Search results

Publication date Communities Collections Article title Author(s) Journal/Conference
18 Jul 2022 SERC Institute for Infocomm Research PD-FAC: Probability Density Factorized Multi-Agent Distributional Reinforcement Learning for Multi-Robot Reliable Search Wenda Sheng, Hongliang Guo, Wei-Yun Yau, Yingjie Zhou IEEE Robotics and Automation Letters
6 Apr 2022 SERC Institute of Materials Research and Engineering Ambient pressure fabrication of Ni-free high nitrogen austenitic stainless steel using laser powder bed fusion method Baisong Cheng, Fengxia Wei, Wei Hock Teh, Jing Jun Lee, Tzee Luai Meng, Kwang Boon Lau, Li Tian Chew, Zheng Zhang, Kok Heng Cheong, Chee Koon Ng, Pei Wang, Cheng Cheh Tan, Upadrasta Ramamurty Additive Manufacturing
4 Mar 2022 BMRC Bioprocessing Technology Institute Sterile Fluid Transfer for Cell Therapy Manufacturing—The Value of Multiple-Use Aseptic Connector Ying Ying Wu, Jia Sheng Zach Lee, Sixun Chen, Dan Liu Frontiers in Bioengineering and Biotechnology
8 Feb 2022 SERC Institute for Infocomm Research Hierarchical Point Cloud Encoding and Decoding With Lightweight Self-Attention Based Model En Yen Puang, Hao Zhang, Hongyuan Zhu, Wei Jing IEEE Robotics and Automation Letters
28 Jan 2022 SERC Institute for Infocomm Research Scalp EEG-Based Pain Detection Using Convolutional Neural Network Duo Chen, Haihong Zhang, Perumpadappil Thomas Kavitha, Fong Ling Loy, Soon Huat Ng, Chuanchu Wang, Kok Soon Phua, Soon Yin Tjan, Su-Yin Yang, Cuntai Guan IEEE Transactions on Neural Systems and Rehabilitation Engineering
28 Jan 2022 BMRC Singapore Institute of Food and Biotechnology Innovation Directed Evolution of Replication-Competent Double-Stranded DNA Bacteriophage toward New Host Specificity Jing Liang, Huibin Zhang, Yee Ling Tan, Huimin Zhao, Ee Lui Ang ACS Synthetic Biology
21 Jan 2022 SERC Institute of Materials Research and Engineering Facile Synthesis of Iron Oxide Nanozymes for Synergistically Colorimetric and Magnetic Resonance Detection Strategy Shihui Huang, Shuqi Jiang, Hong Liu, Jiali Cai, Gengjia Chen, Junyao Xu, Dan Kai, Pengli Bai, Ruiping Zhou, Zhiyong Wang Journal of Biomedical Nanotechnology
9 Dec 2021 BMRC Institute of Bioengineering and Bioimaging Granzyme B PET Imaging Stratifies Immune Checkpoint Inhibitor Response in Hepatocellular Carcinoma Julian L. Goggi, Boominathan Ramasamy, Yun Xuan Tan, Siddesh V. Hartimath, Jun Rong Tang, Peter Cheng, Rasha Msallam, Ann-Marie Chacko, You Yi Hwang, Edward G. Robins Molecular Imaging
30 Nov 2021 BMRC Institute of Bioengineering and Bioimaging Antimicrobial Polypeptides Capable of Membrane Translocation for Treatment of MRSA Wound Infection In Vivo Shengcai Yang, Yanming Wang, Jason Tan, Jye Yng Teo, Ko Hui Tan, Yi Yan Yang Advanced Healthcare Materials
10 Nov 2021 SERC Institute of Materials Research and Engineering Acceptor engineering of small-molecule fluorophores for NIR-II fluorescence and photoacoustic imaging Yaxi Li, Hongli Zhou, Renzhe Bi, Xiuting Li, Menglei Zha, Yanqing Yang, Jen-Shyang Ni, Weng Heng Liew, Malini Olivo, Kui Yao, Jie Liu, Hao Chen, Kai Li Journal of Materials Chemistry B
1 Nov 2021 BMRC Institute of Bioengineering and Bioimaging Co3O4 Nanowires Capable of Discharging Low Voltage Electricity Showing Potent Antibacterial Activity for Treatment of Bacterial Skin Infection Chengnan Li, Zongshao Li, Yinxiang Zeng, Xianshuo Cao, Huimin Zhao, Yi Yan Yang, Peiyan Yuan, Xihong Lu, Xin Ding Advanced Healthcare Materials
21 Oct 2021 BMRC Institute of Bioengineering and Bioimaging Broad spectrum antimicrobial PDMS-based biomaterial for catheter fabrication Arunmozhiarasi Armugam, Siew Ping Teong, Diane S. W. Lim, Shook Pui Chan, Guangshun Yi, Dionis S. Yew, Cyrus W. Beh, Yugen Zhang Biomaterials Research
6 Oct 2021 BMRC Institute of Bioengineering and Bioimaging Evaluation of the ZnO Nanopillar Surface for Disinfection Applications Siti Nurhanna Riduan, Guangshun Yi, Shujun Gao, Jeremy Pang Kern Tan, Yee Lin Tan, Yuan Yuan, Hongfang Lu, Shuyun Chng, Jin Ting Ong, Pei Yun Hon, Mohammad Yazid Abdad, Shawn Vasoo, Brenda SP Ang, Yi Yan Yang, Jackie Y. Ying, Yugen Zhang ACS Applied Bio Materials
