Search results

Publication date Communities Collections Article title Author(s) Journal/Conference
2 Jun 2023 BMRC Singapore Institute of Food and Biotechnology Innovation New insights into the protection of dietary components on anxiety, depression, and other mental disorders caused by contaminants and food additives Ruo-Gu Xiong, Jiahui Li, Jin Cheng, Si-Xia Wu, Si-Yu Huang, Dan-Dan Zhou, Adila Saimaiti, Ao Shang, Guo-Yi Tang, Hua-Bin Li, Ren-You Gan, Yibin Feng Trends in Food Science & Technology
17 Apr 2023 SERC Institute for Infocomm Research Device Features Based on Linear Transformation With Parallel Training Data for Replay Speech Detection Longting Xu, Jichen Yang, Chang Huai You, Xinyuan Qian, Daiyu Huang IEEE/ACM Transactions on Audio, Speech, and Language Processing
10 Apr 2023 BMRC Singapore Institute of Food and Biotechnology Innovation Bioactive compounds and health benefits of pomegranate: An updated narrative review Jin Cheng, Jiahui Li, Ruo-Gu Xiong, Si-Xia Wu, Si-Yu Huang, Dan-Dan Zhou, Adila Saimaiti, Ao Shang, Yibin Feng, Ren-You Gan, Hua-Bin Li Food Bioscience
9 Mar 2023 SERC Institute of Materials Research and Engineering Technology Roadmap for Flexible Sensors Yifei Luo, Mohammad Reza Abidian, Jong-Hyun Ahn, Deji Akinwande, Anne M. Andrews, Markus Antonietti, Zhenan Bao, Magnus Berggren, Christopher A. Berkey, Christopher John Bettinger, Jun Chen, Peng Chen, Wenlong Cheng, Xu Cheng, Seon-Jin Choi, Alex Chortos, Canan Dagdeviren, Reinhold H. Dauskardt, Chong-an Di, Michael D. Dickey, Xiangfeng Duan, Antonio Facchetti, Zhiyong Fan, Yin Fang, Jianyou Feng, Xue Feng, Huajian Gao, Wei Gao, Xiwen Gong, Chuan Fei Guo, Xiaojun Guo, Martin C. Hartel, Zihan He, John S. Ho, Youfan Hu, Qiyao Huang, Yu Huang, Fengwei Huo, Muhammad M. Hussain, Ali Javey, Unyong Jeong, Chen Jiang, Xingyu Jiang, Jiheong Kang, Daniil Karnaushenko, Ali Khademhosseini, Dae-Hyeong Kim, Il-Doo Kim, Dmitry Kireev, Lingxuan Kong, Chengkuo Lee, Nae-Eung Lee, Pooi See Lee, Tae-Woo Lee, Fengyu Li, Jinxing Li, Cuiyuan Liang, Chwee Teck Lim, Yuanjing Lin, Darren J. Lipomi, Jia Liu, Kai Liu, Nan Liu, Ren Liu, Yuxin Liu, Yuxuan Liu, Zhiyuan Liu, Zhuangjian Liu, Xian Jun Loh, Nanshu Lu, Zhisheng Lv, Shlomo Magdassi, George G. Malliaras, Naoji Matsuhisa, Arokia Nathan, Simiao Niu, Jieming Pan, Changhyun Pang, Qibing Pei, Huisheng Peng, Dianpeng Qi, Huaying Ren, John A. Rogers, Aaron Rowe, Oliver G. Schmidt, Tsuyoshi Sekitani, Dae-Gyo Seo, Guozhen Shen, Xing Sheng, Qiongfeng Shi, Takao Someya, Yanlin Song, Eleni Stavrinidou, Meng Su, Xuemei Sun, Kuniharu Takei, Xiao-Ming Tao, Benjamin C. K. Tee, Aaron Voon-Yew Thean, Tran Quang Trung, Changjin Wan, Huiliang Wang, Joseph Wang, Ming Wang, Sihong Wang, Ting Wang, Zhong Lin Wang, Paul S. Weiss, Hanqi Wen, Sheng Xu, Tailin Xu, Hongping Yan, Xuzhou Yan, Hui Yang, Le Yang, Shuaijian Yang, Lan Yin, Cunjiang Yu, Guihua Yu, Jing Yu, Shu-Hong Yu, Xinge Yu, Evgeny Zamburg, Haixia Zhang, Xiangyu Zhang, Xiaosheng Zhang, Xueji Zhang, Yihui Zhang, Yu Zhang, Siyuan Zhao, Xuanhe Zhao, Yuanjin Zheng, Yu-Qing Zheng, Zijian Zheng, Tao Zhou, Bowen Zhu, Ming Zhu, Rong Zhu, Yangzhi Zhu, Yong Zhu, Guijin Zou, Xiaodong Chen ACS Nano
1 Dec 2020 SERC Institute for Infocomm Research Partially View-aligned Clustering Zhenyu Huang, Peng Hu, oey Tianyi Zhou, Jiancheng Lv, Xi Peng Advances in Neural Information Processing Systems
28 Sep 2018 SERC Institute of High Performance Computing Multiple Marginal Fisher Analysis Xi Peng, Joey Tianyi Zhou, Zhenyu Huang, Hongyuan Zhu IEEE Transactions on Industrial Electronics
3 Aug 2017 SERC Institute of Materials Research and Engineering Large Stroke High Fidelity PZN-PT Single Crystal “Stake” Actuator Yu Huang, Yue Xue Xia, Dian Hua Lin, Kui Yao, Leong Chew Lim IEEE Transactions on Ultrasonics, Ferroelectrics and Frequency Control