Search results

Publication date Communities Collections Article title Author(s) Journal/Conference
4 Sep 2023 SERC Singapore Institute of Manufacturing Technology Optimal Routing Under Demand Surges: The Value of Future Arrival Rates (Pending publish) Jinsheng Chen, Jing Dong, Pengyi Shi Operations Research
25 Aug 2023 SERC Institute for Infocomm Research Real-time terrain anomaly perception for safe robot locomotion using a digital double framework (Pending publish) Garen Haddeler, Hari P. Palanivelu, Fabien Colonnier, Yung Chuen Ng, Albertus H. Adiwahono, Zhibin Li, Chee-Meng Chew, Meng Yee Michael Chuah Robotics and Autonomous Systems
18 Aug 2023 SERC Institute for Infocomm Research Towards Optimal Design of Dielectric Elastomer Actuators Using a Graph Neural Network Encoder Yangfan Li, Jun Liu, Wenyu Liang, Zhuangjian Liu IEEE Robotics and Automation Letters
12 Aug 2023 SERC Institute for Infocomm Research CMMS-GCL: cross-modality metabolic stability prediction with graph contrastive learning Bing-Xue Du, Yahui Long, Xiaoli Li, Min Wu, Jian-Yu Shi Bioinformatics
11 Aug 2023 BMRC Bioprocessing Technology Institute The Engineering, Expression, and Immobilization of Epimerases for D-allulose Production (Pending publish) Jin Hao Tan, Anqi Chen, Jiawu Bi, Yee Hwee Lim, Fong Tian Wong, Dave Siak-Wei Ow International Journal of Molecular Sciences
11 Jul 2023 SERC Institute of Materials Research and Engineering Transfer Learning of Full Molecular Weight Distributions via High-Throughput Computer-Controlled Polymerization (Pending publish) Jin Da Tan, Balamurugan Ramalingam, Swee Liang Wong, Jayce Jian Wei Cheng, Yee-Fun Lim, Vijila Chellappan, Saif A. Khan, Jatin Kumar, Kedar Hippalgaonkar Journal of Chemical Information and Modeling
10 Jul 2023 SERC Institute for Infocomm Research Contrastive Domain Adaptation for Time-Series Via Temporal Mixup Emadeldeen Eldele, Mohamed Ragab, Zhenghua Chen, Min Wu, Chee-Keong Kwoh, Xiaoli Li IEEE Transactions on Artificial Intelligence
19 Jun 2023 SERC Institute for Infocomm Research Motif Graph Neural Network Xuexin Chen, Ruichu Cai, Yuan Fang, Min Wu, Zijian Li, Zhifeng Hao IEEE Transactions on Neural Networks and Learning Systems
24 May 2023 SERC Institute for Infocomm Research KR4SL: knowledge graph reasoning for explainable prediction of synthetic lethality Ke Zhang, Min Wu, Yong Liu, Yimiao Feng, Jie Zheng Bioinformatics
24 May 2023 BMRC Institute of Molecular and Cell Biology Genetic Ablation of LAT1 Inhibits Growth of Liver Cancer Cells and Downregulates mTORC1 Signaling Sun-Yee Kim, Qunxiang Ong, Yilie Liao, Zhaobing Ding, Alicia Qian Ler Tan, Ler Ting Rachel Lim, Hui Min Tan, Siew Lan Lim, Qian Yi Lee, Weiping Han International Journal of Molecular Sciences