Search results

Publication date Communities Collections Article title Author(s) Journal/Conference
9 Dec 2021 SERC Institute for Infocomm Research Hierarchical Consistency Regularized Mean Teacher for Semi-supervised 3D Left Atrium Segmentation Shumeng Li, Ziyuan Zhao, Kaixin Xu, Zeng Zeng, Cuntai Guan 2021 43rd Annual International Conference of the IEEE Engineering in Medicine & Biology Society (EMBC)
9 Dec 2021 SERC Institute for Infocomm Research Two Eyes Are Better Than One: Exploiting Binocular Correlation for Diabetic Retinopathy Severity Grading Peisheng Qian, Ziyuan Zhao, Cong Chen, Zeng Zeng, Xiaoli Li 2021 43rd Annual International Conference of the IEEE Engineering in Medicine & Biology Society (EMBC)
9 Dec 2021 SERC Institute for Infocomm Research Multi-Slice Dense-Sparse Learning for Efficient Liver and Tumor Segmentation Ziyuan Zhao, Zeyu Ma, Yanjie Liu, Zeng Zeng, Pierce KH Chow 2021 43rd Annual International Conference of the IEEE Engineering in Medicine & Biology Society (EMBC)
29 Oct 2021 BMRC Genome Institute of Singapore Dynamic phenotypic heterogeneity and the evolution of multiple RNA subtypes in Hepatocellular Carcinoma: the PLANET study Weiwei Zhai, Hannah Lai, Neslihan Arife Kaya, Chen Jianbin, Hechuan Yang, Bingxin Lu, Jia Qi Lim, Siming Ma, Sin Chi Chew, Khi Pin Chua, Jacob Josiah Santiago Alvarez, Pauline Jieqi Chen, Mei Mei Chang, Lingyan Wu, Brian K P Goh, Alexander Yaw-Fui Chung, Chung Yip Chan, Peng Chung Cheow, Ser Yee Lee, Juinn Huar Kam, Alfred Wei-Chieh Kow, Shridhar Ganpathi Iyer, Rawisak Chanwat, Jidapa Thammasiri, Boon Koon Yoong, Diana Bee-Lan Ong, Vanessa H de Villa, Rouchelle D Dela Cruz, Tracy Jiezhen Loh, Wei Keat Wan, Zeng Zeng, Anders Jacobsen Skanderup, Yin Huei Pang, Krishnakumar Madhavan, Tony Kiat-Hon Lim, Glenn Bonney, Wei Qiang Leow, Valerie Chew, Yock Young Dan, Wai Leong Tam, Han Chong Toh, Roger Sik-Yin Foo, Pierce Kah-Hoe Chow National Science Review
21 Sep 2021 SERC Institute for Infocomm Research MT-UDA: Towards Unsupervised Cross-modality Medical Image Segmentation with Limited Source Labels Ziyuan Zhao, Kaixin Xu, Shumeng Li, Zeng Zeng, Cuntai Guan Medical Image Computing and Computer Assisted Intervention – MICCAI 2021
23 Aug 2021 SERC Institute for Infocomm Research Systematic Analysis of Circular Artifacts for Stylegan Way Tan, Bihan Wen, Cen Chen, Zeng Zeng, Xulei Yang 2021 IEEE International Conference on Image Processing (ICIP)
18 Jan 2021 SERC Institute for Infocomm Research DSAL: Deeply Supervised Active Learning from Strong and Weak Labelers for Biomedical Image Segmentation Ziyuan Zhao, Zeng Zeng, Kaixin Xu, Cen Chen, Cuntai Guan IEEE Journal of Biomedical and Health Informatics
24 Dec 2020 SERC Institute for Infocomm Research Robust Train Component Detection with Cascade Convolutional Neural Networks based on Structure Knowledge Fan Wu, Zhongyao Cheng, Juelin Zhu, Cen Chen, Xiaoxi Yu, Yue Li, Zeng Zeng IEEE 23rd International Conference on Intelligent Transportation Systems (ITSC) 2020
10 Nov 2020 SERC Institute for Infocomm Research A Hybrid Deep Learning Based Framework for Component Defect Detection of Moving Trains Cen Chen, Kenli Li, Zhongyao Cheng, Francesco Piccialli, Steven C. H. Hoi, Zeng Zeng IEEE Transactions on Intelligent Transportation Systems
30 Sep 2020 SERC Institute for Infocomm Research Sea-Net: Squeeze-And-Excitation Attention Net For Diabetic Retinopathy Grading Ziyuan Zhao, Kartik Chopra, Zeng Zeng, Xiaoli Li 2020 IEEE International Conference on Image Processing (ICIP)
