Search results

Publication date Communities Collections Article title Author(s) Journal/Conference
14 Jun 2021 SERC Institute of Materials Research and Engineering Tunable Nitrogen-Doping of Sulfur Host Nanostructures for Stable and Shuttle-Free Room-Temperature Sodium–Sulfur Batteries (Pending publish) Alex Yong Sheng Eng, Yong Wang, Dan-Thien Nguyen, Si Yin Tee, Carina Yi Jing Lim, Xian Yi Tan, Man-Fai Ng, Jianwei Xu, Zhi Wei Seh Nano Letters
11 Mar 2021 SERC Institute of Materials Research and Engineering Addressing the Low Solubility of a Solid Electrolyte Interphase Stabilizer in an Electrolyte by Composite Battery Anode Design Xiancheng Wang, Lin Fu, Renming Zhan, Lingyue Wang, Guocheng Li, Mintao Wan, Xing-Long Wu, Zhi Wei Seh, Li Wang, Yongming Sun ACS Applied Materials & Interfaces
8 Mar 2021 SERC Institute of Materials Research and Engineering Understanding electrified interfaces Stephan N. Steinmann, Zhi Wei Seh Nature Reviews Materials
3 Mar 2021 SERC Institute of Materials Research and Engineering A Salt‐in‐Metal Anode: Stabilizing the Solid Electrolyte Interphase to Enable Prolonged Battery Cycling Lin Fu, Xiancheng Wang, Li Wang, Mintao Wan, Yuanjian Li, Zhao Cai, Yuchen Tan, Guocheng Li, Renming Zhan, Zhi Wei Seh, Yongming Sun Advanced Functional Materials
19 Feb 2021 SERC Institute of Materials Research and Engineering Room‐Temperature Sodium–Sulfur Batteries and Beyond: Realizing Practical High Energy Systems through Anode, Cathode, and Electrolyte Engineering Alex Yong Sheng Eng, Vipin Kumar, Yiwen Zhang, Jianmin Luo, Wenyu Wang, Yongming Sun, Weiyang Li, Zhi Wei Seh Advanced Energy Materials
17 Feb 2021 SERC Institute of Materials Research and Engineering A Replacement Reaction Enabled Interdigitated Metal/Solid Electrolyte Architecture for Battery Cycling at 20 mA cm-2 and 20 mAh cm-2 Zhao Cai, Yangtao Ou, Bao Zhang, Jindi Wang, Lin Fu, Yi Cui, Mintao Wan, Guocheng Li, Wenyu Wang, Li Wang, Jianjun Jiang, Zhi Wei Seh, Enyuan Hu, Xiao-Qing Yang, Yongming Sun Journal of the American Chemical Society
2 Dec 2020 SERC Institute of Materials Research and Engineering A High-Performance Magnesium Triflate-based Electrolyte for Rechargeable Magnesium Batteries Dan-Thien Nguyen, Alex Yong Sheng Eng, Man-Fai Ng, Vipin Kumar, Zdenek Sofer, Albertus D. Handoko, Gomathy Sandhya Subramanian, Zhi Wei Seh Cell Reports Physical Science
17 Nov 2020 SERC Institute of Materials Research and Engineering Enhanced processability and electrochemical cyclability of metallic sodium at elevated temperature using sodium alloy composite Guocheng Li, Qingpeng Yang, Jiale Chao, Bao Zhang, Mintao Wan, Xiaoxiao Liu, Eryang Mao, Li Wang, Hui Yang, Zhi Wei Seh, Jianjun Jiang, Yongming Sun Energy Storage Materials
13 Nov 2020 SERC Institute of Materials Research and Engineering 2H-MoS2 on Mo2CTx MXene Nanohybrid for Efficient and Durable Electrocatalytic Hydrogen Evolution Kang Rui Garrick Lim, Albertus D. Handoko, Luke R. Johnson, Xing Meng, Ming Lin, Gomathy Sandhya Subramanian, Babak Anasori, Yury Gogotsi, Aleksandra Vojvodic, Zhi Wei Seh ACS Nano
7 Nov 2020 SERC Institute of Materials Research and Engineering Material design strategies to improve the performance of rechargeable magnesium–sulfur batteries Dan-Thien Nguyen, Raymond Horia, Alex Yong Sheng Eng, Seung-Wan Song, Zhi Wei Seh Materials Horizons
17 Oct 2020 SERC Institute of Materials Research and Engineering Tailoring binder–cathode interactions for long-life room-temperature sodium–sulfur batteries (Pending publish) Alex Yong Sheng Eng, Dan-Thien Nguyen, Vipin Kumar, Gomathy Sandhya Subramanian, Man-Fai Ng, Zhi Wei Seh Journal of Materials Chemistry A
17 Oct 2020 SERC Institute of Materials Research and Engineering Tailoring binder–cathode interactions for long-life room-temperature sodium–sulfur batteries Alex Yong Sheng Eng, Dan-Thien Nguyen, Vipin Kumar, Gomathy Sandhya Subramanian, Man-Fai Ng, Zhi Wei Seh Journal of Materials Chemistry A
