Search results

Publication date Communities Collections Article title Author(s) Journal/Conference
4 Mar 2022 BMRC Bioprocessing Technology Institute Sterile Fluid Transfer for Cell Therapy Manufacturing—The Value of Multiple-Use Aseptic Connector Ying Ying Wu, Jia Sheng Zach Lee, Sixun Chen, Dan Liu Frontiers in Bioengineering and Biotechnology
21 Jan 2022 SERC Institute of Materials Research and Engineering Facile Synthesis of Iron Oxide Nanozymes for Synergistically Colorimetric and Magnetic Resonance Detection Strategy Shihui Huang, Shuqi Jiang, Hong Liu, Jiali Cai, Gengjia Chen, Junyao Xu, Dan Kai, Pengli Bai, Ruiping Zhou, Zhiyong Wang Journal of Biomedical Nanotechnology
10 Dec 2021 SERC Institute of Materials Research and Engineering Sulfurized Cyclopentadienyl Nanocomposites for Shuttle-Free Room-Temperature Sodium–Sulfur Batteries Carina Yi Jing Lim, Alex Yong Sheng Eng, Albertus D. Handoko, Raymond Horia, Zhi Wei Seh Nano Letters
13 Oct 2021 SERC Institute of High Performance Computing Steering Room-Temperature Plexcitonic Strong Coupling: A Diexcitonic Perspective Wenbo Zhang, Jia-Bin You, Jingfeng Liu, Xiao Xiong, Zixian Li, Ching Eng Png, Lin Wu, Cheng-Wei Qiu, Zhang-Kai Zhou Nano Letters
23 Sep 2021 SERC Institute of Materials Research and Engineering Halogen bonding regulated functional nanomaterials Jie Zheng, Ady Suwardi, Claris Jie Ee Wong, Xian Jun Loh, Zibiao Li Nanoscale Advances
14 Sep 2021 SERC Institute of Materials Research and Engineering Using a Chloride-Free Magnesium Battery Electrolyte to Form a Robust Anode–Electrolyte Nanointerface Raymond Horia, Dan-Thien Nguyen, Alex Yong Sheng Eng, Zhi Wei Seh Nano Letters
26 Aug 2021 BMRC Skin Research Institute of Singapore Novel Cellulose Fibre-Based Flexible Plasmonic Membrane for Point-of-Care SERS Biomarker Detection in Chronic Wound Healing Jayakumar Perumal, Hann Qian Lim, Amalina Binte Ebrahim Attia, Riazul Raziq, David Ian Leavesley, Zee Upton, US Dinish, Malini Olivo International Journal of Nanomedicine
22 Jul 2021 SERC Institute of Materials Research and Engineering Manipulating Redox Kinetics of Sulfur Species Using Mott–Schottky Electrocatalysts for Advanced Lithium–Sulfur Batteries Yuanjian Li, Wenyu Wang, Bao Zhang, Lin Fu, Mintao Wan, Guocheng Li, Zhao Cai, Shuibin Tu, Xiangrui Duan, Zhi Wei Seh, Jianjun Jiang, Yongming Sun Nano Letters
21 Jul 2021 BMRC Institute of Molecular and Cell Biology, Institute of Bioengineering and Bioimaging A fluid-supported 3D hydrogel bioprinting method Cyrus W. Beh, Dionis S. Yew, Ruth J. Chai, Sau Yin Chin, Yiqi Seow, Shawn S. Hoon Biomaterials
14 Jul 2021 SERC Institute of Materials Research and Engineering The Translational Application of Hydrogel for Organoid Technology: Challenges and Future Perspectives Panqin Ma, Ying Chen, Xiyu Lai, Jie Zheng, Enyi Ye, Xian Jun Loh, Yi Zhao, Bhav Harshad Parikh, Xinyi Su, Mingliang You, Yun‐Long Wu, Zibiao Li Macromolecular Bioscience
14 Jun 2021 SERC Institute of Materials Research and Engineering Tunable Nitrogen-Doping of Sulfur Host Nanostructures for Stable and Shuttle-Free Room-Temperature Sodium–Sulfur Batteries Alex Yong Sheng Eng, Yong Wang, Dan-Thien Nguyen, Si Yin Tee, Carina Yi Jing Lim, Xian Yi Tan, Man-Fai Ng, Jianwei Xu, Zhi Wei Seh Nano Letters