22 Sep 2020 SERC Institute for Infocomm Research Attention-Aware Encoder–Decoder Neural Networks for Heterogeneous Graphs of Things Li Yangfan, Chen Cen, Duan Minggang, Zeng Zeng IEEE Transactions on Industrial Informatics
27 Aug 2020 SERC Institute for Infocomm Research Deeply Supervised Active Learning for Finger Bones Segmentation Ziyuan Zhao, Xiaoyan Yang, Bharadwaj Veeravalli, Zeng Zeng 2020 42nd Annual International Conference of the IEEE Engineering in Medicine & Biology Society (EMBC)
27 Aug 2020 SERC Institute for Infocomm Research Multi-Phase Cross-modal Learning for Noninvasive Gene Mutation Prediction in Hepatocellular Carcinoma Jiapan Gu, Ziyuan Zhao, Zeng Zeng, Yuzhe Wng, Zhengyiren Qiu, Bharadwaj Veeravalli, Brian Kim Poh Goh, Glenn Kunnath Bonney, Krishnakumar Madhavan, Chan Wan Ying, Lim Kheng Choon, Thng Choon Hua, Pierce KH Chow 2020 42nd Annual International Conference of the IEEE Engineering in Medicine & Biology Society (EMBC)
27 Aug 2020 SERC Institute for Infocomm Research Multi-Instance Multi-Label Learning for Gene Mutation Prediction in Hepatocellular Carcinoma Kaixin Xu, Ziyuan Zhao, Jiapan Gu, Zeng Zeng, Chan Wan Ying, Lim Kheng Choon, Thng Choon Hua, Pierce KH Chow 2020 42nd Annual International Conference of the IEEE Engineering in Medicine & Biology Society (EMBC)
1 Jul 2020 SERC Institute for Infocomm Research Multi-Target Deep Learning for Algal Detection and Classification Qian Peisheng, Zhao Ziyuan, Zeng Zeng 42nd IEEE Annual International Conference of the IEEE Engineering in Medicine and Biology Society, EMBC 2020, Montreal, Canada
19 Jun 2020 SERC Institute for Infocomm Research Exploring Structural Knowledge for Automated Visual Inspection of Moving Trains Cen Chen, Xiaofeng Zou, Zeng Zeng, Zhongyao Cheng, Le Zhang, Steven C. H. Hoi IEEE Transactions on Cybernetics
1 May 2020 SERC Institute for Infocomm Research Citywide Traffic Flow Prediction Based on Multiple Gated Spatio-temporal Convolutional Neural Networks Cen Chen, Kenli Li, Sin G. Teo, Xiaofeng Zou, Keqin Li, Zeng Zeng ACM Transactions on Knowledge Discovery from Data
27 Oct 2019 SERC Institute for Infocomm Research FaultNet: Faulty Rail-Valves Detection using Deep Learning and Computer Vision Ramanpreet Pahwa, Jin Chao, Jestine Paul, Yiqun Li, Tin Lay Nwe Ma, Shudong Xie, Ashish James, Arulmurugan Ambikapathi, Zeng Zeng, Vijay Chandrasekhar IEEE-ITSC 2019
26 Sep 2019 SERC Institute for Infocomm Research Nonlinear Regression via Deep Negative Correlation Learning Zhang Le, Zenglin Shi, Ming-Ming Cheng, Yun Liu, Jia-Wang Bian, Joey Tianyi Zhou, Guoyan Zheng, Zeng Zeng IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence
12 Sep 2019 SERC Institute for Infocomm Research ResHNet: Spectrograms Based Efficient Heart Sounds Classification Using Stacked Residual Networks Askhaya Balamurugan, Sin G. Teo, Jianxi Yang, Zhongbo Peng, Xulei Yang, Zeng Zeng 2019 IEEE EMBS International Conference on Biomedical & Health Informatics (BHI)
3 Sep 2019 SERC Institute for Infocomm Research Learning of Multi-Dimensional Analog Circuits Through Generative Adversarial Network (GAN) Raju Salahuddin, Rahul Dutta, Ashish James, Chemmanda John Leo, Yong-Joon Jeon, Balagopal Unnikrishnan, Foo Chuan Sheng, Zeng Zeng, Kevin Tshun Chuan Chai, Vijay Ramaseshan Chandrasekhar 2019 32nd IEEE International System-on-Chip Conference (SOCC)
