Search results

Publication date Communities Collections Article title Author(s) Journal/Conference
28 May 2022 SERC Institute for Infocomm Research Algorithms and architecture support of degree-based quantization for graph neural networks (Pending publish) Yilong Guo, Yuxuan Chen, Xiaofeng Zou, Xulei Yang, Yuandong Gu Journal of Systems Architecture
17 Sep 2019 SERC Institute of Microelectronics Large-area pixelated metasurface beam deflector on a 12-inch glass wafer for random point generation Nanxi Li, Yuan Hsing Fu, Yuan Dong, Ting Hu, Zhengji Xu, Qize Zhong, Dongdong Li, Keng Heng Lai, Shiyang Zhu, Qunying Lin, Yuandong Gu, Navab Singh Nanophotonics
28 Aug 2019 SERC Institute of Microelectronics CMOS-compatible all-Si metasurface polarizing bandpass filters on 12-inch wafers Zhengji Xu, Yuan Dong, Chih-Kuo Tseng, Ting Hu, Jinchao Tong, Qize Zhong, Nanxi Li, Larry Sim, Keng Heng Lai, Ying Lin, Dongdong Li, Yu Li, Bliznetsov Vladimir, Yuan-Hsing Fu, Shiyang Zhu, Qunying Lin, Dao Hua Zhang, Yuandong Gu, Navab Singh, Dim-Lee Kwong Optics Express
1 Jun 2019 SERC Institute of Microelectronics Over 10% of k2eff Demonstrated by 2-GHz Spurious Mode-Free Sc0.12Al0.88N Laterally Coupled Alternating Thickness Mode Resonators Nan Wang, Yao Zhu, Geng Li Chua, Bangtao Chen, Srinivas Merugu, Navab Singh, Yuandong Gu IEEE Electron Device Letters
23 Jul 2018 SERC Institute of Microelectronics Demonstration of color display metasurfaces via immersion lithography on a 12-inch silicon wafer Ting Hu, Chih-Kuo Tseng, Yuan Hsing Fu, Zhengji Xu, Yuan Dong, Shijie Wang, Keng Heng Lai, Vladimir Bliznetsov, Shiyang Zu, Qunying Lin, Yuandong Gu Optics Express
1 Apr 2018 SERC Institute of Microelectronics Wafer-Level Vacuum-Packaged High Performance AlN-on-SOI Piezoelectric Resonator for Sub-100 MHz Oscillator Applications Guoqiang Wu, Jinghui Xu, Xiaolin Zhang, Nan Wang, Danlei Yan, Jayce Lay Keng Lim, Yao Zhu, Wei Li, Yuandong Gu IEEE Transactions on Industrial Electronics
1 Oct 2017 SERC Institute of Microelectronics ScAlN-based LCAT Mode Resonators Above 2 GHz with High FOM and Reduced Fabrication Complexity Yao Zhu, Nan Wang, Gengli Chua, Chengliang Sun, Navab Singh, Yuandong Gu IEEE Electron Device Letters
30 May 2017 SERC Institute of Microelectronics Wafer-Level Vacuum-Packaged Piezoelectric Energy Harvesters Utilizing Two-Step Three-Wafer Bonding Qingxin Zhang, Yuandong Gu, Nan Wang, Li Yan Siow, Lionel You Liang Wong, Chengliang Sun, Hongmiao Ji, Darmayuda I Made, Peter Chang 2017 IEEE 67th Electronic Components and Technology Conference (ECTC)
30 May 2017 SERC Institute of Microelectronics High Vacuum and High Robustness Al-Ge Bonding for Wafer Level Chip Scale Packaging of MEMS Sensors Jinghui Xu, Zhipeng Ding, Vivek Chidambaram, Hongmiao Ji, Yuandong Gu 2017 IEEE 67th Electronic Components and Technology Conference (ECTC)
25 Mar 2017 SERC Institute of Microelectronics A dual-mass fully decoupled MEMS gyroscope with wide bandwidthand high linearity Guoqiang Wu, Geng Li Chua, Yuandong Gu Sensors and Actuators A: Physical
21 Mar 2017 SERC Institute of Microelectronics Water-Resonator-Based Metasurface: An Ultrabroadband and Near-Unity Absorption Qinghua Song, Wu Zhang, Pin Chieh Wu, Weiming Zhu, Zhong Xiang Shen, Peter Han Joo Chong, Qing Xuan Liang, Zhen Chuan Yang, Yi Long Hao, Hong Cai, Hai Feng Zhou, Yuandong Gu, Guo-Qiang Lo, Din Ping Tsai, Tarik Bourouina, Yamin Leprince-Wang, Ai-Qun Liu Advanced Optical Materials
