Search results

Publication date Communities Collections Article title Author(s) Journal/Conference
20 Dec 2021 SERC Institute for Infocomm Research An invertible crystallographic representation for general inverse design of inorganic crystals with targeted properties Zekun Ren, Siyu Isaac Parker Tian, Juhwan Noh, Felipe Oviedo, Guangzong Xing, Jiali Li, Qiaohao Liang, Ruiming Zhu, Armin G. Aberle, Shijing Sun, Xiaonan Wang, Yi Liu, Qianxiao Li, Senthilnath Jayavelu, Kedar Hippalgaonkar, Yousung Jung, Tonio Buonassisi Matter
5 Nov 2021 SERC Institute for Infocomm Research Predicting Antimicrobial Activity of Conjugated Oligoelectrolyte Molecules via Machine Learning Armi Tiihonen, Sarah J. Cox-Vazquez, Qiaohao Liang, Mohamed Ragab, Zekun Ren, Noor Titan Putri Hartono, Zhe Liu, Shijing Sun, Cheng Zhou, Nathan C. Incandela, Jakkarin Limwongyut, Alex S. Moreland, Senthilnath Jayavelu, Guillermo C. Bazan, Tonio Buonassisi Journal of the American Chemical Society
24 Jun 2021 SERC Institute of Materials Research and Engineering Multi‐Fidelity High‐Throughput Optimization of Electrical Conductivity in P3HT‐CNT Composites Daniil Bash, Yongqiang Cai, Vijila Chellappan, Swee Liang Wong, Xu Yang, Pawan Kumar, Jin Da Tan, Anas Abutaha, Jayce JW Cheng, Yee‐Fun Lim, Siyu Isaac Parker Tian, Zekun Ren, Flore Mekki‐Berrada, Wai Kuan Wong, Jiaxun Xie, Jatin Kumar, Saif A. Khan, Qianxiao Li, Tonio Buonassisi, Kedar Hippalgaonkar Advanced Functional Materials
20 Apr 2021 SERC Institute of Materials Research and Engineering Two-step machine learning enables optimized nanoparticle synthesis Flore Mekki-Berrada, Zekun Ren, Tan Huang, Wai Kuan Wong, Fang Zheng, Jiaxun Xie, Isaac Parker Siyu Tian, Senthilnath Jayavelu, Zackaria Mahfoud, Daniil Bash, Kedar Hippalgaonkar, Saif Khan, Tonio Buonassisi, Qianxiao Li, Xiaonan Wang npj Computational Materials
20 Apr 2021 SERC Institute for Infocomm Research Two-step machine learning enables optimized nanoparticle synthesis Flore Mekki-Berrada, Zekun Ren, Tan Huang, Wai Kuan Wong, Fang Zheng, Jiaxun Xie, Isaac Parker Siyu Tian, Senthilnath Jayavelu, Zackaria Mahfoud, Daniil Bash, Kedar Hippalgaonkar, Saif Khan, Tonio Buonassisi, Qianxiao Li, Xiaonan Wang npj Computational Materials