research and Engineering Defect‐Enhanced CO2 Reduction Catalytic Performance in O‐Terminated MXenes Hetian Chen, Albertus D. Handoko, Tianshuai Wang, Jiale Qu, Jiewen Xiao, Xiaopeng Liu, Dominik Legut, Zhi Wei Seh, Qianfan Zhang ChemSusChem
12 Aug 2020 SERC Institute of Materials Research and Engineering Rational Design of Two-Dimensional Transition Metal Carbide/Nitride (MXene) Hybrids and Nanocomposites for Catalytic Energy Storage and Conversion Kang Rui Garrick Lim, Albertus D. Handoko, Srinivasa Kartik Nemani, Brian Wyatt, Hai-Ying Jiang, Junwang Tang, Babak Anasori, Zhi Wei Seh ACS Nano
22 Jul 2019 SERC Institute of Materials Research and Engineering Self-gating in semiconductor electrocatalysis Yongmin He, Qiyuan He, Luqing Wang, Chao Zhu, Prafful Golani, Albertus D. Handoko, Xuechao Yu, Caitian Gao, Mengning Ding, Xuewen Wang, Fucai Liu, Qingsheng Zeng, Peng Yu, Shasha Guo, Boris I. Yakobson, Liang Wang, Zhi Wei Seh, Zhuhua Zhang, Minghong Wu, Qi Jie Wang, Hua Zhang, Zheng Liu Nature Materials
2 May 2019 SERC Institute of Materials Research and Engineering Metal–organic framework-derived hierarchical MoS2/CoS2 nanotube arrays as pH-universal electrocatalysts for efficient hydrogen evolution Baoshan Tang, Weifeng Yang, Zhi Gen Yu, Yaoxin Zhang, Chunhua Tang, Hwee Leng Seng, Zhi Wei Seh, Yong-Wei Zhang, Stephan John Pennycook, Hao Gong Journal of Materials Chemistry A