21 Feb 2017 SERC Institute of Microelectronics Effectiveness of oxide trench array as a passive temperature compensation structure in AlN-on-silicon micromechanical resonators Andrew Randles, Pushpapraj Singh, Qingyun Xie, Nan Wang, Chengliang Sun, Xiaolin Zhang, Yuandong Gu Applied Physics Letters
31 Jan 2017 SERC Institute of Microelectronics Hybrid Photonic Cavity with Metal-Organic Framework Coatings for the Ultra-Sensitive Detection of Volatile Organic Compounds with High Immunity to Humidity Dongliang Fu, Lennon Yao Ting Lee, Yuandong Gu, Zhao Dam, Jifang Tao, Xuerui Wang, Sun Tao, Hong Cai, Tong Lin Scientific Reports
1 Oct 2016 SERC Institute of Microelectronics A High Coupling Coefficient 2.3-GHz AlN Resonator for High Band LTE Filtering Application Yao Zhu, Nan Wang, Chengliang Sun, Srinivas Merugu, Navab Singh, Yuandong Gu IEEE Electron Device Letters
19 Jul 2016 SERC Institute of Microelectronics AlN-on-SOI platform-based micro-machined hydrophone Jinghui Xu, Xiaolin Zhang, Sanchitha Fernando, Kevin Tshunchuan Chai, Alex Yuandong Gu Applied Physics Letters
15 Jul 2016 SERC National Metrology Centre An ultrahigh-accuracy Miniature Dew Point Sensor based on an Integrated Photonics Platform Jifang Tao, Yu Luo, Li Wang, Hong Cai, Tao Sun, Junfeng Song, Hui Liu, Yuandong Gu Scientific Reports
15 Jul 2016 SERC Institute of Microelectronics An ultrahigh-accuracy Miniature Dew Point Sensor based on an Integrated Photonics Platform Jifang Tao, Yu Luo, Li Wang, Hong Cai, Tao Sun, Junfeng Song, Hui Liu, Alex Yuandong Gu Scientific Reports
8 Jul 2016 SERC Institute of Microelectronics GHz spurious mode free AlN lamb wave resonator with high figure of merit using one dimensional phononic crystal tethers Chengliang Sun, Guoqiang Wu, Yao Zhu, Srinivas Merugu, Nan Wang, Yuandong Gu Applied Physics Letters
20 May 2016 SERC Institute of Microelectronics Methods for precisely controlling the residual stress and temperature coefficient of the frequency of a MEMS resonator based on an AlN cavity silicon-on-insulator platform Nan Wang, Jinghui Xu, Xiaolin Zhang, Guoqiang Wu, Yao Zhu, Wei Li, Alex Yuandong Gu Journal of Micromechanics and Microengineering
26 Jun 2015 SERC Institute of Microelectronics Methods for improving electromechanical coupling coefficient in two dimensional electric field excited AlN Lamb wave resonators Alex Yuandong Gu, Bo Woon Soon, Yao Zhu, Chengliang Sun, Nan Wang, Samuel Pei Hao Loke, Xiaojing Mu, Jifang Tao Applied Physics Letters
12 Jan 2015 SERC Institute of Microelectronics Polymeric C-shaped cuff electrode for recording of peripheral nerve signal Ning Xue, Tao Sun, Wei Mong Tsang, Ignacio Delgado-Martinez, Sang-Hoon Lee, Swathi Sheshadri, Zhuolin Xiang, Srinivas Merugu, Yuandong Gu, Shih-Cheng Yen, Nitish V. Thakor Sensors and Actuators B: Chemical
1 Feb 2014 SERC Institute of Microelectronics A Miniaturization Strategy for Harvesting Vibration Energy Utilizing Helmholtz Resonance and Vortex Shedding Effect Qingxin Zhang, Yuandong Gu, Dim-Lee Kwong, Chengliang Sun, Xiaojing Mu, Li Yan Siow, Wei Mong Tsang, Hongmiao Ji, Hyun Kee Chang IEEE Electron Device Letters
1 Jan 2014 SERC Institute of Microelectronics Characterization of polycrystalline silicon-based photonic crystal-suspended membrane for high temperature applications Chengkuo Lee, Chong Pei Ho, Prakash Pitchappa, Piotr Kropelnicki, Jian Wang, Hong Cai, Yuandong Gu Journal of Nanophotonics