4 Oct 2021 BMRC Institute of Bioengineering and Bioimaging Broad‐Spectrum Antiviral Peptides and Polymers Agnès Kuroki, Joyce Tay, Guan Huei Lee, Yi Yan Yang Advanced Healthcare Materials
20 Aug 2021 SERC Institute of Materials Research and Engineering Cationic Lignin-Based Hyperbranched Polymers to Circumvent Drug Resistance in Pseudomonas Keratitis Pei Lin Chee, Cally Owh, Mayandi Venkatesh, Mercy Halleluyah Periayah, Zheng Zhang, Pek Yin Michelle Yew, Huajun Ruan, Rajamani Lakshminarayanan, Dan Kai, Xian Jun Loh ACS Biomaterials Science & Engineering
26 Jun 2021 SERC Institute of Materials Research and Engineering How far is Lignin from being a biomedical material? Sigit Sugiarto, Yihao Leow, Chong Li Tan, Guan Wang, Dan Kai Bioactive Materials
24 Jun 2021 SERC Institute of Materials Research and Engineering Machine Learning‐Reinforced Noninvasive Biosensors for Healthcare Kaiyi Zhang, Jianwu Wang, Tianyi Liu, Yifei Luo, Xian Jun Loh, Xiaodong Chen Advanced Healthcare Materials
14 May 2021 BMRC Institute of Bioengineering and Bioimaging Effects of Hydrophobicity on Antimicrobial Activity, Selectivity, and Functional Mechanism of Guanidinium‐Functionalized Polymers Jason Tan, Yanli Zhao, James L. Hedrick, Yi Yan Yang Advanced Healthcare Materials
22 Apr 2021 SERC Institute of Materials Research and Engineering Floating solid-state thin films with dynamic structural colour Zhiyuan Yan, Zheng Zhang, Weikang Wu, Xinglong Ji, Shang Sun, Yu Jiang, Chun Chia Tan, Le Yang, Chong Tow Chong, Cheng-Wei Qiu, Rong Zhao Nature Nanotechnology
5 Feb 2021 BMRC Institute of Bioengineering and Bioimaging pH-Degradable Polymers as Impermanent Antimicrobial Agents for Environmental Sustainability Diane S. W. Lim, Yuan Yuan, Yugen Zhang ACS Applied Bio Materials
1 Feb 2021 SERC Institute of Microelectronics Thin-Film Nanocomposite Membranes Containing Water-Stable Zirconium Metal–Organic Cages for Desalination (Pending publish) Guoliang Liu, Xiaomei Zhang, Yi Di Yuan, Hongye Yuan, Nanxi Li, Yunpan Ying, Shing Bo Peh, Yuxiang Wang, Youdong Cheng, Yahui Cai, Zhonghua Gu, Hong Cai, Dan Zhao ACS Materials Letters
8 Oct 2020 SERC Institute for Infocomm Research Nontracking type iterative learning control based on economic model predictive control Yushen Long, Lihua Xie, Shuai Liu International Journal of Robust and Nonlinear Control
1 Oct 2020 SERC Institute of Materials Research and Engineering Lignin-Incorporated Nanogel Serving As an Antioxidant Biomaterial for Wound Healing Jia Xu, Jia Jia Xu, Qianyu Lin, Lu Jiang, Duoteng Zhang, Zibiao Li, Bo Ma, Chengwu Zhang, Lin Li, Dan Kai, Hai-Dong Yu, Xian Jun Loh ACS Applied Bio Materials
29 Sep 2020 SERC Institute of Materials Research and Engineering pH-responsive and hyaluronic acid-functionalized metal–organic frameworks for therapy of osteoarthritis Feng Xiong, Zainen Qin, Haimin Chen, Qiumei Lan, Zetao Wang, Nihan Lan, Yuan Yang, Li Zheng, Jinmin Zhao, Dan Kai Journal of Nanobiotechnology
29 Jan 2020 SERC Institute of Materials Research and Engineering Noncovalent Fluorescent Biodot–Protein Conjugates with Well-Preserved Native Functions for Improved Sweat Glucose Detection Xin Ting Zheng, Yoonah Choi, Darren Guan Ge Phua, Yen Nee Tan Bioconjugate Chemistry
2 Apr 2019 BMRC Singapore Bioimaging Consortium A new hyperpolarized 13C ketone body probe reveals an increase in acetoacetate utilization in the diabetic rat heart Desiree Abdurrachim, Chern Chiuh Woo, Xing Qi Teo, Wei Xin Chan, George K. Radda, Philip Teck Hock Lee Scientific Reports
27 Dec 2017 SERC Institute of Materials Research and Engineering Thermoresponsive Supramolecular Chemotherapy by “V”-Shaped Armed β-Cyclodextrin Star Polymer to Overcome Drug Resistance Xiaoshan Fan, Hongwei Cheng, Xiaoyuan Wang, Enyi Ye, Xian Jun Loh, Yun-Long Wu, Zibiao Li Advanced Healthcare Materials