Search results

Publication date Communities Collections Article title Author(s) Journal/Conference
31 May 2022 BMRC Genome Institute of Singapore Association between Breast Cancer Polygenic Risk Score and Chemotherapy-Induced Febrile Neutropenia: Null Results Seeu Si Ong, Peh Joo Ho, Alexis Jiaying Khng, Elaine Hsuen Lim, Fuh Yong Wong, Benita Kiat-Tee Tan, Swee Ho Lim, Ern Yu Tan, Su-Ming Tan, Veronique Kiak Mien Tan, Rebecca Dent, Tira Jing Ying Tan, Joanne Ngeow, Preetha Madhukumar, Julie Liana Bte Hamzah, Yirong Sim, Geok Hoon Lim, Jinnie Siyan Pang, Veronica Siton Alcantara, Patrick Mun Yew Chan, Juliana Jia Chuan Chen, Sherwin Kuah, Jaime Chin Mui Seah, Shaik Ahmad Buhari, Siau Wei Tang, Celene Wei Qi Ng, Jingmei Li, Mikael Hartman Cancers
2 Dec 2021 BMRC Genome Institute of Singapore Germline breast cancer susceptibility genes, tumor characteristics, and survival Peh Joo Ho, Alexis J. Khng, Hui Wen Loh, Weang-Kee Ho, Cheng Har Yip, Nur Aishah Mohd-Taib, Veronique Kiak Mien Tan, Benita Kiat-Tee Tan, Su-Ming Tan, Ern Yu Tan, Swee Ho Lim, Suniza Jamaris, Yirong Sim, Fuh Yong Wong, Joanne Ngeow, Elaine Hsuen Lim, Mei Chee Tai, Eldarina Azfar Wijaya, Soo Chin Lee, Ching Wan Chan, Shaik Ahmad Buhari, Patrick M. Y. Chan, Juliana J. C. Chen, Jaime Chin Mui Seah, Wai Peng Lee, Chi Wei Mok, Geok Hoon Lim, Evan Woo, Sung-Won Kim, Jong Won Lee, Min Hyuk Lee, Sue K. Park, Alison M. Dunning, Douglas F. Easton, Marjanka K. Schmidt, Soo-Hwang Teo, Jingmei Li, Mikael Hartman Genome Medicine
28 Jan 2020 BMRC Genome Institute of Singapore Impact of deviation from guideline recommended treatment on breast cancer survival in Asia Peh Joo Ho, Samuel Guan Wei Ow, Yirong Sim, Jenny Liu, Swee Ho Lim, Ern Yu Tan, Su-Ming Tan, Soo Chin Lee, Veronique Kiak-Mien Tan, Yoon-Sim Yap, Wen Yee Chay, Benita Kiat Tee Tan, Fuh Yong Wong, Jingmei Li, Mikael Hartman Scientific Reports
1 Nov 2018 BMRC Institute of Molecular and Cell Biology Autophagy Governs Protumorigenic Effects of Mitotic Slippage–induced Senescence Rekha Jakhar, Monique N.H. Luijten, Alex X.F. Wong, Bing Cheng, Ke Guo, Suat P. Neo, Bijin Au, Madhura Kulkarni, Kah J. Lim, Jiamila Maimaiti, Han C. Chong, Elaine H. Lim, Tee B.K. Tan, Kong W. Ong, Yirong Sim, Jill S.L. Wong, James B.K. Khoo, Juliana T.S. Ho, Boon T. Chua, Indrajit Sinha, Xiaomeng Wang, John E. Connolly, Jayantha Gunaratne, Karen C. Crasta Molecular Cancer Research