Search results

Publication date Communities Collections Article title Author(s) Journal/Conference
8 Dec 2022 SERC Institute for Infocomm Research Component Detection for Power Line Inspection Using a Graph-based Relation Guiding Network Xinyu Liu, Xiren Miao, Hao Jiang, Jing Chen, Min Wu, Zhenghua Chen IEEE Transactions on Industrial Informatics
26 Nov 2022 SERC Institute for Infocomm Research SSA-ICL: Multi-domain adaptive attention with intra-dataset continual learning for Facial expression recognition Hongxiang Gao, Min Wu, Zhenghua Chen, Yuwen Li, Xingyao Wang, Shan An, Jianqing Li, Chengyu Liu Neural Networks
17 Oct 2019 BMRC Institute of Molecular and Cell Biology RILP Restricts Insulin Secretion Through Mediating Lysosomal Degradation of Proinsulin Yuxia Zhou, Zhiyu Liu, Shengmei Zhang, Ruijuan Zhuang, Huiying Liu, Xiaoqing Liu, Xi Qiu, Ming Zhang, Yanpan Zheng, Liangcheng Li, Wanjin Hong, Tuanlao Wang Diabetes
26 Apr 2018 BMRC Institute of Molecular and Cell Biology The STAT3 Target Mettl8 Regulates Mouse ESC Differentiation via Inhibiting the JNK Pathway Hao Gu, Dang Vinh Do, Xinyu Liu, Luang Xu, Yixun Su, Jie Min Nah, Yuqian Wong, Ying Li Na Sheng, Gebreselassie Addisu Tilaye, Henry Yang, Huili Guo, Jun Yan, Xin-Yuan Fu Stem Cell Reports
23 Jun 2014 SERC Data Storage Institute Method for quick Prediction windage power loss Qide Zhang, Kannan Sundaravadivelu, Ningyu Liu, Quan Jiang 23rd ASME Annual Conference on Information Storage and Process Systems (ISPS2014)
22 Nov 2013 BMRC Genome Institute of Singapore An Evaluation of Association between a Novel Hippocampal Biology Related SNP (rs7294919) and Schizophrenia Siow-Ann Chong, Jiewei Liu, Shusuke Numata, Masashi Ikeda, Yuichiro Watanabe, Xue-bin Zheng, Xiongjian Luo, Makoto Kinoshita, Ayako Nunokawa, Toshiyuki Someya, Tetsuro Ohmori, Jin-Xin Bei, Jimmy Lee, Zhiqiang Li, Jianjun Liu, Nakao Iwata, Yongyong Shi, Ming Li, Bing Su, Chunyu Liu PLoS ONE
5 Sep 2013 BMRC Genome Institute of Singapore Genome-wide Association Analysis of Blood-Pressure Traits in African-Ancestry Individuals Reveals Common Associated Genes in African and Non-African Populations Nora Franceschini, Ervin Fox, Zhaogong Zhang, Todd L. Edwards, Michael A. Nalls, Yun Ju Sung, Bamidele O. Tayo, Yan V. Sun, Omri Gottesman, Adebawole Adeyemo, Andrew D. Johnson, Murielle Bochud, Ulrich Broeckel, Steven C. Hunt, Donna Arnett, Susan Redline, Richard S. Cooper, Neil J. Risch, D.C. Rao, Jerome I. Rotter, Aravinda Chakravarti, Alex P. Reiner, Daniel Levy, Brendan J. Keating, Xiaofeng Zhu, J. Hunter Young, Ken Rice, Qing Duan, Fang Chen, Yun Li, Hua Tang, Myriam Fornage, Keith L. Keene, Jeanette S. Andrews, Jennifer A. Smith, Jessica D. Faul, Zhang Guangfa, Wei Guo, Yu Liu, Sarah S. Murray, Solomon K. Musani, Sathanur Srinivasan, Digna R. Velez Edwards, Heming Wang, Lewis C. Becker, Pascal Bovet, Michel Burnier, Cara Carty, Daniel I. Chasman, Georg Ehret, Wei-Min Chen, Guanjie Chen, Wei Chen, Jingzhong Ding, Albert W. Dreisbach, Michele K. Evans, Xiuqing Guo, Melissa E. Garcia, Rich Jensen, Margaux F. Keller, Guillaume Lettre, Vaneet Lotay, Lisa W. Martin, Jason H. Moore, Alanna C. Morrison, Thomas H. Mosley, Adesola Ogunniyi, Walter Palmas, George Papanicolaou, Alan Penman, Joseph F. Polak, Paul M. Ridker, Babatunde Salako, Andrew B. Singleton, Daniel Shriner, Kent D. Taylor, Ramachandran Vasan, Kerri Wiggins, Scott M. Williams, Lisa R. Yanek, Wei Zhao, Alan B. Zonderman, Diane M. Becker, Gerald Berenson, Eric Boerwinkle, Erwin Bottinger, Mary Cushman, Charles Eaton, Fredrik Nyberg, Gerardo Heiss, Joel N. Hirschhron, Virginia J. Howard, Konrad J. Karczewsk, Matthew B. Lanktree, Kiang Liu, Yongmei Liu, Ruth Loos, Karen Margolis, Michael Snyder, Bruce M. Psaty, Nicholas J. Schork, David R. Weir, Charles N. Rotimi, Michele M. Sale, Tamara Harris, Sharon L.R. Kardia The American Journal of Human Genetics
1 Jul 2011 SERC National Metrology Centre A Numerical Investigation of Particle Trajectory Inside Hard Disk Drives Ningyu Liu, Zhimin He, Craig Kok Tung Chow, Han Tong Loh IEEE TRANSACTIONS ON MAGNETICS
31 Dec 2009 BMRC Genome Institute of Singapore Genomewide Association Study of Leprosy Martin L. Hibberd, Yong Cui, Xiao-Xiao Yan, Hai-Tao Yang, Yue-Lin Jiao, Li-Guo Mao, Gang Yin, Zhen-Xia Jiang, Xiao-Dong Wang, Jing-Ping Yu, Zong-Hou Hu, Cui-Hua Gong, Yu-Qiang Liu, Rui-Yu Liu, De-Min Wang, Dong Wei, Jin-Xian Liu, Sen Yang, Xue-Jun Zhang, Jian-Jun Liu, Liang-Dan Sun, Hong Liu, Yi Li, Rong-De Yang, Tong-Sheng Chu, Chi Zhang, Lin Zhang, Jian-Wen Han, Gong-Qi Yu, Cheng Quan, Yong-Xiang Yu, Zheng Zhang, Ben-Qing Shi, Lian-Hua Zhang, Hui Cheng, Chang-Yuan Wang, Yan Lin, Hou-Feng Zheng, Xi-An Fu, Xian-Bo Zuo, Qiang Wang, Heng Long, Yi-Ping Sun, Yi-Lin Cheng, Hong-Qing Tian, Fu-Sheng Zhou, Hua-Xu Liu, Wen-Sheng Lu, Su-Min He, Wen-Li Du, Min Shen, Qi-Yi Jin, Xin Zhao, Wei-Kun Cao, Hong-Zhong Cao, Yong-Ping Li, Wei-Guo Yan, Shi-Yu Wei, Kui-Jun Wang, Fu-Ren Zhang, Wei Huang, Shu-Min Chen, Ying Wang, Hui-Qi Low, Tantoso Erwin, Ning-Han Yang, Jin-Yong Li New England Journal of Medicine