Search results

Publication date Communities Collections Article title Author(s)
18 Jan 2021 SERC Institute for Infocomm Research A Data-Driven Method for Online Monitoring Tube Wall Thinning Process in Dynamic Noisy Environment Chen Zhang, Jun Long Lim, Ouyang Liu, Aayush Madan, Yongwei Zhu, Shili Xiang, Kai Wu, Rebecca Yen-Ni Wong, Eugene Jiliang Phua, Karan M. Sabnani, Keng Boon Siah, Wenyu Jiang, Yixin Wang, Emily Jianzhong Hao, Steven C. H. Hoi
11 Sep 2020 SERC Institute for Infocomm Research Carbon-steel tube surface mounted FBG sensors under high-temperature environment, part I: Polyimide coated and femtosecond laser written Aayush Madan, Ouyang Liu, Wenyu Jiang, Yixin Wang, Perry Ping Shum, Jianzhong Hao
11 Sep 2020 SERC Institute for Infocomm Research Carbon-steel tube surface mounted FBG sensors under high-temperature environment, part II: Gold coated and femtosecond laser written Aayush Madan, Ouyang Liu, Jun Long Lim, Wenyu Jiang, Yixin Wang, Perry Ping Shum, Jianzhong Hao
26 Sep 2018 SERC Advanced Remanufacturing and Technology Centre Investigation of nonlinear ultrasonic guided waves in open waveguides based on perfectly matched layers Peng Zuo, Yang Liu, Yu Zhou, Zheng Fan
3 Dec 2013 SERC Institute of Microelectronics Low power 50 Gb/s silicon traveling wave Mach-Zehnder modulator near 1300 nm Matthew Streshinsky, Ran Ding, Yang Liu, Ari Novack, Yisu Yang, Yangjin Ma, Xiaoguang Tu, Edward Koh Sing Chee, Andy Eu-Jin Lim, Patrick Guo-Qiang Lo, Tom Baehr-Jones, Michael Hochberg
11 Nov 2013 SERC Institute of Microelectronics Germanium photodetector with 60 GHz bandwidth using inductive gain peaking Ari Novack, Mike Gould, Yisu Yang, Zhe Xuan, Matthew Streshinsky, Yang Liu, Giovanni Capellini, Andy Eu-Jin Lim, Guo-Qiang Lo, Tom Baehr-Jones, Michael Hochberg
19 Jan 2011 SERC Data Storage Institute Silicon/III-V laser with super-compact diffraction grating for WDM applications in electronic-photonic integrated circuits Yadong Wang, Yongqiang Wei, Yingyan Huang, Yongming Tu, Doris Ng, Cheewei Lee, Yunan Zheng, Boyang Liu, Seng-Tiong Ho