Search results

Publication date Communities Collections Article title Author(s) Journal/Conference
12 Feb 2022 BMRC Singapore Institute for Clinical Sciences The kynurenine pathway metabolites in cord blood positively correlate with early childhood adiposity Karen Mei-Ling Tan, Mya-Thway Tint, Narasimhan Kothandaraman, Navin Michael, Suresh Anand Sadananthan, S Sendhil Velan, Marielle V Fortier, Fabian Yap, Kok Hian Tan, Peter D Gluckman, Yap-Seng Chong, Mary F F Chong, Yung Seng Lee, Keith M Godfrey, Johan G Eriksson, David Cameron-Smith The Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism
6 Oct 2021 BMRC Institute of Bioengineering and Bioimaging Evaluation of the ZnO Nanopillar Surface for Disinfection Applications Siti Nurhanna Riduan, Guangshun Yi, Shujun Gao, Jeremy Pang Kern Tan, Yee Lin Tan, Yuan Yuan, Hongfang Lu, Shuyun Chng, Jin Ting Ong, Pei Yun Hon, Mohammad Yazid Abdad, Shawn Vasoo, Brenda SP Ang, Yi Yan Yang, Jackie Y. Ying, Yugen Zhang ACS Applied Bio Materials
5 Feb 2021 BMRC Institute of Bioengineering and Bioimaging pH-Degradable Polymers as Impermanent Antimicrobial Agents for Environmental Sustainability Diane S. W. Lim, Yuan Yuan, Yugen Zhang ACS Applied Bio Materials
1 Oct 2020 SERC Institute of Materials Research and Engineering Lignin-Incorporated Nanogel Serving As an Antioxidant Biomaterial for Wound Healing Jia Xu, Jia Jia Xu, Qianyu Lin, Lu Jiang, Duoteng Zhang, Zibiao Li, Bo Ma, Chengwu Zhang, Lin Li, Dan Kai, Hai-Dong Yu, Xian Jun Loh ACS Applied Bio Materials