Search results

Publication date Communities Collections Article title Author(s) Journal/Conference
22 Feb 2023 SERC Institute for Infocomm Research Multi-Range View Aggregation Network with Vision Transformer Feature Fusion for 3D Object Retrieval Dongyun Lin, Yiqun Li, Yi Cheng, Shitala Prasad, Aiyuan Guo, Yanpeng Cao IEEE Transactions on Multimedia
10 Feb 2023 SERC Institute for Infocomm Research DP-IINK: A Framework for Drift Prediction With Inter- and Intranode Knowledge Transfer With Less Data Yu Zhang, Tanaya Chaudhuri, Pan Liu, Lu Wang, Min Wu, Xiaoli Li IEEE Sensors Journal
11 Jan 2023 SERC Advanced Remanufacturing and Technology Centre Rapid Non-Invasive Capacitive Assessment of Extra Virgin Olive Oil Authenticity HARI KRISHNA SALILA VIJAYALAL MOHAN, Pyei Phyo Aung, Chee Fong Ng, Zheng Zheng Wong, ANDREW ALEXANDER MALCOLM Electronics
5 Jan 2023 SERC Institute for Infocomm Research Multi-Source Video Domain Adaptation with Temporal Attentive Moment Alignment Network Yuecong Xu, Jianfei Yang, Haozhi Cao, Keyu Wu, Min Wu, Zhengguo Li, Zhenghua Chen IEEE Transactions on Circuits and Systems for Video Technology
19 Dec 2022 SERC Institute for Infocomm Research SEMI-BLIND IMAGE DE-BLURRING WITH IMU PRIOR Haiyan Shu, Zhengguo Li, IEEE Conference on Industrial Electronics and Applications (ICIEA 2022)
19 Dec 2022 SERC Institute for Infocomm Research PID Sensor Reading Calibration for Vigi E-Nose System Using Deep Neural Network Susu Yao, Haiyan Shu, Yi Guo The 17th IEEE Conference on Industrial Electronics and Applications (ICIEA 2022)
8 Dec 2022 SERC Institute for Infocomm Research Component Detection for Power Line Inspection Using a Graph-based Relation Guiding Network Xinyu Liu, Xiren Miao, Hao Jiang, Jing Chen, Min Wu, Zhenghua Chen IEEE Transactions on Industrial Informatics
6 Dec 2022 SERC Institute for Infocomm Research On Representation Knowledge Distillation for Graph Neural Networks Chaitanya K. Joshi, Fayao Liu, Xun Xu, Jie Lin, Chuan-Sheng Foo IEEE Transactions on Neural Networks and Learning Systems
21 Nov 2022 SERC Institute for Infocomm Research Reinforced Adaptation Network for Partial Domain Adaptation Keyu Wu, Min Wu, Zhenghua Chen, Ruibing Jin, Wei Cui, Zhiguang Cao, Xiaoli Li IEEE Transactions on Circuits and Systems for Video Technology
18 Oct 2022 SERC Institute for Infocomm Research Single Image Dehazing via Model-Based Deep-Learning Zhengguo Li, Chaobing Zheng, Haiyan Shu, Shiqian Wu 2022 IEEE International Conference on Image Processing (ICIP)