Search results

Publication date Communities Collections Article title Author(s) Journal/Conference
31 Dec 2021 SERC Institute for Infocomm Research Parameterized Particle Filtering for Tactile-Based Simultaneous Pose and Shape Estimation Boyuan Liang, Wenyu Liang, Yan Wu IEEE Robotics and Automation Letters
2 Nov 2021 SERC Institute for Infocomm Research Towards a Programming-Free Robotic System for Assembly Tasks Using Intuitive Interactions Nicolas Gauthier, Wenyu Liang, Qianli Xu, Fen Fang, Liyuan Li, Ruihan Gao, Yan Wu, Joo Hwee Lim Lecture Notes in Computer Science
18 Oct 2021 SERC Institute for Infocomm Research Dexterous Manoeuvre through Touch in a Cluttered Scene Wenyu Liang, Qinyuan Ren, Xiaoqiao Chen, Junli Gao, Yan Wu 2021 IEEE International Conference on Robotics and Automation (ICRA)
18 Oct 2021 SERC Institute for Infocomm Research Towards Efficient Multiview Object Detection with Adaptive Action Prediction Qianli Xu, Fen Fang, Nicolas Gauthier, Wenyu Liang, Yan Wu, Liyuan Li, Joo-Hwee Lim 2021 IEEE International Conference on Robotics and Automation (ICRA)
4 Oct 2021 SERC Institute of Microelectronics 3D Cryogenic Interposer for Quantum Computing Application Hongyu Li, Chit Siong Aaron Lau, Norhanani Jaafar, Rainer Cheow Siong Lee, Calvin Pei Yu Wong, Kuan Eng Johnson Goh, King-Jien Chui 2022 IEEE 72nd Electronic Components and Technology Conference
27 Aug 2021 SERC Institute of Materials Research and Engineering The Thermogel Chronicle—From Rational Design of Thermogelling Copolymers to Advanced Thermogel Applications Qianyu Lin, Cally Owh, Jason Y. C. Lim, Pei Lin Chee, Michelle P. Y. Yew, Eilis T. Y. Hor, Xian Jun Loh Accounts of Materials Research
14 Jul 2021 BMRC Institute of Molecular and Cell Biology CETSA interaction proteomics define specific RNA-modification pathways as key components of fluorouracil-based cancer drug cytotoxicity Ying Yu Liang, Smaranda Bacanu, Lekshmy Sreekumar, Anderson Daniel Ramos, Lingyun Dai, Martin Michaelis, Jindrich Cinatl, Takahiro Seki, Yihai Cao, Cynthia R. Coffill, David P. Lane, Nayana Prabhu, Pär Nordlund Cell Chemical Biology
28 Jun 2021 SERC Institute for Infocomm Research Learning-Based Force Control of a Surgical Robot for Tool-Soft Tissue Interaction Qinyuan Ren, Wenxin Zhu, Zhao Feng, Wenyu Liang IEEE Robotics and Automation Letters
7 Jun 2021 SERC Institute for Infocomm Research Adaptive Robust Impedance Control for an Ear Surgical Device with Soft Interaction Zhao Feng, Wenyu Liang, Jie Ling, Xiaohui Xiao, Kok Kiong Tan, Tong Heng Lee IEEE/ASME Transactions on Mechatronics
18 May 2021 SERC Institute for Infocomm Research TAILOR: Teaching with Active and Incremental Learning for Object Registration Qianli Xu, Nicolas Gauthier, Wenyu Liang, Fen Fang, Hui Li Tan, Ying Sun, Yan Wu, Liyuan Li, Joo-Hwee Lim AAAI Demo
29 Apr 2021 SERC Institute for Infocomm Research Adaptive Robust Controller Using Intelligent Uncertainty Observer for Mechanical Systems under Non-Holonomic Reference Trajectories Xiaolong Chen, Wenyu Liang, Han Zhao, Abdullah Al Mamun ISA Transactions
13 Apr 2021 SERC Institute for Infocomm Research PID-type sliding mode-based adaptive motion control of a 2-DOF piezoelectric ultrasonic motor driven stage Min Ming, Wenyu Liang, Zhao Feng, Jie Ling, Abdullah Al Mamun, Xiaohui Xiao Mechatronics
19 Mar 2021 SERC Institute of Microelectronics Structural Integrity of 3-D Metal–Insulator–Metal Capacitor Embedded in Fully Filled Cu Through-Silicon via (Pending publish) Ye Lin, Hong Yu Li, Chuan Seng Tan IEEE Transactions on Components, Packaging and Manufacturing Technology
