Search results

Publication date Communities Collections Article title Author(s) Journal/Conference
21 May 2024 SERC Institute of Materials Research and Engineering Enhancing stem cell therapy efficacy with functional lignin modified cerium-iron nanozyme through magnetic resonance imaging tracking and apoptosis protection in inflammatory environment Hanyu Huang, Lina Zhang, Pek Yin Michelle Yew, Sigit Sugiarto, Ruiping Zhou, Dan Kai, Zhiyong Wang International Journal of Biological Macromolecules
30 May 2023 SERC Institute of Materials Research and Engineering Sub-10 nm Mixing and Alloying of Cu–Ag and Cu–Ni via Accelerated Solid Diffusion Haiwen Dai, Sofia Dimitriadou, P. S. Sankara Rama Krishnan, Albertus Denny Handoko, Jose Recatala-Gomez, Yong Wang, D. V. Maheswar Repaka, Maung Thway, Chenguang Zhang, Martial Duchamp, Kedar Hippalgaonkar ACS Applied Materials & Interfaces
1 Apr 2022 Others Institute for Infocomm Research An Efficient Nonlinear Mass-Spring Model for Anatomical Virtual Reality Wen Xu, Yong Wang, Weimin Huang, Yuping Duan IEEE Transactions on Instrumentation and Measurement
21 Jan 2022 SERC Institute of Materials Research and Engineering Facile Synthesis of Iron Oxide Nanozymes for Synergistically Colorimetric and Magnetic Resonance Detection Strategy Shihui Huang, Shuqi Jiang, Hong Liu, Jiali Cai, Gengjia Chen, Junyao Xu, Dan Kai, Pengli Bai, Ruiping Zhou, Zhiyong Wang Journal of Biomedical Nanotechnology
14 Jun 2021 SERC Institute of Materials Research and Engineering Tunable Nitrogen-Doping of Sulfur Host Nanostructures for Stable and Shuttle-Free Room-Temperature Sodium–Sulfur Batteries Alex Yong Sheng Eng, Yong Wang, Dan-Thien Nguyen, Si Yin Tee, Carina Yi Jing Lim, Xian Yi Tan, Man-Fai Ng, Jianwei Xu, Zhi Wei Seh Nano Letters
15 Apr 2020 SERC Institute of Materials Research and Engineering A Biphasic Interphase Design Enabling High Performance in Room Temperature Sodium-Sulfur Batteries Vipin Kumar, Yong Wang, Alex Yong Sheng Eng, Man-Fai Ng, Zhi Wei Seh Cell Reports Physical Science
3 Apr 2020 SERC Institute of Materials Research and Engineering An artificial metal-alloy interphase for high-rate and long-life sodium–sulfur batteries Vipin Kumar, Alex Yong Sheng Eng, Yong Wang, Dan-Thien Nguyen, Man-Fai Ng, Zhi Wei Seh Energy Storage Materials
11 Jun 2018 SERC Institute of Materials Research and Engineering Tailoring Porosity in Copper-Based Multinary Sulfide Nanostructures for Energy, Biomedical, Catalytic, and Sensing Applications Michelle D. Regulacio, Yong Wang, Zhi Wei Seh, Ming-Yong Han ACS Applied Nano Materials
20 Jan 2016 BMRC Singapore Bioimaging Consortium In vivo covalent cross-linking of photon-converted rare-earth nanostructures for tumour localization and theranostics Xiaogang Liu, Huabing Chen, Mingyuan Gao, Xiaoyuan Chen, Edwin K.L. Yeow, Xiangzhao Ai, Chris Jun Hui Ho, Junxin Aw, Amalina Binte Ebrahim Attia, Jing Mu, Yu Wang, Xiaoyong Wang, Yong Wang, Gang Liu, Malini Olivo, Bengang Xing Nature Communications