2 Jun 2019 SERC Institute for Infocomm Research Semi Supervised Learning of Multi-Dimensional Analog Circuits Rahul Dutta, Salahuddin Raju, Ashish James, Bruno Lecouat, Chemmanda John Leo, Yong-Joon Jeon, Balagopal Unnikrishnan, Chuan Sheng Foo, Zeng Zeng, Kevin Tshun Chuan Chai, Vijay R. Chandrasekhar Design Automation Conference (DAC) (2019)
19 May 2019 SERC Institute for Infocomm Research A Deep Learning Approach for Sleep-Wake Detection from HRV and Accelerometer Data Jiyan Wu, Zhenghua Chen, Min Wu, Jie Ding, Zeng Zeng, Karl Surmarcz, Xiaoli Li 2019 IEEE EMBS International Conference on Biomedical & Health Informatics (BHI)
19 May 2019 SERC Institute for Infocomm Research 3D Inception U-Net for Aorta Segmentation using Computed Tomography Cardiac Angiography Savitha Rani Ravichandran, Balaji Nataraj, Su Huang, Zhiliang Qin, Zhongkang Lu, Akie Katsuki, Weimin Huang, Zeng Zeng IEEE-EMBS International Conference on Biomedical and Health Informatics 2019 (BHI-2019)
1 May 2019 SERC Institute for Infocomm Research Two-stage pneumonia detection through object detection and patch classification Yiling Chong, Sin G. Teo, Zeng Zeng IEEE-EMBS International Conference on Biomedical and Health Informatics (BHI)
1 May 2019 SERC Institute for Infocomm Research Bone Age Assessment based on Finger joint Localization Xiaoman Zhang, Ziyuan Zhao, Cen Chen, Songyou Peng, Min Wu, Zhongyao Cheng, Sin G. Teo, Le Zhang, Zeng Zeng
1 Feb 2019 SERC Institute for Infocomm Research Gated Residual Recurrent Graph Neural Networks for Traffic Prediction Cen Chen, Kenli Li, Sin Teo, Xiaofeng Zou, Jie Wang, Zeng Zeng AAAI Conference on Artificial Intelligence (AAAI-19)
12 Dec 2018 SERC Institute for Infocomm Research TrackNet - A Deep Learning Based Fault Detection for Railway Track Inspection James Ashish, Jie Wang, Xulei Yang, Chenghao Ye, Bao Ngan Nguyen, Yuxin Lou, Yi Su, Vijay Chandrasekhar, Zeng Zeng 2018 International Conference on Intelligent Rail Transportation (ICIRT)
20 Nov 2018 SERC Institute for Infocomm Research Exploiting Spatio-Temporal Correlations with Multiple 3D Convolutional Neural Networks for Citywide Vehicle Flow Prediction Cen Chen, Kenli Li, Sin G. Teo, Guizi Chen, Xiaofeng Zou, Xulei Yang, Ramaseshan C. Vijay, Jiashi Feng, Zeng Zeng IEEE International Conference on Data Mining
21 Jul 2018 SERC Institute for Infocomm Research CardioXNet: Automated Detection for Cardiomegaly Based on Deep Learning Qiwen Que, Ze Tang, Ruoshi Wang, Zeng Zeng, Jie Wang, Matthew Chua, Sin Gee Teo, Xulei Yang, Bharadwaj Veeravalli 2018 40th Annual International Conference of the IEEE Engineering in Medicine and Biology Society (EMBC)
21 Jul 2018 SERC Institute for Infocomm Research Automated Classification Using End-to-End Deep Learning Shobhit Sandeep Jaipukar, Jie Wang, Zeng Zeng, Sin Gee Teo, Bharadwaj Veeravalli, Matthew Chua 2018 40th Annual International Conference of the IEEE Engineering in Medicine and Biology Society (EMBC)
19 Jul 2018 SERC Institute for Infocomm Research Deep Learning for Practical Image Recognition: Case Study on Kaggle Competitions Xulei Yang, Zeng Zeng, Sin G. Teo, Wang Li, Vijay Chandrasekhar, Steven Hoi KDD '18 Proceedings of the 24th ACM SIGKDD International Conference on Knowledge Discovery & Data Mining
1 Dec 2017 SERC Institute for Infocomm Research Cloud-of-Clouds Based Resource Provisioning Strategy for Continuous Write Applications Zeng Zeng, Bharadwaj Veeravalli, Samee Khan, Sin Teo APCC 2017 (Asia-Pacific Conference on Communications)