Search results

Publication date Communities Collections Article title Author(s) Journal/Conference
13 Jun 2023 SERC Institute of Materials Research and Engineering Structural Design of Electrocatalyst-Decorated MXenes on Sulfur Spheres for Lithium–Sulfur Batteries Wei Ying Lieu, Congjian Lin, Xue Liang Li, Shunqiong Jiang, Yuanjian Li, Hui Ying Yang, Zhi Wei Seh Nano Letters
1 Jun 2023 SERC Institute of Materials Research and Engineering MXene‐Based Anode‐Free Magnesium Metal Battery Yuanjian Li, Xiang Feng, Wei Ying Lieu, Lin Fu, Chang Zhang, Tanmay Ghosh, Anupma Thakur, Brian C. Wyatt, Babak Anasori, Wei Liu, Qianfan Zhang, Jun Lu, Zhi Wei Seh Advanced Functional Materials
19 Feb 2023 SERC Institute of Materials Research and Engineering Double‐Transition‐Metal MXene Films Promoting Deeply Rechargeable Magnesium Metal Batteries Yuanjian Li, Wei Ying Lieu, Tanmay Ghosh, Lin Fu, Xiang Feng, Andrew Jun Yao Wong, Anupma Thakur, Brian C. Wyatt, Babak Anasori, Qianfan Zhang, Hui Ying Yang, Zhi Wei Seh Small Methods
7 Feb 2023 SERC Institute of Materials Research and Engineering A Passivation-Free Solid Electrolyte Interface Regulated by Magnesium Bromide Additive for Highly Reversible Magnesium Batteries Deviprasath Chinnadurai, Wei Ying Lieu, Sonal Kumar, Gaoliang Yang, Yuanjian Li, Zhi Wei Seh Nano Letters
8 Dec 2022 SERC Institute of Materials Research and Engineering High-Performance NiS2 Hollow Nanosphere Cathodes in Magnesium-Ion Batteries Enabled by Tunable Redox Chemistry Jianbiao Wang, Albertus D. Handoko, Yang Bai, Gaoliang Yang, Yuanjian Li, Zhenxiang Xing, Man-Fai Ng, Zhi Wei Seh Nano Letters
28 Nov 2022 SERC Institute of Materials Research and Engineering Revealing the Intrinsic Uneven Electrochemical Reactions of Li Metal Anode in Ah‐Level Laminated Pouch Cells Xiangrui Duan, Lingyue Wang, Guocheng Li, Xueting Liu, Mintao Wan, Junmou Du, Renming Zhan, Wenyu Wang, Yuanjian Li, Shuibin Tu, Yue Shen, Zhi Wei Seh, Li Wang, Yongming Sun Advanced Functional Materials
20 Nov 2022 SERC Institute of Materials Research and Engineering Grain‐Boundary‐Rich Triphasic Artificial Hybrid Interphase Toward Practical Magnesium Metal Anodes Yuanjian Li, Gaoliang Yang, Chang Zhang, Wei Ying Lieu, Carina Yi Jing Lim, Shengnan Sun, Jianbiao Wang, Shunqiong Jiang, Zhenxiang Xing, Zdenek Sofer, Man‐Fai Ng, Wei Liu, Zhi Wei Seh Advanced Functional Materials
10 Nov 2022 SERC Institute of Materials Research and Engineering In Situ Formed Magnesiophilic Sites Guiding Uniform Deposition for Stable Magnesium Metal Anodes Gaoliang Yang, Yuanjian Li, Chang Zhang, Jianbiao Wang, Yang Bai, Carina Yi Jing Lim, Man-Fai Ng, Zhi Chang, Sonal Kumar, Zdenek Sofer, Wei Liu, Zhi Wei Seh Nano Letters
31 Oct 2022 SERC Institute of Materials Research and Engineering Spherical Templating of CoSe2 Nanoparticle-Decorated MXenes for Lithium–Sulfur Batteries Wei Ying Lieu, Daliang Fang, Yuanjian Li, Xue Liang Li, Congjian Lin, Anupma Thakur, Brian C. Wyatt, Shengnan Sun, Tanmay Ghosh, Babak Anasori, Man-Fai Ng, Hui Ying Yang, Zhi Wei Seh Nano Letters
10 Aug 2022 SERC Institute of Materials Research and Engineering High Utilization of Composite Magnesium Metal Anodes Enabled by a Magnesiophilic Coating Yuanjian Li, Gaoliang Yang, Shengnan Sun, Chang Zhang, Carina Yi Jing Lim, Andrew Jun Yao Wong, Wei Ying Lieu, Zdenek Sofer, Man-Fai Ng, Wei Liu, Zhi Wei Seh Nano Letters