Search results

Publication date Communities Collections Article title Author(s) Journal/Conference
11 Sep 2020 BMRC Institute of Molecular and Cell Biology CD4+ T Cells Mediate the Development of Liver Fibrosis in High Fat Diet-Induced NAFLD in Humanized Mice Zhisheng Her, Joel Heng Loong Tan, Yee-Siang Lim, Sue Yee Tan, Xue Ying Chan, Wilson Wei Sheng Tan, Min Liu, Kylie Su Mei Yong, Fritz Lai, Erica Ceccarello, Zhiqiang Zheng, Yong Fan, Kenneth Tou En Chang, Lei Sun, Shih Chieh Chang, Chih-Liang Chin, Guan Huei Lee, Yock Young Dan, Yun-Shen Chan, Seng Gee Lim, Jerry Kok Yen Chan, K. George Chandy, Qingfeng Chen Frontiers in Immunology
12 May 2016 BMRC Bioinformatics Institute In Vivo Mapping of Eukaryotic RNA Interactomes Reveals Principles of Higher-Order Organization and Regulation Jong Ghut Ashley Aw, Yang Shen, Andreas Wilm, Miao Sun, Xin Ni Lim, Kum-Loong Boon, Sidika Tapsin, Yun-Shen Chan, Cheng-Peow Tan, Adelene Y.L. Sim, Tong Zhang, Teodorus Theo Susanto, Zhiyan Fu, Niranjan Nagarajan, Yue Wan Molecular Cell
17 Sep 2015 BMRC Institute of Medical Biology ELABELA Is an Endogenous Growth Factor that Sustains hESC Self-Renewal via the PI3K/AKT Pathway Lena Ho, Shawn Y.X. Tan, Sheena Wee, Yixuan Wu, Sam J.C. Tan, Navin B. Ramakrishna, Serene C. Chng, Srikanth Nama, Iwona Szczerbinska, Yun-Shen Chan, Stuart Avery, Norihiro Tsuneyoshi, Huck Hui Ng, Jayantha Gunaratne, N. Ray Dunn, Bruno Reversade Cell Stem Cell
30 Jul 2015 BMRC Institute of Molecular and Cell Biology Deterministic Restriction on Pluripotent State Dissolution by Cell-Cycle Pathways Kevin Andrew Uy Gonzales, Hongqing Liang, Yee-Siang Lim, Yun-Shen Chan, Jia-Chi Yeo, Cheng-Peow Tan, Bin Gao, Beilin Le, Zi-Ying Tan, Kok-Yao Low, Yih-Cherng Liou, Frederic Bard, Huck-Hui Ng Cell
24 Mar 2013 BMRC Genome Institute of Singapore A PRC2-Dependent Repressive Role of PRDM14 in Human Embryonic Stem Cells and Induced Pluripotent Stem Cell Reprogramming Yun-Shen Chan, Jonathan Göke, Xinyi Lu, Nandini Venkatesan, Bo Feng, I-Hsin Su, Huck-Hui Ng STEM CELLS
11 Jun 2009 BMRC Bioprocessing Technology Institute KLF4 and PBX1 Directly Regulate NANOG Expression in Human Embryonic Stem Cells Ken Kwok-Keung Chan, Jingyao Zhang, Na-Yu Chia, Yun-Shen Chan, Hui Shan Sim, Ker Sin Tan, Steve Kah-Weng Oh, Huck-Hui Ng, Andre Boon-Hwa Choo Stem Cells