22 Apr 2021 SERC Institute of Materials Research and Engineering Floating solid-state thin films with dynamic structural colour Zhiyuan Yan, Zheng Zhang, Weikang Wu, Xinglong Ji, Shang Sun, Yu Jiang, Chun Chia Tan, Le Yang, Chong Tow Chong, Cheng-Wei Qiu, Rong Zhao Nature Nanotechnology
19 Apr 2021 SERC Institute of Materials Research and Engineering AuNPs Decorated PLA Stereocomplex Micelles for Synergetic Photothermal and Chemotherapy Xiaoshan Fan, Zheng Luo, Enyi Ye, Mingliang You, Minting Liu, Ye Yun, Xian Jun Loh, Yun‐Long Wu, Zibiao Li Macromolecular Bioscience
4 Feb 2021 BMRC Singapore Institute of Food and Biotechnology Innovation Physicochemical, textural and structural characteristics of wheat gluten-soy protein composited meat analogues prepared with the mechanical elongation method Jie Hong Chiang, Wesley Tay, Dayna Shu Min Ong, David Liebl, Chee Peng Ng, Christiani Jeyakumar Henry Food Structure
16 Jan 2021 BMRC Molecular Engineering Laboratory CRISPR-Cas strategies for natural product discovery and engineering in actinomycetes Elena Heng, Lee Ling Tan, Mingzi M. Zhang, Fong Tian Wong Process Biochemistry
4 Nov 2020 BMRC Bioprocessing Technology Institute A review of manufacturing capabilities of cell spheroid generation technologies and future development Dan Liu, Sixun Chen, May Win Naing Biotechnology and Bioengineering
29 Sep 2020 SERC Institute of Materials Research and Engineering pH-responsive and hyaluronic acid-functionalized metal–organic frameworks for therapy of osteoarthritis Feng Xiong, Zainen Qin, Haimin Chen, Qiumei Lan, Zetao Wang, Nihan Lan, Yuan Yang, Li Zheng, Jinmin Zhao, Dan Kai Journal of Nanobiotechnology
25 Jun 2020 SERC Institute of Materials Research and Engineering Room-Temperature Lasing in Colloidal Nanoplatelets via Mie-Resonant Bound States in the Continuum Mengfei Wu, Son Tung Ha, Sushant Shendre, Emek G. Durmusoglu, Weon-Kyu Koh, Diego R. Abujetas, José A. Sánchez-Gil, Ramón Paniagua-Domínguez, Hilmi Volkan Demir, Arseniy I. Kuznetsov Nano Letters
29 Jan 2020 SERC Institute of Materials Research and Engineering Noncovalent Fluorescent Biodot–Protein Conjugates with Well-Preserved Native Functions for Improved Sweat Glucose Detection Xin Ting Zheng, Yoonah Choi, Darren Guan Ge Phua, Yen Nee Tan Bioconjugate Chemistry
4 Nov 2019 SERC Institute of Materials Research and Engineering Implantable and degradable antioxidant poly(ε-caprolactone)-lignin nanofiber membrane for effective osteoarthritis treatment Ruiming Liang, Jinmin Zhao, Bo Li, Peian Cai, Xian Jun Loh, Chuanhui Xu, Peng Chen, Dan Kai, Li Zheng Biomaterials
30 Aug 2018 BMRC Institute of Molecular and Cell Biology Synthetic 10FN3-based mono- and bivalent inhibitors of MDM2/X function S -Y Lau, J W Siau, R M Sobota, C -I Wang, P Zhong, D P Lane, F J Ghadessy Protein Engineering, Design and Selection
19 Jan 2018 SERC Institute of Materials Research and Engineering Hierarchically Self-Assembled Supramolecular Host–Guest Delivery System for Drug Resistant Cancer Therapy Hongwei Cheng, Xiaoshan Fan, Xiaoyuan Wang, Enyi Ye, Xian Jun Loh, Zibiao Li, Yun-Long Wu Biomacromolecules