Search results

Publication date Communities Collections Article title Author(s) Journal/Conference
18 Jan 2024 SERC Institute for Infocomm Research Graph Neural Network-Based EEG Classification: A Survey Dominik Klepl, Min Wu, Fei He IEEE Transactions on Neural Systems and Rehabilitation Engineering
13 Dec 2023 BMRC Bioprocessing Technology Institute Harnessing ceramic hydroxyapatite as an effective polishing strategy to remove product- and process-related impurities in bispecific antibody purification Nattha Ingavat, Xinhui Wang, Jia Min Liew, Farouq Bin Mahfut, Ka Pui But, Yee Jiun Kok, Xuezhi Bi, Yuansheng Yang, Kobayashi Shintaro, Maria Tsoumpra, Wei Zhang Bioresources and Bioprocessing
13 Dec 2023 SERC Institute for Infocomm Research Transferring a deep learning model from healthy subjects to stroke patients in a motor imagery brain–computer interface Aarthy Nagarajan, Neethu Robinson, Kai Keng Ang, Karen Sui Geok Chua, Effie Chew, Cuntai Guan Journal of Neural Engineering
23 Nov 2023 SERC Institute for Infocomm Research Visual-Policy Learning Through Multi-Camera View to Single-Camera View Knowledge Distillation for Robot Manipulation Tasks Cihan Acar, Kuluhan Binici, Alp Tekirdağ, Yan Wu IEEE Robotics and Automation Letters
9 Nov 2023 BMRC Singapore Institute of Food and Biotechnology Innovation Silk Fibroin Encapsulated Icariin Nanoparticles Mitigate Bisphenol A‐Induced Spermatogenesis Dysfunction Chunyan Fang, Yaodong You, Fan Luo, Zheng Li, Yifeng Shen, Fangyue Wang, Jingyi Zhang, Ren‐You Gan, Yulong Ye Advanced Healthcare Materials
20 Oct 2023 SERC Institute of Materials Research and Engineering Development of hyaluronic acid-silica composites via in situ precipitation for improved penetration efficiency in fast-dissolving microneedle systems Jie Hao Tay, Yu Han Lim, Mengjia Zheng, Yakai Zhao, Wen See Tan, Chenjie Xu, Upadrasta Ramamurty, Juha Song Acta Biomaterialia
13 Oct 2023 SERC Institute of Materials Research and Engineering Unveiling the critical role of rheology modifiers in additive manufacturing of geopolymers and their mechanical properties Siqi Ma, Shuai Fu, Tingting Yang, Ke Li, Guoliang Chen, Qiuzuo Dong, Peigang He, Zhenlin Sun, Xiaoming Duan, Dechang Jia, Paolo Colombo, Yu Zhou Additive Manufacturing
4 Oct 2023 SERC Institute for Infocomm Research Adaptive Gated Graph Convolutional Network for Explainable Diagnosis of Alzheimer’s Disease using EEG Data Dominik Klepl, Fei He, Min Wu, Daniel J. Blackburn, Ptolemaios Sarrigiannis IEEE Transactions on Neural Systems and Rehabilitation Engineering
18 Aug 2023 SERC Institute for Infocomm Research Towards Optimal Design of Dielectric Elastomer Actuators Using a Graph Neural Network Encoder Yangfan Li, Jun Liu, Wenyu Liang, Zhuangjian Liu IEEE Robotics and Automation Letters
2 Aug 2023 SERC Institute of Materials Research and Engineering Hybrid Photoacoustic Ultrasound Imaging System for Cold-induced Vasoconstriction and Vasodilation Monitoring Ruochong Zhang, Xiuting Li, Ghayathri Balasundaram, Baocheng Li, Yi Qi, Anindita Santosa, Tze Chin Tan, Malini Olivo, Renzhe Bi IEEE Transactions on Biomedical Engineering