Search results

Publication date Communities Collections Article title Author(s) Journal/Conference
22 Nov 2023 SERC Institute of Materials Research and Engineering Reply to: Mobility overestimation in molybdenum disulfide transistors due to invasive voltage probes Hong Kuan Ng, Du Xiang, Ady Suwardi, Guangwei Hu, Ke Yang, Yunshan Zhao, Tao Liu, Zhonghan Cao, Huajun Liu, Shisheng Li, Jing Cao, Qiang Zhu, Zhaogang Dong, Chee Kiang Ivan Tan, DongZhi Chi, Cheng-Wei Qiu, Kedar Hippalgaonkar, Goki Eda, Ming Yang, Jing Wu Nature Electronics
27 Oct 2023 SERC Institute of Materials Research and Engineering All‐Dielectric Sers Metasurface with Strong Coupling Quasi‐BIC Energized by Transformer‐Based Deep Learning Wei Chen, Yuyang Li, Yineng Liu, Yuan Gao, Yiming Yan, Zhaogang Dong, Jinfeng Zhu Advanced Optical Materials
25 Sep 2023 SERC Institute of Materials Research and Engineering Engineering and Controlling Perovskite Emissions via Optical Quasi‐Bound‐States‐in‐the‐Continuum Evelin Csányi, Yan Liu, Soroosh Daqiqeh Rezaei, Henry Yit Loong Lee, Febiana Tjiptoharsono, Zackaria Mahfoud, Sergey Gorelik, Xiaofei Zhao, Li Jun Lim, Di Zhu, Jing Wu, Kuan Eng Johnson Goh, Weibo Gao, Zhi‐Kuang Tan, Graham Leggett, Cheng‐Wei Qiu, Zhaogang Dong Advanced Functional Materials
1 Sep 2023 SERC Institute of Materials Research and Engineering Bio‐Inspired, Scalable, and Tri‐Mode Stimuli‐Chromic Composite for Smart Window Multifunctionality Yujie Ke, Na Li, Yan Liu, Tingting Zhu, Shancheng Wang, Yanbin Li, Gaojian Lin, Qiuting Zhang, Yuwei Hu, Zhaogang Dong, Jie Yin, Zheng Liu, Yi Long Advanced Functional Materials
17 Jan 2023 SERC Institute of Materials Research and Engineering Reversible electrical switching of nanostructural color pixels Shutao Zhang, Jun Zhang, Wei Peng Goh, Yan Liu, Febiana Tjiptoharsono, Henry Yit Loong Lee, Changyun Jiang, Jun Ding, Joel K. W. Yang, Zhaogang Dong Nanophotonics
10 Jan 2023 SERC Institute of Materials Research and Engineering Structural Colors Based on Diamond Metasurface for Information Encryption Jiteng Gu, Yan Liu, Nannan Meng, Vicknesh Sahmuganathan, Sze Chieh Tan, John Sudijono, Jiecong Tang, Eswaranand Venkatasubramanian, Abhijit Mallick, Febiana Tjiptoharson, Soroosh Daqiqeh Rezaei, Siew Lang Teo, Qiang Zhu, Yunjie Chen, Ming Lin, Zhaogang Dong, Kian Ping Loh Advanced Optical Materials
27 Dec 2022 SERC Institute of Materials Research and Engineering Interplay of Purcell effect and extraction efficiency in CsPbBr<sub>3</sub> quantum dots coupled to Mie resonators Ruihua He, Max Meunier, Zhaogang Dong, Hongbing Cai, Weibo Gao, Jesus Zuniga-Perez, Xiaogang Liu Nanoscale
30 Nov 2022 SERC Institute of Materials Research and Engineering Tri-functional metasurface enhanced with a physically unclonable function Soroosh Daqiqeh Rezaei, Zhaogang Dong, Hao Wang, Jiahui Xu, Hongtao Wang, Mohammad Tavakkoli Yaraki, Ken Choon Hwa Goh, Wang Zhang, Shaban Reza Ghorbani, Xiaogang Liu, Joel K.W. Yang Materials Today
23 Nov 2022 SERC Institute of Materials Research and Engineering Miniaturizing color-sensitive photodetectors via hybrid nanoantennas toward submicrometer dimensions Jinfa Ho, Zhaogang Dong, Hai Sheng Leong, Jun Zhang, Febiana Tjiptoharsono, Soroosh Daqiqeh Rezaei, Ken Choon Hwa Goh, Mengfei Wu, Shiqiang Li, Jingyee Chee, Calvin Pei Yu Wong, Arseniy I. Kuznetsov, Joel K. W. Yang Science Advances
23 Sep 2022 SERC Institute of Materials Research and Engineering Nanocavity-induced trion emission from atomically thin WSe2 Zhuo Wang, Yuanda Liu, Dao Chen, Zixuan Wang, Mohamed Asbahi, Soroosh Daqiqeh Rezaei, Jie Deng, Jinghua Teng, Andrew T. S. Wee, Wenjing Zhang, Joel K. W. Yang, Zhaogang Dong Scientific Reports