Search results

Publication date Communities Collections Article title Author(s) Journal/Conference
12 Nov 2020 BMRC Institute of Molecular and Cell Biology ALS motor neurons exhibit hallmark metabolic defects that are rescued by SIRT3 activation Jin-Hui Hor, Munirah Mohamad Santosa, Valerie Jing Wen Lim, Beatrice Xuan Ho, Amy Taylor, Zi Jian Khong, John Ravits, Yong Fan, Yih-Cherng Liou, Boon-Seng Soh, Shi-Yan Ng Cell Death & Differentiation
15 Oct 2020 BMRC Institute of Molecular and Cell Biology Humanized Mouse as a Tool to Predict Immunotoxicity of Human Biologics Kylie Su Mei Yong, Zhisheng Her, Sue Yee Tan, Wilson Wei Sheng Tan, Min Liu, Fritz Lai, Shi Min Heng, Yong Fan, Kenneth Tou En Chang, Cheng-I Wang, Jerry Kok Yen Chan, Jianzhu Chen, Qingfeng Chen Frontiers in Immunology
11 Sep 2020 BMRC Institute of Molecular and Cell Biology CD4+ T Cells Mediate the Development of Liver Fibrosis in High Fat Diet-Induced NAFLD in Humanized Mice Zhisheng Her, Joel Heng Loong Tan, Yee-Siang Lim, Sue Yee Tan, Xue Ying Chan, Wilson Wei Sheng Tan, Min Liu, Kylie Su Mei Yong, Fritz Lai, Erica Ceccarello, Zhiqiang Zheng, Yong Fan, Kenneth Tou En Chang, Lei Sun, Shih Chieh Chang, Chih-Liang Chin, Guan Huei Lee, Yock Young Dan, Yun-Shen Chan, Seng Gee Lim, Jerry Kok Yen Chan, K. George Chandy, Qingfeng Chen Frontiers in Immunology
13 Mar 2020 BMRC Institute of Molecular and Cell Biology Organoid cultures of MELAS neural cells reveal hyperactive Notch signaling that impacts neurodevelopment - Winanto, Zi Jian Khong, Yong Fan, Boon Seng Soh, Shi-Yan Ng Cell Death and Disease
10 Jan 2020 BMRC Institute of Molecular and Cell Biology A Humanized Mouse Model to Study Mast Cells Mediated Cutaneous Adverse Drug Reactions Andrea Mencarelli, Merry Gunawan, Kylie Su Mei Yong, Pradeep Bist, Wilson Wei Sheng Tan, Sue Yee Tan, Min Liu, Edwin Kunxiang Huang, Yong Fan, Jerry Kok Yen Chan, Hae Woong Choi, Soman N. Abraham, Qingfeng Chen Journal of Leukocyte Biology
7 Jan 2020 BMRC Institute of Molecular and Cell Biology Replacing what’s lost: a new era of stem cell therapy for Parkinson’s disease Yong Fan, Winanto, Shi-Yan Ng Translational Neurodegeneration
17 Jan 2019 BMRC Institute of Molecular and Cell Biology Enterovirus A71 Infection Activates Human Immune Responses and Induces Pathological Changes in Humanized Mice Sue Yee Tan, Yong Wah Tan, Xue Ying Chan, Yong Fan, Edwin Kunxiang Huang, Yanyan Ke, Wai Nam Liu, Zhisheng Her, Min Liu, Huiyi Chen, Kenneth Tou En Chang, Jerry Kok Yen Chan, Justin Jang Hann Chu, Qingfeng Chen Journal of Virology
17 Jan 2019 BMRC Institute of Molecular and Cell Biology Enterovirus A71 Infection Activates Human Immune Responses and Induces Pathological Changes in Humanized Mice Qingfeng Chen, Yanyan Ke, Wai Nam Liu, Zhisheng Her, Min Liu, Sue Yee Tan, Yong Wah Tan, Xue Ying Chan, Yong Fan, Edwin Kunxiang Huang, Huiyi Chen, Kenneth Tou En Chang, Jerry Kok Yen Chan, Justin Jang Hann Chu Journal of Virology
7 Dec 2018 BMRC Institute of Molecular and Cell Biology Wnt/β-catenin-mediated signaling re-activates proliferation of matured cardiomyocytes Nicole Min Qian Pek, Jin Hui Hor, Shi-Yan Ng, Yong Fan, Beatrice Xuan Ho, Jeremy Kah Sheng Pang, Boon-Seng Soh Stem Cell Research & Therapy
14 Nov 2018 BMRC Institute of Molecular and Cell Biology Human germline editing: Insights to future clinical treatment of diseases Yanni Li, Xiang Jin Kang, Jeremy Kah Sheng Pang, Boon Seng Soh, Yang Yu, Yong Fan Protein & Cell
30 Mar 2018 BMRC Institute of Molecular and Cell Biology Development of a new patient-derived xenograft humanised mouse model to study human-specific tumour microenvironment and immunotherapy Seng Gee Lim, Qingfeng Chen, Yue Zhao, Timothy Wai Ho Shuen, Tan Boon Toh, Xue Ying Chan, Min Liu, Sue Yee Tan, Yong Fan, Hechuan Yang, Shridhar Ganpathi Lyer, Glenn Kunnath Bonney, Eva Loh, Kenneth Tou En Chang, Thiam Chye Tan, Weiwei Zhai, Jerry Kok Yen Chan, Edward Kai-Hua Chow, Cheng Ean Chee, Guan Huei Lee, Yock Young Dan, Pierce Kah-Hoe Chow, Han Chong Toh Gut
9 Jan 2018 BMRC Institute of Molecular and Cell Biology Targeted elimination of mutant mitochondrial DNA in MELAS-iPSCs by mitoTALENs Yi Yang, Han Wu, Xiangjin Kang, Yanhui Liang, Ting Lan, Tianjie Li, Tao Tan, Jiangyun Peng, Quanjun Zhang, Geng An, Yali Liu, Qian Yu, Zhenglai Ma, Ying Lian, Boon Seng Soh, Qingfeng Chen, Ping Liu, Yaoyong Chen, Xiaofang Sun, Rong Li, Xiumei Zhen, Yang Yu, Xiaoping Li, Yong Fan Protein & Cell
30 Nov 2017 BMRC Institute of Molecular and Cell Biology A Novel Human Systemic Lupus Erythematosus Model in Humanised Mice Merry Gunawan, Zhisheng Her, Min Liu, Sue Yee Tan, Xue Ying Chan, Wilson Wei Sheng Tan, Shubasree Dharmaraaja, Yong Fan, Chee Bing Ong, Eva Loh, Kenneth Tou En Chang, Thiam Chye Tan, Jerry Kok Yen Chan, Qingfeng Chen Scientific Reports
6 Oct 2017 BMRC Institute of Molecular and Cell Biology Addressing challenges in the clinical applications associated with CRISPR/Cas9 technology and ethical questions to prevent its misuse Xiang Jin Kang, Chiong Isabella Noelle Caparas, Boon Seng Soh, Yong Fan Protein & Cell
6 Oct 2017 BMRC Institute of Molecular and Cell Biology An improved pre-clinical patient-derived liquid xenograft mouse model for acute myeloid leukemia Zhisheng Her, Kylie Su Mei Yong, Kathirvel Paramasivam, Wilson Wei Sheng Tan, Xue Ying Chan, Sue Yee Tan, Min Liu, Yong Fan, Yeh Ching Linn, Kam Man Hui, Uttam Surana, Qingfeng Chen Journal of Hematology and Oncology