Search results

Publication date Communities Collections Article title Author(s) Journal/Conference
18 Aug 2021 SERC Institute for Infocomm Research Characterising Alzheimer‘s Disease with EEG-based Energy Landscape Analysis Dominik Klepl, Fei He, Min Wu, Matteo De Marco, Daniel Blackburn, Ptolemaios Georgios Sarrigiannis IEEE Journal of Biomedical and Health Informatics
10 Aug 2021 SERC Institute for Infocomm Research In Situ Aging-Aware Error Monitoring Scheme for IMPLY-Based Memristive Computing-in-Memory Systems (Pending publish) Jiarui Xu, Yi Zhan, Yujie Li, Jiajun Wu, Xinglong Ji, Guoyi Yu, Wenyu Jiang, Rong Zhao, Chao Wang IEEE Transactions on Circuits and Systems I: Regular Papers
26 Jul 2021 SERC Singapore Institute of Manufacturing Technology Multitrack Compressed Sensing for Faster Hyperspectral Imaging (Pending publish) Sharvaj Kubal, Elizabeth Lee, Chor Yong Tay, Derrick Yong Sensors
27 Jun 2021 SERC Institute of Materials Research and Engineering Electrostatically Tunable Near‐Infrared Plasmonic Resonances in Solution‐Processed Atomically Thin NbSe2 (Pending publish) Meng Zhao, Jing Li, Matej Sebek, Yanjun Liu, Michel Bosman, Qian Wang, Xinting Zheng, Le Yang, Jiong Lu, Jinghua Teng Advanced Materials
23 Jun 2021 SERC Institute for Infocomm Research Xi-Vector Embedding for Speaker Recognition (Pending publish) KONG AIK LEE, Qiongqiong Wang, Takafumi Koshinaka IEEE Signal Processing Letters
27 May 2021 SERC Institute for Infocomm Research Decoupled Feature-Temporal CNN: Explaining Deep Learning-Based Machine Health Monitoring (Pending publish) Chaoyi Zhu, Zhenghua Chen, Rui Zhao, Jinjiang Wang, Ruqiang Yan IEEE Transactions on Instrumentation and Measurement
8 May 2021 SERC Institute for Infocomm Research Unconstrained tracking MPC for continuous-time nonlinear systems Yushen Long, Lihua Xie Automatica
22 Apr 2021 SERC Institute of Materials Research and Engineering Floating solid-state thin films with dynamic structural colour Zhiyuan Yan, Zheng Zhang, Weikang Wu, Xinglong Ji, Shang Sun, Yu Jiang, Chun Chia Tan, Le Yang, Chong Tow Chong, Cheng-Wei Qiu, Rong Zhao Nature Nanotechnology
19 Apr 2021 SERC Institute for Infocomm Research An Optimal Controller Synthesis for Longitudinal Control of Platoons with Communication Scenarios in Urban Environments and Highways (Pending publish) Anuj Abraham, Nagacharan Teja, Soumya Dasgupta, Apratim Choudhury, Justin Dauwels SAE International Journal of Connected and Automated Vehicles
15 Apr 2021 SERC Institute for Infocomm Research PID-type sliding mode-based adaptive motion control of a 2-DOF piezoelectric ultrasonic motor driven stage (Pending publish) Min Ming, Wenyu Liang, Zhao Feng, Jie Ling, Abdullah Al Mamun, Xiaohui Xiao Mechatronics
15 Apr 2021 SERC Institute of Materials Research and Engineering From colloidal particles to photonic crystals: advances in self-assembly and their emerging applications (Pending publish) Zhongyu Cai, Zhiwei Li, Serge Ravaine, Mingxin He, Yanlin Song, Yadong Yin, Hanbin Zheng, Jinghua Teng, Ao Zhang Chemical Society Reviews
30 Mar 2021 SERC Institute of Materials Research and Engineering From Micropores to Ultra-micropores inside Hard Carbon: Toward Enhanced Capacity in Room-/Low-Temperature Sodium-Ion Storage (Pending publish) Jinlin Yang, Xiaowei Wang, Wenrui Dai, Xu Lian, Xinhang Cui, Weichao Zhang, Kexin Zhang, Ming Lin, Ruqiang Zou, Kian Ping Loh, Quan-Hong Yang, Wei Chen Nano-Micro Letters
12 Mar 2021 SERC Institute for Infocomm Research CryptoRec: Novel Collaborative Filtering Recommender Made Privacy-preserving Easy Jun Wang, Jin Chao, Qiang Tang, Zhe Liu, Aung Mi Mi Khin IEEE Transactions on Dependable and Secure Computing