26 Aug 2020 SERC Institute of Materials Research and Engineering Atomistic modeling of electrocatalysis: Are we there yet? Nawras Abidi, Kang Rui Garrick Lim, Zhi Wei Seh, Stephan N. Steinmann WIREs Computational Molecular Science
19 Aug 2020 SERC Institute of Materials Research and Engineering Defect‐Enhanced CO2 Reduction Catalytic Performance in O‐Terminated MXenes Hetian Chen, Albertus D. Handoko, Tianshuai Wang, Jiale Qu, Jiewen Xiao, Xiaopeng Liu, Dominik Legut, Zhi Wei Seh, Qianfan Zhang ChemSusChem
12 Aug 2020 SERC Institute of Materials Research and Engineering Rational Design of Two-Dimensional Transition Metal Carbide/Nitride (MXene) Hybrids and Nanocomposites for Catalytic Energy Storage and Conversion Kang Rui Garrick Lim, Albertus D. Handoko, Srinivasa Kartik Nemani, Brian Wyatt, Hai-Ying Jiang, Junwang Tang, Babak Anasori, Zhi Wei Seh ACS Nano
29 May 2020 SERC Institute of Materials Research and Engineering Fast conversion and controlled deposition of lithium (poly)sulfides in lithium-sulfur batteries using high-loading cobalt single atoms Liang Huang, Jianjun Jiang, Jun Zhou, Yongming Sun, Yuanjian Li, Jiabin Wu, Bao Zhang, Wenyu Wang, Guoqun Zhang, Zhi Wei Seh, Nian Zhang, Jie Sun Energy Storage Materials
18 May 2020 SERC Institute of Materials Research and Engineering Two-dimensional titanium and molybdenum carbide MXenes as electrocatalysts for CO2 reduction Albertus D Handoko, Hetian Chen, Yanwei Lum, Qianfan Zhang, Babak Anasori, Zhi Wei Seh iScience
6 May 2020 SERC Institute of Materials Research and Engineering Conformal Prelithiation Nanoshell on LiCoO2 Enabling High-Energy Lithium-Ion Batteries Xiaoxiao Liu, Yuchen Tan, Wenyu Wang, Chunhao Li, Zhi Wei Seh, Li Wang, Yongming Sun Nano Letters
27 Apr 2020 SERC Institute of Materials Research and Engineering Catalytic Polysulfide Conversion and Physiochemical Confinement for Lithium–Sulfur Batteries Zixu Sun, Sudarshan Vijay, Hendrik H. Heenen, Alex Yong Sheng Eng, Wenguang Tu, Yunxing Zhao, See Wee Koh, Pingqi Gao, Zhi Wei Seh, Karen Chan, Hong Li Advanced Energy Materials
15 Apr 2020 SERC Institute of Materials Research and Engineering A Biphasic Interphase Design Enabling High Performance in Room Temperature Sodium-Sulfur Batteries Vipin Kumar, Yong Wang, Alex Yong Sheng Eng, Man-Fai Ng, Zhi Wei Seh Cell Reports Physical Science
3 Apr 2020 SERC Institute of Materials Research and Engineering An artificial metal-alloy interphase for high-rate and long-life sodium–sulfur batteries Vipin Kumar, Alex Yong Sheng Eng, Yong Wang, Dan-Thien Nguyen, Man-Fai Ng, Zhi Wei Seh Energy Storage Materials
2 Mar 2020 SERC Institute of Materials Research and Engineering Predicting the state of charge and health of batteries using data-driven machine learning Man-Fai Ng, Jin Zhao, Qingyu Yan, Gareth J. Conduit, Zhi Wei Seh Nature Machine Intelligence
13 Dec 2019 SERC Institute of Materials Research and Engineering Enhanced Chemical Immobilization and Catalytic Conversion of Polysulfide Intermediates Using Metallic Mo Nanoclusters for High-Performance Li–S Batteries Mintao Wan, Eryang Mao, Guocheng Li, Jiang Tang, Yuanjian Li, Lin Fu, Chong Wang, Wenyu Wang, Alex Yong Sheng Eng, Zhi Wei Seh, Yongming Sun ACS Nano
27 Nov 2019 SERC Institute of Materials Research and Engineering Metal/LiF/Li2O Nanocomposite for Battery Cathode Prelithiation: Trade-off between Capacity and Stability Junmou Du, Wenyu Wang, Alex Yong Sheng Eng, Xiaoxiao Liu, Mintao Wan, Zhi Wei Seh, Yongming Sun Nano Letters
18 Sep 2019 SERC Institute of Materials Research and Engineering Catalytic Effect on CO2 Electroreduction by Hydroxyl-Terminated Two-Dimensional MXenes Hetian Chen, Albertus D. Handoko, Jiewen Xiao, Xiang Feng, Yanchen Fan, Tianshuai Wang, Dominik Legut, Zhi Wei Seh ACS Applied Materials & Interfaces
