Search results

Publication date Communities Collections Article title Author(s) Journal/Conference
4 Jan 2023 SERC Institute of High Performance Computing Anharmonic quantum thermal transport across a van der Waals interface Hangbo Zhou, Gang Zhang, Jian-Sheng Wang, Yong-Wei Zhang MRS Bulletin
13 Dec 2022 SERC Institute of High Performance Computing Sliding induced multiple polarization states in two-dimensional ferroelectrics Peng Meng, Yaze Wu, Renji Bian, Er Pan, Biao Dong, Xiaoxu Zhao, Jiangang Chen, Lishu Wu, Yuqi Sun, Qundong Fu, Qing Liu, Dong Shi, Qi Zhang, Yong-Wei Zhang, Zheng Liu, Fucai Liu Nature Communications
7 Dec 2022 SERC Institute of High Performance Computing Low-cycle fatigue failure of MoS2 monolayer Ping Liu, Qing-Xiang Pei, Yong-Wei Zhang Extreme Mechanics Letters
30 Nov 2022 SERC Institute of High Performance Computing Effects of localized phonons on interfacial thermal conductance Hangbo Zhou, Gang Zhang, Yong-Wei Zhang Physical Review B
12 Nov 2022 SERC Institute of Materials Research and Engineering Short-range ordering heredity in eutectic high entropy alloys: A new model based on pseudo-ternary eutectics Kewu Bai, Chee Koon Ng, Ming Lin, Fengxia Wei, Shuang Li, Siew Lang Teo, Dennis Cheng Cheh Tan, Pei Wang, Delvin Wuu, Jing Jun Lee, Yong-Wei Zhang Acta Materialia
26 Oct 2022 SERC Institute of High Performance Computing The effects of point defect type, location, and density on the Schottky barrier height of Au/MoS2 heterojunction: a first-principles study Viacheslav Sorkin, Hangbo Zhou, Zhi Gen Yu, Kah-Wee Ang, Yong-Wei Zhang Scientific Reports
20 Aug 2022 SERC Institute of High Performance Computing The dual role of interlayer crosslinks leads to an abnormal behavior of interlayer thermal resistance in multilayer graphene Yan Chen, Jing Wan, Yang Chen, Huasong Qin, Yilun Liu, Qing-Xiang Pei, Yong-Wei Zhang International Journal of Thermal Sciences
13 Jul 2022 SERC Institute of High Performance Computing Failure modes and mechanisms of layered h-BN under local energy injection Ping Liu, Qing-Xiang Pei, Yong-Wei Zhang Scientific Reports
14 Jun 2022 SERC Institute of High Performance Computing Computational predictions of quantum thermal transport across nanoscale interfaces Hangbo Zhou, Zhun-Yong Ong, Gang Zhang, Yong-Wei Zhang Nanoscale
1 Jun 2022 SERC Institute of High Performance Computing Wafer-scale solution-processed 2D material analog resistive memory array for memory-based computing Baoshan Tang, Hasita Veluri, Yida Li, Zhi Gen Yu, Moaz Waqar, Jin Feng Leong, Maheswari Sivan, Evgeny Zamburg, Yong-Wei Zhang, John Wang, Aaron V-Y. Thean Nature Communications