Search results

Publication date Communities Collections Article title Author(s) Journal/Conference
7 Dec 2023 SERC Institute for Infocomm Research Parameters Optimization of Quantization Schemes for Channel-Based Key Extraction Yuhong Wang, Sumei Sun, Minli Huang, Peng Hui Tan, Boon Shyang Lim, Yonghong Zeng IEEE Globecom 2023
6 Dec 2023 SERC Institute for Infocomm Research Hierarchical Enhancement Framework for Aspect-based Argument Mining Yujie Fu, Yang Li, Suge Wang, Xiaoli Li, Deyu Li, Jian Liao, Jianxing Zheng The 2023 Conference on Empirical Methods in Natural Language Processing (EMNLP)
27 Oct 2023 SERC Institute of Materials Research and Engineering All‐Dielectric Sers Metasurface with Strong Coupling Quasi‐BIC Energized by Transformer‐Based Deep Learning Wei Chen, Yuyang Li, Yineng Liu, Yuan Gao, Yiming Yan, Zhaogang Dong, Jinfeng Zhu Advanced Optical Materials
20 Jul 2023 SERC Institute of Materials Research and Engineering A neuromorphic bionic eye with broadband vision and biocompatibility using TIPS-pentacene-based phototransistor array retina HAIZHONG ZHANG, Xin Ju, DongZhi Chi, Linrun Feng, Zhe Liu, Kwangsing Yew, Minmin Zhu, Tiaoyang Li, Rongshan Wei, Shaohao Wang, Linfeng Sun, Zhongrui Wang, Yanqing Wu Applied Materials Today
19 May 2023 SERC Institute of Materials Research and Engineering Paintable Bioactive Extracellular Vesicle Ink for Wound Healing Li Li, Zhiyu Wang, Kepeng Wang, Siyuan Fu, Dan Li, Mao Wang, Yi Cao, Houjuan Zhu, Ziyan Li, Lixing Weng, Zhiyang Li, Xianguang Ding, Lianhui Wang ACS Applied Materials & Interfaces
3 Mar 2023 SERC Institute for Infocomm Research Unsupervised Optical Flow Estimation for Differently Exposed Images in LDR Domain Ziyang Liu, Zhengguo Li, Weihai Chen, Xingming Wu, Zhong Liu IEEE Transactions on Circuits and Systems for Video Technology
20 Dec 2022 SERC Institute for Infocomm Research Hierarchical neural network: Integrate divide-and-conquer and unified approach for argument unit recognition and classification Yujie Fu, Suge Wang, Xiaoli Li, Deyu Li, Yang Li, Jian Liao, Jianxing Zheng Information Sciences
27 Sep 2022 SERC Institute of High Performance Computing Can You Spot the Chameleon? Adversarially Camouflaging Images from Co-Salient Object Detection Ruijun Gao, Qing Guo, Felix Juefei-Xu, Hongkai Yu, Huazhu Fu, Wei Feng, Yang Liu, Song Wang 2022 IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)
26 Sep 2022 SERC Institute for Infocomm Research Learning EEG Representations with Weighted Convolutional Siamese Network: a Large Multi-session Post-stroke Rehabilitation Study Shuailei Zhang, Kai Keng Ang, Dezhi Zheng, Qianxin Hui, Xinlei Chen, Yang Li, Ning Tang, Effie Chew, Rosary Yuting Lim, Cuntai Guan IEEE Transactions on Neural Systems and Rehabilitation Engineering
4 Jul 2022 SERC Institute for Infocomm Research DSRGAN: Detail Prior-Assisted Perceptual Single Image Super-Resolution via Generative Adversarial Networks Ziyang Liu, Zhengguo Li, Xingming Wu, Zhong Liu, Weihai Chen IEEE Transactions on Circuits and Systems for Video Technology