Search results

Publication date Communities Collections Article title Author(s) Journal/Conference
14 Mar 2022 SERC Institute of Materials Research and Engineering Autonomous high-throughput computations in catalysis Stephan N. Steinmann, Angga Hermawan, Mohammed Bin Jassar, Zhi Wei Seh Chem Catalysis
30 Nov 2021 SERC Institute of Materials Research and Engineering Enhancing Glycerol Conversion and Selectivity toward Glycolic Acid via Precise Nanostructuring of Electrocatalysts Dohee Kim, Lee Seul Oh, Ying Chuan Tan, Hakhyeon Song, Hyung Ju Kim, Jihun Oh ACS Catalysis
15 Nov 2021 BMRC Institute of Bioengineering and Bioimaging Soft Surface Nanostructure with Semi-Free Polyionic Components for Sustainable Antimicrobial Plastic Shook Pui Chan, Diane S. W. Lim, Arunmozhiarasi Armugam, Guangshun Yi, Yugen Zhang International Journal of Molecular Sciences
5 Nov 2021 SERC Institute for Infocomm Research Predicting Antimicrobial Activity of Conjugated Oligoelectrolyte Molecules via Machine Learning Armi Tiihonen, Sarah J. Cox-Vazquez, Qiaohao Liang, Mohamed Ragab, Zekun Ren, Noor Titan Putri Hartono, Zhe Liu, Shijing Sun, Cheng Zhou, Nathan C. Incandela, Jakkarin Limwongyut, Alex S. Moreland, Senthilnath Jayavelu, Guillermo C. Bazan, Tonio Buonassisi Journal of the American Chemical Society
23 Sep 2021 SERC Institute of Materials Research and Engineering MXenes and their derivatives as nitrogen reduction reaction catalysts: recent progress and perspectives Tahta Amrillah, Angga Hermawan, Vani Novita Alviani, Zhi Wei Seh, Shu Yin Materials Today Energy
23 Jul 2021 SERC Institute of Materials Research and Engineering Strain-controlled single Cr-embedded nitrogen-doped graphene achieves efficient nitrogen reduction Chao Lin, Xiaopeng Liu, Jiale Qu, Xiang Feng, Zhi Wei Seh, Tianshuai Wang, Qianfan Zhang Materials Advances
8 Mar 2021 SERC Institute of Materials Research and Engineering Understanding electrified interfaces Stephan N. Steinmann, Zhi Wei Seh Nature Reviews Materials
13 Nov 2020 SERC Institute of Materials Research and Engineering 2H-MoS2 on Mo2CTx MXene Nanohybrid for Efficient and Durable Electrocatalytic Hydrogen Evolution Kang Rui Garrick Lim, Albertus D. Handoko, Luke R. Johnson, Xing Meng, Ming Lin, Gomathy Sandhya Subramanian, Babak Anasori, Yury Gogotsi, Aleksandra Vojvodic, Zhi Wei Seh ACS Nano
24 Sep 2020 SERC Institute of Materials Research and Engineering Reinforcement of aligned cellulose fibers by lignin-polyester copolymers P.L. Chee, P.Y. Michelle Yew, D. Kai, X.J. Loh Materials Today Chemistry
26 Aug 2020 SERC Institute of Materials Research and Engineering Atomistic modeling of electrocatalysis: Are we there yet? Nawras Abidi, Kang Rui Garrick Lim, Zhi Wei Seh, Stephan N. Steinmann WIREs Computational Molecular Science
19 Aug 2020 SERC Institute of Materials Research and Engineering Defect‐Enhanced CO2 Reduction Catalytic Performance in O‐Terminated MXenes Hetian Chen, Albertus D. Handoko, Tianshuai Wang, Jiale Qu, Jiewen Xiao, Xiaopeng Liu, Dominik Legut, Zhi Wei Seh, Qianfan Zhang ChemSusChem
12 Aug 2020 SERC Institute of Materials Research and Engineering Rational Design of Two-Dimensional Transition Metal Carbide/Nitride (MXene) Hybrids and Nanocomposites for Catalytic Energy Storage and Conversion Kang Rui Garrick Lim, Albertus D. Handoko, Srinivasa Kartik Nemani, Brian Wyatt, Hai-Ying Jiang, Junwang Tang, Babak Anasori, Zhi Wei Seh ACS Nano
8 Feb 2020 BMRC Skin Research Institute of Singapore Deep Sequencing MicroRNAs from Extracellular Membrane Vesicles Revealed the Association of the Vesicle Cargo with Cellular Origin Uyen Thi Trang Than, Dominic Guanzon, James A Broadbent, Tony J Parker, David I Leavesley International Journal of Molecular Sciences
22 Jul 2019 SERC Institute of Materials Research and Engineering Self-gating in semiconductor electrocatalysis Yongmin He, Qiyuan He, Luqing Wang, Chao Zhu, Prafful Golani, Albertus D. Handoko, Xuechao Yu, Caitian Gao, Mengning Ding, Xuewen Wang, Fucai Liu, Qingsheng Zeng, Peng Yu, Shasha Guo, Boris I. Yakobson, Liang Wang, Zhi Wei Seh, Zhuhua Zhang, Minghong Wu, Qi Jie Wang, Hua Zhang, Zheng Liu Nature Materials
2 May 2019 SERC Institute of Materials Research and Engineering Metal–organic framework-derived hierarchical MoS2/CoS2 nanotube arrays as pH-universal electrocatalysts for efficient hydrogen evolution Baoshan Tang, Weifeng Yang, Zhi Gen Yu, Yaoxin Zhang, Chunhua Tang, Hwee Leng Seng, Zhi Wei Seh, Yong-Wei Zhang, Stephan John Pennycook, Hao Gong Journal of Materials Chemistry A
3 Apr 2019 SERC Institute of Materials Research and Engineering Theory-guided materials design: two-dimensional MXenes in electro- and photocatalysis Albertus D. Handoko, Stephan N. Steinmann, Zhi Wei Seh Nanoscale Horizons
10 Dec 2018 SERC Institute of Materials Research and Engineering Understanding heterogeneous electrocatalytic carbon dioxide reduction through operando techniques Albertus D. Handoko, Fengxia Wei, Jenndy, Boon Siang Yeo, Zhi Wei Seh Nature Catalysis
30 Aug 2018 SERC Institute of Materials Research and Engineering Establishing new scaling relations on two-dimensional MXenes for CO2 electroreduction Albertus D. Handoko, Khoong Hong Khoo, Teck Leong Tan, Hongmei Jin, Zhi Wei Seh Journal of Materials Chemistry A
5 Jun 2018 SERC Institute of Chemical and Engineering Sciences Recent progress in hierarchically structured O2-cathodes for Li-O2 batteries Jingchang Gao, Xiaoyi Cai, Jin Wang, Mingzhen Hou, Linfei Lai, Lili Zhang Chemical Engineering Journal
13 Jan 2017 SERC Institute of Materials Research and Engineering Combining theory and experiment in electrocatalysis: Insights into materials design Zhi Wei Seh, Jakob Kibsgaard, Colin F. Dickens, Ib Chorkendorff, Jens K. Norskov, Thomas F. Jaramillo Science
14 Oct 2016 BMRC Singapore Institute of Food and Biotechnology Innovation Directed Evolution of a Fluorinase for Improved Fluorination Efficiency with a Non-native Substrate Huihua Sun, Wan Lin Yeo, Yee Hwee Lim, Xinying Chew, Derek John Smith, Bo Xue, Kok Ping Chan, Robert C. Robinson, Edward G. Robins, Huimin Zhao, Ee Lui Ang Angewandte Chemie International Edition