4 Mar 2021 SERC Institute for Infocomm Research Time-Synchronized Control for Disturbed Systems Dongyu Li, Keng Peng Tee, Lihua Xie, Haoyong Yu IEEE Transactions on Cybernetics
10 Feb 2021 SERC Institute for Infocomm Research Robust Force Tracking Impedance Control of an Ultrasonic Motor-actuated End-effector in a Soft Environment Wenyu Liang, Zhao Feng, Yan Wu, Junli Gao, Qinyuan Ren, Tong Heng Lee 2020 IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems (IROS)
29 Jan 2021 SERC Institute for Infocomm Research On Time-Synchronized Stability and Control Dongyu Li, Haoyong Yu, Keng Peng Tee, Yan Wu, Shuzhi Sam Ge, Tong Heng Lee IEEE Transactions on Systems, Man, and Cybernetics: Systems
27 Jan 2021 BMRC Bioprocessing Technology Institute A SH3_5 Cell Anchoring Domain for Non-recombinant Surface Display on Lactic Acid Bacteria Pei Kun Richie Tay, Pei Yu Lim, Dave Siak-Wei Ow Frontiers in Biotechnology and Bioengineering
21 Dec 2020 BMRC Institute of Molecular and Cell Biology Remodelling of whole-body lipid metabolism and a diabetic-like phenotype caused by loss of CDK1 and hepatocyte division Jin Rong Ow, Matias J Caldez, Gözde Zafer, Juat Chin Foo, Hong Yu Li, Soumita Ghosh, Heike Wollmann, Amaury Cazenave-Gassiot, Chee Bing Ong, Markus R Wenk, Weiping Han, Hyungwon Choi, Philipp Kaldis eLife
16 Nov 2020 SERC Institute for Infocomm Research A New Feature Extraction and Recognition Method for Microexpression Based on Local Non-negative Matrix Factorization Junli Gao, Huajun Chen, Xiaohua Zhang, Jing Guo, Wenyu Liang Frontiers in Neurorobotics
1 Oct 2020 SERC Institute of Materials Research and Engineering Lignin-Incorporated Nanogel Serving As an Antioxidant Biomaterial for Wound Healing Jia Xu, Jia Jia Xu, Qianyu Lin, Lu Jiang, Duoteng Zhang, Zibiao Li, Bo Ma, Chengwu Zhang, Lin Li, Dan Kai, Hai-Dong Yu, Xian Jun Loh ACS Applied Bio Materials
24 May 2020 SERC Institute of Materials Research and Engineering Sanitizing agents for virus inactivation and disinfection Qianyu Lin, Jason Y. C. Lim, Kun Xue, Pek Yin Michelle Yew, Cally Owh, Pei Lin Chee, Xian Jun Loh View
24 May 2020 SERC Institute of Materials Research and Engineering Sanitizing agents for virus inactivation and disinfection Qianyu Lin, Jason Y. C. Lim, Kun Xue, Pek Yin Michelle Yew, Cally Owh, Pei Lin Chee, Xian Jun Loh VIEW
19 Apr 2020 SERC Institute for Infocomm Research Integral terminal sliding-mode-based adaptive integral backstepping control for precision motion of a piezoelectric ultrasonic motor Jie Ling, Xiaohui Xiao, Kok Kiong Tan, Tong Heng Lee, Zhao Feng, Wenyu Liang Mechanical Systems and Signal Processing
10 Apr 2020 SERC Institute of Microelectronics A Performance Study of Dielectric Metalens with Process-Induced Defects Yanyan Zhou, Ting Hu, Yu Li, Nanxi Li, Yuan Dong, Dongdong Li, Yuan Hsing Fu, Qize Zhong, Zhengji Xu, Shiyang Zhu, Qunying Lin, Navab Singh IEEE Photonics Journal
30 Jan 2020 Others Other Institutions Use of biomaterials for sustained delivery of anti-VEGF to treat retinal diseases Ivan Seah, Xinxin Zhao, Qianyu Lin, Zengping Liu, Steven Zheng Zhe Su, Yew Sen Yuen, Walter Hunziker, Gopal Lingam, Xian Jun Loh, Xinyi Su Eye
11 Dec 2019 SERC Institute for Infocomm Research Motion Control of a Soft Circular Crawling Robot via Iterative Learning Control Xuefang Li, Wenyu Liang, Yan Wu, Qinyuan Ren, Haozhen Chi 2019 IEEE 58th Conference on Decision and Control (CDC)
