Search results

Publication date Communities Collections Article title Author(s) Journal/Conference
17 Oct 2022 SERC Institute of Materials Research and Engineering Role of oxygen vacancy in metal oxides for photocatalytic CO2 reduction Wenbin Jiang, Hongyi Loh, Beverly Qian Ling Low, Houjuan Zhu, Jingxiang Low, Jerry Zhi Xiong Heng, Karen Yuanting Tang, Zibiao Li, Xian Jun Loh, Enyi Ye, Yujie Xiong Applied Catalysis B: Environmental
1 Aug 2022 SERC Institute of Materials Research and Engineering Modified Bacterial Cellulose for Biomedical Applications Karen Yuanting Tang, Jerry Zhi Xiong Heng, Casandra Hui Teng Chai, Chui Yu Chan, Beverly Qian Ling Low, Serene Ming En Chong, Hong Yi Loh, Zibiao Li, Enyi Ye, Xian Jun Loh Chemistry – An Asian Journal
18 Jul 2022 SERC Institute of Materials Research and Engineering Fully biomass-derived vitrimeric material with water-mediated recyclability and monomer recovery Zhuang Mao Png, Jie Zheng, Sirin Kamarulzaman, Sheng Wang, Zibiao Li, Shermin S. Goh Green Chemistry
23 Feb 2022 SERC Institute of Materials Research and Engineering β-Cyclodextrin functionalized magnetic nanoparticles for the removal of pharmaceutical residues in drinking water Jiaxin Xu, Yuan Tian, Zibiao Li, Beng Hoon Tan, Karen Yuanting Tang, Kam Chiu Tam Journal of Industrial and Engineering Chemistry
26 Jan 2022 SERC Institute of Materials Research and Engineering Chapter 3. Branched Metallic Nanocrystals: Synthesis, Properties, and Photothermal Applications Karen Yuanting Tang, Jerry Zhi Xiong Heng, Khin Yin Win, Si Yin Tee, Zibiao Li, Enyi Ye Photothermal Nanomaterials
23 Sep 2021 SERC Institute of Materials Research and Engineering Halogen bonding regulated functional nanomaterials Jie Zheng, Ady Suwardi, Claris Jie Ee Wong, Xian Jun Loh, Zibiao Li Nanoscale Advances
14 Jul 2021 SERC Institute of Materials Research and Engineering The Translational Application of Hydrogel for Organoid Technology: Challenges and Future Perspectives Panqin Ma, Ying Chen, Xiyu Lai, Jie Zheng, Enyi Ye, Xian Jun Loh, Yi Zhao, Bhav Harshad Parikh, Xinyi Su, Mingliang You, Yun‐Long Wu, Zibiao Li Macromolecular Bioscience
23 Jun 2021 SERC Institute of Materials Research and Engineering N95 respirator decontamination: a study in reusability Chen-Gang Wang, Zibiao Li, Songlin Liu, Cheng Teng Ng, Mardiana Marzuki, Pei Sze Jeslyn Wong, Bernice Tan, Andrea Lee, C .F. Hui Lim, Pablo Bifani, Zhanxiong Fang, Judith Chui Ching Wong, Yin Xiang Setoh, Yi Yan Yang, Cheok Hong Mun, Soo Zeng Fiona Phua, Wei Qi Lim, Longyi Lin, Alex R. Cook, Hendrix Tanoto, Lee-Ching Ng, Amit Singhal, Yew Wei Leong, Xian Jun Loh Materials Today Advances
19 Apr 2021 SERC Institute of Materials Research and Engineering AuNPs Decorated PLA Stereocomplex Micelles for Synergetic Photothermal and Chemotherapy Xiaoshan Fan, Zheng Luo, Enyi Ye, Mingliang You, Minting Liu, Ye Yun, Xian Jun Loh, Yun‐Long Wu, Zibiao Li Macromolecular Bioscience
27 Mar 2021 SERC Institute of Materials Research and Engineering Solar-Powered Photodegradation of Pollutant Dyes Using Silver-Embedded Porous TiO2 Nanofibers Jerry Zhi Xiong Heng, Karen Yuanting Tang, Michelle D. Regulacio, Ming Lin, Xian Jun Loh, Zibiao Li, Enyi Ye Nanomaterials