Search results

Publication date Communities Collections Article title Author(s) Journal/Conference
4 Apr 2024 SERC Institute of Sustainability for Chemicals, Energy and Environment Green preparation of silk nanofiber membranes from natural silkworms for effective dye/salt fractionation Bofan Li, Casandra Hui Teng Chai, Xue Qi Koh, Karen Yuanting Tang, Chui Yu Chan, Jerry Zhi Xiong Heng, Sheng Wang, Nannan Wang, Enyi Ye, Zibiao Li Journal of Membrane Science
14 Feb 2024 SERC Institute of Materials Research and Engineering 3D printing of polyvinyl alcohol hydrogels enabled by aqueous two-phase system Rahul Karyappa, Nidhi Nagaraju, Kento Yamagishi, Xue Qi Koh, Qiang Zhu, Michinao Hashimoto Materials Horizons
28 Sep 2020 SERC Institute of Materials Research and Engineering Origin of Underwater Oil‐Repellence in Polyelectrolyte Brush Surfaces Dan Daniel, Shermin Simin Goh, Tran Ngoc Bao Truong, Xue Qi Koh, Nikodem Tomczak Advanced Materials Interfaces
17 Aug 2020 SERC Institute of Materials Research and Engineering Quantifying Surface Wetting Properties Using Droplet Probe Atomic Force Microscopy Dan Daniel, Yunita Florida, Chee Leng Lay, Xue Qi Koh, Anqi Sng, Nikodem Tomczak ACS Applied Materials and Interfaces
4 Sep 2019 SERC Institute of Materials Research and Engineering Hydration lubrication of polyzwitterionic brushes leads to nearly friction- and adhesion-free droplet motion Dan Daniel, Alfred Yu Ting Chia, Lionel Chuan Hui Moh, Rongrong Liu, Xue Qi Koh, Xing Zhang, Nikodem Tomczak Communications Physics
11 Aug 2016 SERC Institute of Materials Research and Engineering Probing the oxidation behavior of Ti2AlC MAX phase powders between 200 and 1000°C Zheng Zhang, Suo Hon Lim, Doreen Mei Ying Lai, Sze Yu Tan, Xue Qi Koh, Jianwei Chai, Shi Jie Wang, Hongmei Jin, Jisheng Pan Journal of the European Ceramic Society