17 Oct 2019 BMRC Institute of Molecular and Cell Biology RILP Restricts Insulin Secretion Through Mediating Lysosomal Degradation of Proinsulin Yuxia Zhou, Zhiyu Liu, Shengmei Zhang, Ruijuan Zhuang, Huiying Liu, Xiaoqing Liu, Xi Qiu, Ming Zhang, Yanpan Zheng, Liangcheng Li, Wanjin Hong, Tuanlao Wang Diabetes
28 Aug 2019 SERC Institute of Microelectronics CMOS-compatible all-Si metasurface polarizing bandpass filters on 12-inch wafers Zhengji Xu, Yuan Dong, Chih-Kuo Tseng, Ting Hu, Jinchao Tong, Qize Zhong, Nanxi Li, Larry Sim, Keng Heng Lai, Ying Lin, Dongdong Li, Yu Li, Bliznetsov Vladimir, Yuan-Hsing Fu, Shiyang Zhu, Qunying Lin, Dao Hua Zhang, Yuandong Gu, Navab Singh, Dim-Lee Kwong Optics Express
11 Jun 2019 SERC Institute for Infocomm Research Combine Topic Modeling with Semantic Embedding: Embedding Enhanced Topic Model Peng Zhang, Suge Wang, Deyu Li, Xiaoli Li, Zhikang Xu IEEE Transactions on Knowledge and Data Engineering
26 Apr 2018 BMRC Institute of Molecular and Cell Biology The STAT3 Target Mettl8 Regulates Mouse ESC Differentiation via Inhibiting the JNK Pathway Hao Gu, Dang Vinh Do, Xinyu Liu, Luang Xu, Yixun Su, Jie Min Nah, Yuqian Wong, Ying Li Na Sheng, Gebreselassie Addisu Tilaye, Henry Yang, Huili Guo, Jun Yan, Xin-Yuan Fu Stem Cell Reports
5 Feb 2018 SERC Institute of Materials Research and Engineering Strong and biocompatible lignin /poly (3-hydroxybutyrate) composite nanofibers Hui Moon Chong, Li Ping Chow, Lu Jiang, Qianyu Lin, Kangyi Zhang, Huijie Zhang, Zheng Zhang, Xian Jun Loh, Dan Kai Composites Science and Technology
9 May 2017 BMRC Institute of Molecular and Cell Biology miRNA-32 Drives Brown Fat Thermogenesis and Trans-activates Subcutaneous White Fat Browning in Mice Raymond Ng, Nurul Attiqah Hussain, Qiongyi Zhang, Chengwei Chang, Hongyu Li, Yanyun Fu, Lei Cao, Weiping Han, Walter Stunkel, Feng Xu Cell Reports
1 Aug 2015 SERC Institute of Microelectronics Fabrication and Assembly of Cu-RDL-Based 2.5-D Low-Cost Through Silicon Interposer (LC–TSI) Guruprasad Katti, David Soon Wee Ho, Hong Yu Li, Rahul Dutta, Roshan Weerasekera, Ka Fai Chang, Jong-Kai Lin, Vempati Srinivasa Rao, Surya Bhattacharya IEEE Design & Test
23 Jun 2015 SERC Institute of Microelectronics Heterogeneous 2.5D integration on through silicon interposer Xiaowu Zhang, Jong Kai Lin, Sunil Wickramanayaka, Songbai Zhang, Roshan Weerasekera, Rahul Dutta, Ka Fai Chang, King-Jien Chui, Hong Yu Li, David Ho, Liang Ding, Guruprasad Katti, Suryanarayana Bhattacharya, Dim-Lee Kwong Applied Physics Reviews
9 Jan 2015 BMRC Institute of Molecular and Cell Biology Increased biogenesis of glucagon-containing secretory granules and glucagon secretion in BIG3-knockout mice Hongyu Li, Tao Liu, Joy Lim, Natalia V. Gounko, Wanjin Hong, Weiping Han Molecular Metabolism
23 Jun 2014 SERC Data Storage Institute Method for quick Prediction windage power loss Qide Zhang, Kannan Sundaravadivelu, Ningyu Liu, Quan Jiang 23rd ASME Annual Conference on Information Storage and Process Systems (ISPS2014)
22 Nov 2013 BMRC Genome Institute of Singapore An Evaluation of Association between a Novel Hippocampal Biology Related SNP (rs7294919) and Schizophrenia Siow-Ann Chong, Jiewei Liu, Shusuke Numata, Masashi Ikeda, Yuichiro Watanabe, Xue-bin Zheng, Xiongjian Luo, Makoto Kinoshita, Ayako Nunokawa, Toshiyuki Someya, Tetsuro Ohmori, Jin-Xin Bei, Jimmy Lee, Zhiqiang Li, Jianjun Liu, Nakao Iwata, Yongyong Shi, Ming Li, Bing Su, Chunyu Liu PLoS ONE