22 Jul 2019 SERC Institute of Materials Research and Engineering Self-gating in semiconductor electrocatalysis Yongmin He, Qiyuan He, Luqing Wang, Chao Zhu, Prafful Golani, Albertus D. Handoko, Xuechao Yu, Caitian Gao, Mengning Ding, Xuewen Wang, Fucai Liu, Qingsheng Zeng, Peng Yu, Shasha Guo, Boris I. Yakobson, Liang Wang, Zhi Wei Seh, Zhuhua Zhang, Minghong Wu, Qi Jie Wang, Hua Zhang, Zheng Liu Nature Materials
3 Jun 2019 SERC Institute of Materials Research and Engineering Surface-Engineered Cobalt Oxide Nanowires as Multifunctional Electrocatalysts for Efficient Zn-Air Batteries-Driven Overall Water Splitting Baoshan Tang, Jing Yang, Zongkui Kou, Le Xu, Hwee Leng Seng, Yannan Xie, Albertus D. Handoko, Xixia Liu, Zhi Wei Seh, Hiroyo Kawai, Hao Gong, Weifeng Yang Energy Storage Materials
10 May 2019 SERC Institute of Materials Research and Engineering Engineering stable electrode-separator interfaces with ultrathin conductive polymer layer for high-energy-density Li-S batteries Wenyu Wang, Xiaoxiao Liu, Eryang Mao, Mintao Wang, Yuanjian Li, Guocheng Li, Lin Fu, Zhen Li, Alex Yong Sheng Eng, Zhi Wei Seh, Yongming Sun Energy Storage Materials
2 May 2019 SERC Institute of Materials Research and Engineering Metal–organic framework-derived hierarchical MoS2/CoS2 nanotube arrays as pH-universal electrocatalysts for efficient hydrogen evolution Baoshan Tang, Weifeng Yang, Zhi Gen Yu, Yaoxin Zhang, Chunhua Tang, Hwee Leng Seng, Zhi Wei Seh, Yong-Wei Zhang, Stephan John Pennycook, Hao Gong Journal of Materials Chemistry A
3 Apr 2019 SERC Institute of Materials Research and Engineering Theory-guided materials design: two-dimensional MXenes in electro- and photocatalysis Albertus D. Handoko, Stephan N. Steinmann, Zhi Wei Seh Nanoscale Horizons
10 Dec 2018 SERC Institute of Materials Research and Engineering Understanding heterogeneous electrocatalytic carbon dioxide reduction through operando techniques Albertus D. Handoko, Fengxia Wei, Jenndy, Boon Siang Yeo, Zhi Wei Seh Nature Catalysis
30 Aug 2018 SERC Institute of Materials Research and Engineering Establishing new scaling relations on two-dimensional MXenes for CO2 electroreduction Albertus D. Handoko, Khoong Hong Khoo, Teck Leong Tan, Hongmei Jin, Zhi Wei Seh Journal of Materials Chemistry A
20 Aug 2018 SERC Institute of Materials Research and Engineering On the Role of Sulfur for the Selective Electrochemical Reduction of CO2 to Formate on CuSx Catalysts Yilin Deng, Yun Huang, Dan Ren, Albertus D. Handoko, Zhi Wei Seh, Pussana Hirunsit, Boon Siang Yeo ACS Applied Materials & Interfaces
11 Jun 2018 SERC Institute of Materials Research and Engineering Tailoring Porosity in Copper-Based Multinary Sulfide Nanostructures for Energy, Biomedical, Catalytic, and Sensing Applications Michelle D. Regulacio, Yong Wang, Zhi Wei Seh, Ming-Yong Han ACS Applied Nano Materials
21 Feb 2018 SERC Institute of Materials Research and Engineering Ultrathin Two-Dimensional Materials for Photo- and Electrocatalytic Hydrogen Evolution Jun Di, Cheng Yan, Albertus D. Handoko, Zhi Wei Seh, Huaming Li, Zheng Liu Materials Today
12 Feb 2018 SERC Institute of Materials Research and Engineering High-Throughput Theoretical Optimization of the Hydrogen Evolution Reaction on MXenes by Transition Metal Modification Pengkun Li, Jinguo Zhu, Albertus D. Handoko, Ruifeng Zhang, Haotian Wang, Dominik Legut, Xiaodong Wen, Zhongheng Fu, Zhi Wei Seh, Qianfan Zhang Journal of Materials Chemistry A
20 Dec 2017 SERC Institute of Materials Research and Engineering Tuning the Basal Plane Functionalization of Two-Dimensional Metal Carbides (MXenes) to Control Hydrogen Evolution Activity Albertus D. Handoko, Kurt D. Fredrickson, Babak Anasori, Kurt W. Convey, Luke R. Johnson, Yury Gogotsi, Aleksandra Vojvodic, Zhi Wei Seh ACS Applied Energy Materials
13 Jan 2017 SERC Institute of Materials Research and Engineering Combining theory and experiment in electrocatalysis: Insights into materials design Zhi Wei Seh, Jakob Kibsgaard, Colin F. Dickens, Ib Chorkendorff, Jens K. Norskov, Thomas F. Jaramillo Science