Search results

Publication date Communities Collections Article title Author(s) Journal/Conference
24 Oct 2023 SERC Institute of High Performance Computing Uncertainty-inspired open set learning for retinal anomaly identification (Pending publish) Meng Wang, Tian Lin, Lianyu Wang, Aidi Lin, Ke Zou, Xinxing Xu, Yi Zhou, Yuanyuan Peng, Qingquan Meng, Yiming Qian, Guoyao Deng, Zhiqun Wu, Junhong Chen, Jianhong Lin, Mingzhi Zhang, Weifang Zhu, Changqing Zhang, Daoqiang Zhang, Rick Siow Mong Goh, Yong Liu, Chi Pui Pang, Xinjian Chen, Haoyu Chen, Huazhu Fu Nature Communications
30 Sep 2023 SERC Institute of High Performance Computing Category-Independent Visual Explanation for Medical Deep Network Understanding Yiming Qian, Liangzhi Li, Huazhu Fu, Meng Wang, Qingsheng Peng, Yih Chung Tham, Chingyu Cheng, Yong Liu, Rick Siow Mong Goh, Xinxing Xu Lecture Notes in Computer Science
9 Sep 2023 SERC Institute of Materials Research and Engineering InP Quantum Dots Tailored Oxide Thin Film Phototransistor for Bioinspired Visual Adaptation Zhixiang Gao, Xin Ju, HAIZHONG ZHANG, Xiaohan Liu, Hongyu Chen, Wanfa Li, Hongliang Zhang, Lingyan Liang, Hongtao Cao Advanced Functional Materials
15 Sep 2022 BMRC Institute of Bioengineering and Bioimaging Haploinsufficiency of CYP8B1 associates with increased insulin sensitivity in humans Shiqi Zhong, Raphael Chevre, David Castaño Mayan, Maria Corlianò, Blake J. Cochran, Kai Ping Sem, Theo H. van Dijk, Jianhe Peng, Liang Juin Tan, Siddesh V. Hartimath, Boominathan Ramasamy, Peter Cheng, Albert K. Groen, Folkert Kuipers, Julian L. Goggi, Chester Drum, Rob M. van Dam, Ru San Tan, Kerry-Anne Rye, Michael R. Hayden, Ching-Yu Cheng, Shaji Chacko, Jason Flannick, Xueling Sim, Hong Chang Tan, Roshni R. Singaraja Journal of Clinical Investigation
14 Sep 2022 SERC Institute of High Performance Computing Localizing Anatomical Landmarks in Ocular Images Using Zoom-In Attentive Networks Xiaofeng Lei, Shaohua Li, Xinxing Xu, Huazhu Fu, Yong Liu, Yih-Chung Tham, Yangqin Feng, Mingrui Tan, Yanyu Xu, Jocelyn Hui Lin Goh, Rick Siow Mong Goh, Ching-Yu Cheng Ophthalmic Medical Image Analysis (Lecture Notes in Computer Science)
1 Sep 2022 SERC Institute for Infocomm Research Evaluation of Generative Adversarial Networks for High-Resolution Synthetic Image Generation of Circumpapillary Optical Coherence Tomography Images for Glaucoma Ashish Jith Sreejith Kumar, Rachel S. Chong, Jonathan G. Crowston, Jacqueline Chua, Inna Bujor, Rahat Husain, Eranga N. Vithana, Michaël J. A. Girard, Daniel S. W. Ting, Ching-Yu Cheng, Tin Aung, Alina Popa-Cherecheanu, Leopold Schmetterer, Damon Wong JAMA Ophthalmology
5 Jan 2022 SERC Institute of Microelectronics Reference Free Ion-Selective Electrode For Sensing Potassium Ions Musafargani Sikkandhar, Yu Chen, Cheng Ming-Yuan 2021 IEEE 23rd Electronics Packaging Technology Conference (EPTC)
10 Aug 2021 SERC Institute of Microelectronics A passive water transfer/retention system for long term functionality of an on-site sensing device Yu Chen, Weiguo Chen, Ruiqi Lim, Ming-Yuan Cheng 2021 IEEE 71st Electronic Components and Technology Conference (ECTC)
11 Dec 2020 BMRC Bioprocessing Technology Institute A Scalable Suspension Platform for Generating High-Density Cultures of Universal Red Blood Cells from Human Induced Pluripotent Stem Cells Jaichandran Sivalingam, Yu SuE, Zhong Ri Lim, Alan T.L. Lam, Alison P. Lee, Hsueh Lee Lim, Hong Yu Chen, Hong Kee Tan, Tushar Warrier, Jing Wen Hang, Nazmi B. Nazir, Andy H.M. Tan, Laurent Renia, Yuin Han Loh, Shaul Reuveny, Benoit Malleret, Steve K.W. Oh Stem Cell Reports
19 Nov 2020 BMRC Singapore Institute of Food and Biotechnology Innovation Rationale and Methodology of The PopulatION HEalth and Eye Disease PRofile in Elderly Singaporeans Study [PIONEER] Preeti Gupta, Ryan Eyn Kidd Man, Eva K.  Fenwick, Amudha   Aravindhan,  Alfred TL Gan, Sahil Thakur, Bao Lin Pauline Soh, Joanne M Wood, Alex A Black, Angelique Chan, David Ng, Khim Hean Teoh, Edwin Goh, Foong-Fong Mary Chong, Jenny Loo, Ciarán Gerard Forde, Charumathi Sabanayagam, Ching-Yu Cheng, Tien Yin Wong, Ecosse L. Lamoureux Aging and Disease