Search results

Publication date Communities Collections Article title Author(s) Journal/Conference
24 Oct 2023 SERC Institute for Infocomm Research LiteFormer: A Lightweight and Efficient Transformer for Rotating Machine Fault Diagnosis Wenjun Sun, Ruqiang Yan, Ruibing Jin, Jiawen Xu, Yuan Yang, Zhenghua Chen IEEE Transactions on Reliability
29 Sep 2020 SERC Institute of Materials Research and Engineering pH-responsive and hyaluronic acid-functionalized metal–organic frameworks for therapy of osteoarthritis Feng Xiong, Zainen Qin, Haimin Chen, Qiumei Lan, Zetao Wang, Nihan Lan, Yuan Yang, Li Zheng, Jinmin Zhao, Dan Kai Journal of Nanobiotechnology
1 Aug 2017 BMRC Institute of Molecular and Cell Biology Dynamic transcriptome changes during adipose tissue energy expenditure reveal critical roles for long noncoding RNA regulators Zhiqiang Bai, Xiao-ran Chai, Myeong Jin Yoon, Hye-Jin Kim, Kinyui Alice LO, Zhi-chun Zhang, Dan Xu, Diana Teh Chee Siang, Arcinas Camille Esther Walet, Shao-hai Xu, Sook-Yoong Chia, Peng Chen, Hongyuan Yang, Sujoy Ghosh, Lei Sun PLOS One
18 Jul 2017 BMRC Institute of Molecular and Cell Biology Integrative analyses of translatome and transcriptome reveal important translational controls in brown and white adipose regulated by microRNAs David W. Reid, Dan Dan Xu, Peng Chen, Hongyuan Yang, Lei Sun Scientific Reports
14 Sep 2012 BMRC Institute of Medical Biology High Glucose Predisposes Gene Expression and ERK Phosphorylation to Apoptosis and Impaired Glucose-Stimulated Insulin Secretion via the Cytoskeleton (Pending publish) Ronne Wee Yeh Yeo, Kaiyuan Yang, GuoDong Li, Sai Kiang Lim, Kathrin Maedler PLoS ONE