1 Nov 2013 SERC Institute of Microelectronics Relationship Between Wafer-Level Warpage and Cu Overburden Thickness Controlled by Isotropic Wet Etching for Through Si Vias Steven Lee Hou Jang, Ramana Murthy, Eugene Tan Swee Kiat, Jae Woong Choi, Lee Guan Ong, Hong Yu Li, Soon Wook Kim, Gil Ho Hwang IEEE Transactions on Components, Packaging and Manufacturing Technology
5 Sep 2013 BMRC Genome Institute of Singapore Genome-wide Association Analysis of Blood-Pressure Traits in African-Ancestry Individuals Reveals Common Associated Genes in African and Non-African Populations Nora Franceschini, Ervin Fox, Zhaogong Zhang, Todd L. Edwards, Michael A. Nalls, Yun Ju Sung, Bamidele O. Tayo, Yan V. Sun, Omri Gottesman, Adebawole Adeyemo, Andrew D. Johnson, Murielle Bochud, Ulrich Broeckel, Steven C. Hunt, Donna Arnett, Susan Redline, Richard S. Cooper, Neil J. Risch, D.C. Rao, Jerome I. Rotter, Aravinda Chakravarti, Alex P. Reiner, Daniel Levy, Brendan J. Keating, Xiaofeng Zhu, J. Hunter Young, Ken Rice, Qing Duan, Fang Chen, Yun Li, Hua Tang, Myriam Fornage, Keith L. Keene, Jeanette S. Andrews, Jennifer A. Smith, Jessica D. Faul, Zhang Guangfa, Wei Guo, Yu Liu, Sarah S. Murray, Solomon K. Musani, Sathanur Srinivasan, Digna R. Velez Edwards, Heming Wang, Lewis C. Becker, Pascal Bovet, Michel Burnier, Cara Carty, Daniel I. Chasman, Georg Ehret, Wei-Min Chen, Guanjie Chen, Wei Chen, Jingzhong Ding, Albert W. Dreisbach, Michele K. Evans, Xiuqing Guo, Melissa E. Garcia, Rich Jensen, Margaux F. Keller, Guillaume Lettre, Vaneet Lotay, Lisa W. Martin, Jason H. Moore, Alanna C. Morrison, Thomas H. Mosley, Adesola Ogunniyi, Walter Palmas, George Papanicolaou, Alan Penman, Joseph F. Polak, Paul M. Ridker, Babatunde Salako, Andrew B. Singleton, Daniel Shriner, Kent D. Taylor, Ramachandran Vasan, Kerri Wiggins, Scott M. Williams, Lisa R. Yanek, Wei Zhao, Alan B. Zonderman, Diane M. Becker, Gerald Berenson, Eric Boerwinkle, Erwin Bottinger, Mary Cushman, Charles Eaton, Fredrik Nyberg, Gerardo Heiss, Joel N. Hirschhron, Virginia J. Howard, Konrad J. Karczewsk, Matthew B. Lanktree, Kiang Liu, Yongmei Liu, Ruth Loos, Karen Margolis, Michael Snyder, Bruce M. Psaty, Nicholas J. Schork, David R. Weir, Charles N. Rotimi, Michele M. Sale, Tamara Harris, Sharon L.R. Kardia The American Journal of Human Genetics
1 Jul 2011 SERC National Metrology Centre A Numerical Investigation of Particle Trajectory Inside Hard Disk Drives Ningyu Liu, Zhimin He, Craig Kok Tung Chow, Han Tong Loh IEEE TRANSACTIONS ON MAGNETICS
31 Dec 2009 BMRC Genome Institute of Singapore Genomewide Association Study of Leprosy Martin L. Hibberd, Yong Cui, Xiao-Xiao Yan, Hai-Tao Yang, Yue-Lin Jiao, Li-Guo Mao, Gang Yin, Zhen-Xia Jiang, Xiao-Dong Wang, Jing-Ping Yu, Zong-Hou Hu, Cui-Hua Gong, Yu-Qiang Liu, Rui-Yu Liu, De-Min Wang, Dong Wei, Jin-Xian Liu, Sen Yang, Xue-Jun Zhang, Jian-Jun Liu, Liang-Dan Sun, Hong Liu, Yi Li, Rong-De Yang, Tong-Sheng Chu, Chi Zhang, Lin Zhang, Jian-Wen Han, Gong-Qi Yu, Cheng Quan, Yong-Xiang Yu, Zheng Zhang, Ben-Qing Shi, Lian-Hua Zhang, Hui Cheng, Chang-Yuan Wang, Yan Lin, Hou-Feng Zheng, Xi-An Fu, Xian-Bo Zuo, Qiang Wang, Heng Long, Yi-Ping Sun, Yi-Lin Cheng, Hong-Qing Tian, Fu-Sheng Zhou, Hua-Xu Liu, Wen-Sheng Lu, Su-Min He, Wen-Li Du, Min Shen, Qi-Yi Jin, Xin Zhao, Wei-Kun Cao, Hong-Zhong Cao, Yong-Ping Li, Wei-Guo Yan, Shi-Yu Wei, Kui-Jun Wang, Fu-Ren Zhang, Wei Huang, Shu-Min Chen, Ying Wang, Hui-Qi Low, Tantoso Erwin, Ning-Han Yang, Jin-Yong Li New England Journal of Medicine