Search results

Publication date Communities Collections Article title Author(s) Journal/Conference
7 Nov 2019 BMRC Institute of Molecular and Cell Biology Polarisome scaffolder Spa2-mediated macromolecular condensation of Aip5 for actin polymerization Ying Xie, Jialin Sun, Xiao Han, Alma Turšić-Wunder, Joel D. W. Toh, Wanjin Hong, Yong-Gui Gao, Yansong Miao Nature Communications
9 Nov 2018 BMRC Institute of Molecular and Cell Biology Single-nucleotide-resolution sequencing of human N6-methyldeoxyadenosine reveals strand-asymmetric clusters associated with SSBP1 on the mitochondrial genome Casslynn W Q Koh, Yeek Teck Goh, Joel D W Toh, Suat Peng Neo, Sarah B Ng, Jayantha Gunaratne, Yong-Gui Gao, Stephen R Quake, William F Burkholder, Wee Siong S Goh Nucleic Acids Research
31 May 2018 BMRC Institute of Molecular and Cell Biology Profilin Negatively Regulates Formin-Mediated Actin Assembly to Modulate PAMP-Triggered Plant Immunity He Sun, Qiao Zhu, Khi Pin Chua, Alma Tursic, Xu Liu, Yong-Gui Gao, Yuguang Mu, Xingliang Hou, Yansong Miao Current Biology
16 Nov 2017 BMRC Institute of Molecular and Cell Biology Structural analyses unravel the molecular mechanism of cyclic di-GMP regulation of bacterial chemotaxis via a PilZ adaptor protein Xin-Fu Yan, Lingyi Xin, Jackie Tan Yen, Yukai Zeng, Shengyang Jin, Qing Wei Cheang, Rachel Andrea Chea Yuen Fong, Keng-Hwee Chiam, Zhao-Xun Liang, Yong-Gui Gao Journal of Biological Chemistry
16 Nov 2017 BMRC Bioinformatics Institute Structural analyses unravel the molecular mechanism of cyclic di-GMP regulation of bacterial chemotaxis via a PilZ adaptor protein Xin-Fu Yan, Lingyi Xin, Jackie Tan Yen, Yukai Zeng, Shengyang Jin, Qing Wei Cheang, Rachel Andrea Chea Yuen Fong, Keng-Hwee Chiam, Zhao-Xun Liang, Yong-Gui Gao Journal of Biological Chemistry
25 Aug 2015 BMRC Institute of Molecular and Cell Biology Cloning, expression, purification and crystallization of a pair of novel virulence factors, SghA and SghR, from Agrobacterium tumefaciens Fuzhou Ye, Chao Wang, Qinqin Fu, Lian-Hui Zhang, Yong-Gui Gao Acta Crystallographica Section F Structural Biology Communications
17 Aug 2015 BMRC Institute of Molecular and Cell Biology Structure of BipA in GTP form bound to the ratcheted ribosome Veerendra Kumar, Jackie Tan, Yun Chen, Rya Ero, Tofayel Ahmed, Zhe Li, Andrew See Weng Wong, Shashi Bhushan, Yong-Gui Gao Proceedings of the National Academy of Sciences
1 Aug 2015 BMRC Institute of Molecular and Cell Biology D101 is critical for the function of AttJ, a repressor of quorum quenching system in Agrobacterium tumefaciens (Pending publish) Chao Wang, Chunlan Yan, Yong-Gui Gao, Lian-Hui Zhang Journal of Microbiology
3 Mar 2015 BMRC Institute of Molecular and Cell Biology Crystal structure of Gib2, a signal-transducing protein scaffold associated with ribosomes in Cryptococcus neoformans Rya Ero, Valya Tenusheva Dimitrova, Yun Chen, Wenting Bu, Shu Feng, Tongbao Liu, Ping Wang, Chaoyang Xue, Suet Mien Tan, Yong-Gui Gao Scientific Reports