Search results

Publication date Communities Collections Article title Author(s) Journal/Conference
20 Mar 2024 SERC Institute of Materials Research and Engineering All-electrical skyrmionic magnetic tunnel junction Shaohai Chen, James Lourembam, Pin Ho, Alexander K. J. Toh, Jifei Huang, Xiaoye Chen, Hang Khume Tan, Sherry L.K. Yap, Royston J. J. Lim, Hui Ru Tan, T. S. Suraj, May Inn Sim, Yeow Teck Toh, Idayu Lim, Nelson C.B. Lim, Jing Zhou, Hong Jing Chung, Sze Ter Lim, Anjan Soumyanarayanan Nature
6 Dec 2023 Others Institute for Infocomm Research Hierarchical Enhancement Framework for Aspect-based Argument Mining Yujie Fu, Yang Li, Suge Wang, Xiaoli Li, Deyu Li, Jian Liao, Jianxing Zheng The 2023 Conference on Empirical Methods in Natural Language Processing (EMNLP)
23 Oct 2023 SERC Institute of Materials Research and Engineering Crystalline and transport characteristics of ferrimagnetic and antiferromagnetic phases in Mn3Ga films Shaohai Chen, Dennis J. X. Lin, B. C. Lim, Hang Khume Tan, Yu Yu Ko Hnin, Seng Kai Wong, Idayu Lim, Royston J. J. Lim, Khoong Hong Khoo, Pin Ho APL Materials
15 Sep 2023 Others Institute for Infocomm Research ECG-CL: A Comprehensive Electrocardiogram Interpretation Method Based on Continual Learning Hongxiang Gao, Xingyao Wang, Zhenghua Chen, Min Wu, Jianqing Li, Chengyu Liu IEEE Journal of Biomedical and Health Informatics
18 Aug 2023 Others Institute for Infocomm Research Towards Optimal Design of Dielectric Elastomer Actuators Using a Graph Neural Network Encoder Yangfan Li, Jun Liu, Wenyu Liang, Zhuangjian Liu IEEE Robotics and Automation Letters
9 Jun 2023 Others Institute for Infocomm Research Neuro-Inspired Motion Control of a Soft Myriapod Robot Qinyuan Ren, Wenxin Zhu, Jiawei Cao, Wenyu Liang IEEE Transactions on Cognitive and Developmental Systems
9 Jun 2023 Others Institute for Infocomm Research Enhancing Representation Learning with Spatial Transformation and Early Convolution for Reinforcement Learning-based Small Object Detection Fen Fang, Wenyu Liang, Yi Cheng, Qianli Xu, Joo-Hwee Lim IEEE Transactions on Circuits and Systems for Video Technology
15 Mar 2023 Others Institute for Infocomm Research Interaction Control for Tool Manipulation on Deformable Objects Using Tactile Feedback Hanwen Zhang, Zeyu Lu, Wenyu Liang, Haoyong Yu, Yao Mao, Yan Wu IEEE Robotics and Automation Letters
9 Mar 2023 SERC Institute of Materials Research and Engineering Technology Roadmap for Flexible Sensors Yifei Luo, Mohammad Reza Abidian, Jong-Hyun Ahn, Deji Akinwande, Anne M. Andrews, Markus Antonietti, Zhenan Bao, Magnus Berggren, Christopher A. Berkey, Christopher John Bettinger, Jun Chen, Peng Chen, Wenlong Cheng, Xu Cheng, Seon-Jin Choi, Alex Chortos, Canan Dagdeviren, Reinhold H. Dauskardt, Chong-an Di, Michael D. Dickey, Xiangfeng Duan, Antonio Facchetti, Zhiyong Fan, Yin Fang, Jianyou Feng, Xue Feng, Huajian Gao, Wei Gao, Xiwen Gong, Chuan Fei Guo, Xiaojun Guo, Martin C. Hartel, Zihan He, John S. Ho, Youfan Hu, Qiyao Huang, Yu Huang, Fengwei Huo, Muhammad M. Hussain, Ali Javey, Unyong Jeong, Chen Jiang, Xingyu Jiang, Jiheong Kang, Daniil Karnaushenko, Ali Khademhosseini, Dae-Hyeong Kim, Il-Doo Kim, Dmitry Kireev, Lingxuan Kong, Chengkuo Lee, Nae-Eung Lee, Pooi See Lee, Tae-Woo Lee, Fengyu Li, Jinxing Li, Cuiyuan Liang, Chwee Teck Lim, Yuanjing Lin, Darren J. Lipomi, Jia Liu, Kai Liu, Nan Liu, Ren Liu, Yuxin Liu, Yuxuan Liu, Zhiyuan Liu, Zhuangjian Liu, Xian Jun Loh, Nanshu Lu, Zhisheng Lv, Shlomo Magdassi, George G. Malliaras, Naoji Matsuhisa, Arokia Nathan, Simiao Niu, Jieming Pan, Changhyun Pang, Qibing Pei, Huisheng Peng, Dianpeng Qi, Huaying Ren, John A. Rogers, Aaron Rowe, Oliver G. Schmidt, Tsuyoshi Sekitani, Dae-Gyo Seo, Guozhen Shen, Xing Sheng, Qiongfeng Shi, Takao Someya, Yanlin Song, Eleni Stavrinidou, Meng Su, Xuemei Sun, Kuniharu Takei, Xiao-Ming Tao, Benjamin C. K. Tee, Aaron Voon-Yew Thean, Tran Quang Trung, Changjin Wan, Huiliang Wang, Joseph Wang, Ming Wang, Sihong Wang, Ting Wang, Zhong Lin Wang, Paul S. Weiss, Hanqi Wen, Sheng Xu, Tailin Xu, Hongping Yan, Xuzhou Yan, Hui Yang, Le Yang, Shuaijian Yang, Lan Yin, Cunjiang Yu, Guihua Yu, Jing Yu, Shu-Hong Yu, Xinge Yu, Evgeny Zamburg, Haixia Zhang, Xiangyu Zhang, Xiaosheng Zhang, Xueji Zhang, Yihui Zhang, Yu Zhang, Siyuan Zhao, Xuanhe Zhao, Yuanjin Zheng, Yu-Qing Zheng, Zijian Zheng, Tao Zhou, Bowen Zhu, Ming Zhu, Rong Zhu, Yangzhi Zhu, Yong Zhu, Guijin Zou, Xiaodong Chen ACS Nano
17 Jan 2023 Others Institute for Infocomm Research Robust Position Control of a Continuum Manipulator Based on Selective Approach and Koopman Operator Haodong Wang, Wenyu Liang, Boyuan Liang, Hongliang Ren, Zhijiang Du, Yan Wu IEEE Transactions on Industrial Electronics