17 Feb 2021 SERC Institute for Infocomm Research A study on the transferability of computational models of building electricity load patterns across climatic zones (Pending publish) Rebecca Ward, Cheryl Sze Yin Wong, Adrian Chong, Ruchi Choudhary, Savitha Ramasamy Energy and Buildings
16 Feb 2021 SERC Institute for Infocomm Research A study on the transferability of computational models of building electricity load patterns across climatic zones Rebecca Ward, Cheryl Sze Yin Wong, Adrian Chong, Ruchi Choudhary, Savitha Ramasamy Energy and Buildings
29 Jan 2021 SERC Institute for Infocomm Research On Time-Synchronized Stability and Control Dongyu Li, Haoyong Yu, Keng Peng Tee, Yan Wu, Shuzhi Sam Ge, Tong Heng Lee IEEE Transactions on Systems, Man, and Cybernetics: Systems
27 Oct 2020 SERC Institute of Materials Research and Engineering C-plasma derived precise volumetric buffering for high-rate and stable alloying-type energy storage Bo Ouyang, Dongliang Chao, Guichong Jia, Zheng Zhang, Erjun Kan, Hong Jin Fan, Rajdeep Singh Rawat Nano Energy
15 Oct 2020 SERC Institute of Materials Research and Engineering Exciton-Enabled Meta-Optics in Two-Dimensional Transition Metal Dichalcogenides (Pending publish) Zeng Wang, Guanghui Yuan, Ming Yang, Jianwei Chai, Qing Yang Steve Wu, Tao Wang, Matej Sebek, Dan Wang, Lei Wang, Shijie Wang, DongZhi Chi, Giorgio Adamo, Cesare Soci, Handong Sun, Kun Huang, Jinghua Teng Nano Letters
8 Oct 2020 SERC Institute for Infocomm Research Nontracking type iterative learning control based on economic model predictive control Yushen Long, Lihua Xie, Shuai Liu International Journal of Robust and Nonlinear Control
28 Sep 2020 SERC Institute of High Performance Computing Theoretical search for high-performance thermoelectric donor–acceptor copolymers, the role of super-exchange couplings Xue Yong, Gang Wu, Wen Shi, Zicong Marvin Wong, Tianqi Deng, Qiang Zhu, Xiaoping Yang, Jian-Sheng Wang, Jianwei Xu, Shuo-Wang Yang Journal of Materials Chemistry A
7 Sep 2020 BMRC Singapore Bioimaging Consortium Metasurfaces for biomedical applications: imaging and sensing from a nanophotonics perspective Shuyan Zhang, Chi Lok Wong, Shuwen Zeng, Renzhe Bi, Kolvyn Tai, Kishan Dholakia, Malini Olivo Nanophotonics
3 Aug 2020 SERC Institute of Materials Research and Engineering Hybrid Plasmonics and Two-Dimensional Materials: Theory and Applications (Pending publish) Matej Sebek, Ahmed Elbana, Arash Nemati, Jisheng Pan, Ze Xiang Shen, Minghui Hong, Xiaodi Su, Nguyen Thi Kim Thanh, Jinghua Teng Journal of Molecular and Engineering Materials
29 Jul 2020 SERC Institute of Microelectronics Area Efficient High Through-put Dual Heavy Metal Multi-Level Cell SOT-MRAM Karim Ali, Fei Li, S. Y. H. Lua, Chun-Huat Heng IEEE Transactions on Nanotechnology
17 Jun 2020 SERC Institute of High Performance Computing Particle simulation of plasmons (Pending publish) Wen Jun Ding, Jeremy Zhen Jie Lim, Hue Thi Bich Do, Xiao Xiong, Zackaria Mahfoud, Ching Eng Png, Michel Bosman, Lay Kee Ang, Lin Wu Nanophotonics
10 Apr 2020 SERC Institute of Microelectronics A Performance Study of Dielectric Metalens with Process-Induced Defects Yanyan Zhou, Ting Hu, Yu Li, Nanxi Li, Yuan Dong, Dongdong Li, Yuan Hsing Fu, Qize Zhong, Zhengji Xu, Shiyang Zhu, Qunying Lin, Navab Singh IEEE Photonics Journal
30 Oct 2018 SERC Institute for Infocomm Research WiFi CSI Based Passive Human Activity Recognition Using Attention Based BLSTM (Pending publish) Zhenghua Chen, Le Zhang, Chaoyang Jiang, Zhiguang Cao, Wei Cui IEEE Transactions on Mobile Computing
