Search results

Publication date Communities Collections Article title Author(s) Journal/Conference
22 Nov 2017 SERC Institute for Infocomm Research Metamaterial based Directional Coil for 7-Tesla MRI Applications Mei Sun, Xianming Qing, Xinyi Tang, Zhining Chen Progress in Electromagnetics Research Symposium (PIERS)
19 Nov 2017 SERC Institute for Infocomm Research A 93-GHz Beam Switched Grid Array Antenna on PCB Mei Sun, Xianming Qing, Nasimuddin, Zhining Chen 2017 Progress in Electromagnetics Research Symposium - Fall (PIERS - FALL)
19 Nov 2017 SERC Institute for Infocomm Research Wideband Circularly Polarized UHF RFID Reader Antenna Nasimuddin, Xianming Qing, Zhining Chen Progress In Electromagnetics Research Symposium
19 Nov 2017 SERC Institute for Infocomm Research A 93-GHz Beam Switched Grid Array Antenna on PCB Mei Sun, Xianming Qing, Nasimuddin, Zhining Chen Progress In Electromagnetics Research Symposium
1 Jun 2014 SERC Institute for Infocomm Research An integrated 60GHz low power two-chip wireless system based on IEEE802.11ad standard Keping Wang, Bharatha Kumar Thangarasu, Jinna Yan, Wanxin Ye, Khiam-Boon Png, Wong Sai Ho, Raymond Keh, Zhaohui Cai, Guoping Zhang, Piew Yoong Chee, Jee Khoi Yin, Weiqiang Zhang, Xuhong Qu, Kaixue Ma, Sie Yong Law, Cheng Zhao, Jian Simon Chen, Cheng Wang Cho, Raymond Jayaraj, Jin Bo, Mei Sun, Shouxian Mou, Nagarajan Mahalingam, Yisheng Wang, Wei Meng Lim, Thin Sek Wong, Yang Lu, Wanlan Yang, Kiat Seng Yeo, Francois Chin, Xiaoming Peng, Albert Chai, Xianmin Qing, Zhining Chen 2014 IEEE MTT-S International Microwave Symposium (IMS2014)