27 Jul 2016 SERC Institute of Materials Research and Engineering Immobilization of dye pollutants on iron hydroxide coated substrates: kinetics, efficiency and the adsorption mechanism (Pending publish) Junyi Liu, Lai Mun Wong, Gurudayal Gurudayal, Lydia Helena Wong, Sing Yang Chiam, Sam Fong Yau Li, Yi Ren Journal of Materials Chemistry A
22 Mar 2016 SERC Institute of Materials Research and Engineering P-type Ge epitaxy on GaAs (100) substrate grown by MOCVD (Pending publish) Y.J. Jin, C.K. Chia, H.F. Liu, L.M. Wong, J.W. Chai, D.Z. Chi, S.J. Wang Applied Surface Science
5 Jan 2016 SERC Institute of Materials Research and Engineering TiNbO2-Based Photodetectors With Low Dark Current and High UV-to-Visible Rejection Ratio (Pending publish) Zifeng Zhang, Lai Mun Wong, Zhengyun Wu, Zhiyuan Yan, Shijie Wang, DongZhi Chi, Rongdun Hong, Weifeng Yang IEEE Photonics Technology Letters
15 Jul 2015 SERC Institute of Materials Research and Engineering Pulse laser deposition of epitaxial TiO 2 thin films for high-performance ultraviolet photodetectors (Pending publish) Zifeng Zhang, Lai Mun Wong, Zhiwei Zhang, Zhengyun Wu, Shijie Wang, DongZhi Chi, Rongdun Hong, Weifeng Yang Applied Surface Science
27 Apr 2015 SERC Institute of Materials Research and Engineering Detrimental Effects of Oxygen Vacancies in Electrochromic Molybdenum Oxide (Pending publish) Binayak Dasgupta, Yi Ren, Lai Mun Wong, Lingyu Kong, Eng Soon Tok, Wai Kin Chim, Sing Yang Chiam The Journal of Physical Chemistry C
17 Oct 2014 SERC Institute of Materials Research and Engineering Multi-vortex states in magnetic nanoparticles (Pending publish) W. L. Gan, M. Chandra Sekhar, D. W. Wong, I. Purnama, S. Y. Chiam, L. M. Wong, W. S. Lew Applied Physics Letters
14 Aug 2014 SERC Institute of Materials Research and Engineering Desorption of Al and Phase Transformation of Ti2AlN MAX Thin Film upon Annealing in Ultra-High-Vacuum (Pending publish) Zheng Zhang, Hongmei Jin, Jianwei Chai, Lu Shen, Hwee Leng Seng, Jisheng Pan, Lai Mun Wong, Michael B. Sullivan, Shi Jie Wang The Journal of Physical Chemistry C
8 Jul 2014 SERC Institute of Materials Research and Engineering Tunable bilayer two-dimensional electron gas in LaAlO3/SrTiO3 superlattices (Pending publish) H. J. Harsan Ma, Z. Huang, W. M. Lü, A. Annadi, S. W. Zeng, L. M. Wong, S. J. Wang, T. Venkatesan, Ariando Applied Physics Letters
7 Jul 2014 SERC Institute of Materials Research and Engineering Chemical stability study of nanoscale thin film yttria-doped barium cerate electrolyte for micro solid oxide fuel cells (Pending publish) Yong Li, Pei-Chen Su, Lai Mun Wong, Shijie Wang Journal of Power Sources
11 Oct 2013 SERC Institute of Materials Research and Engineering Effect of oxygen stoichiometry on the insulator-metal phase transition in vanadium oxide thin films studied using optical pump-terahertz probe spectroscopy (Pending publish) H. W. Liu, L. M. Wong, S. J. Wang, S. H. Tang, X. H. Zhang Applied Physics Letters
7 Oct 2013 SERC Institute of Materials Research and Engineering Transparent free-standing metamaterials and their applications in surface-enhanced Raman scattering (Pending publish) Xinglin Wen, Guangyuan Li, Jun Zhang, Qing Zhang, Bo Peng, Lai Mun Wong, Shijie Wang, Qihua Xiong Nanoscale
24 Aug 2013 SERC Institute of Materials Research and Engineering Highly conductive and transparent aluminum-doped zinc oxide thin films deposited on polyethylene terephthalate substrates by pulsed laser deposition (Pending publish) L.M. Wong, S.Y. Chiam, W.K. Chim, J.S. Pan, S.J. Wang Thin Solid Films
30 Mar 2009 SERC Institute for Infocomm Research Automotive Informatics and Communicative Systems: Principles in Vehicular Networks and Data Exchange Huaqun Guo Automotive Informatics and Communicative Systems: Principles in Vehicular Networks and Data Exchange