Search results

Publication date Communities Collections Article title Author(s) Journal/Conference
3 Mar 2024 Others Institute of High Performance Computing  TreeSpecies-PC2DT: Automated Tree Species Modeling from Point Clouds to Digital Twins Like Gobeawan, Xuan Liu, Chi Lim, Venugopalan Raghavan, Joyjit Chattoraj, Jan Schindler, Feng Yang Proceedings of the 19th International Joint Conference on Computer Vision, Imaging and Computer Graphics Theory and Applications
24 Apr 2023 Others Institute of High Performance Computing  Evaluation of Numerical Methodologies and Physical Effects on a Performance-Scaled Floating Offshore Wind Turbine Rotor Gijs Bouman, Jorrit-Jan Serraris, Chin Lee Lim, Xiuqing Xing, Chang Wei Kang, Xiaoqin Zhang, Harish Gopalan, Vinh Tan Nguyen, Xuan Liu, Venugopalan S.G. Raghavan, Chien Sheng Poh, Kai Yu Offshore Technology Conference
9 Mar 2023 SERC Institute of Materials Research and Engineering Technology Roadmap for Flexible Sensors Yifei Luo, Mohammad Reza Abidian, Jong-Hyun Ahn, Deji Akinwande, Anne M. Andrews, Markus Antonietti, Zhenan Bao, Magnus Berggren, Christopher A. Berkey, Christopher John Bettinger, Jun Chen, Peng Chen, Wenlong Cheng, Xu Cheng, Seon-Jin Choi, Alex Chortos, Canan Dagdeviren, Reinhold H. Dauskardt, Chong-an Di, Michael D. Dickey, Xiangfeng Duan, Antonio Facchetti, Zhiyong Fan, Yin Fang, Jianyou Feng, Xue Feng, Huajian Gao, Wei Gao, Xiwen Gong, Chuan Fei Guo, Xiaojun Guo, Martin C. Hartel, Zihan He, John S. Ho, Youfan Hu, Qiyao Huang, Yu Huang, Fengwei Huo, Muhammad M. Hussain, Ali Javey, Unyong Jeong, Chen Jiang, Xingyu Jiang, Jiheong Kang, Daniil Karnaushenko, Ali Khademhosseini, Dae-Hyeong Kim, Il-Doo Kim, Dmitry Kireev, Lingxuan Kong, Chengkuo Lee, Nae-Eung Lee, Pooi See Lee, Tae-Woo Lee, Fengyu Li, Jinxing Li, Cuiyuan Liang, Chwee Teck Lim, Yuanjing Lin, Darren J. Lipomi, Jia Liu, Kai Liu, Nan Liu, Ren Liu, Yuxin Liu, Yuxuan Liu, Zhiyuan Liu, Zhuangjian Liu, Xian Jun Loh, Nanshu Lu, Zhisheng Lv, Shlomo Magdassi, George G. Malliaras, Naoji Matsuhisa, Arokia Nathan, Simiao Niu, Jieming Pan, Changhyun Pang, Qibing Pei, Huisheng Peng, Dianpeng Qi, Huaying Ren, John A. Rogers, Aaron Rowe, Oliver G. Schmidt, Tsuyoshi Sekitani, Dae-Gyo Seo, Guozhen Shen, Xing Sheng, Qiongfeng Shi, Takao Someya, Yanlin Song, Eleni Stavrinidou, Meng Su, Xuemei Sun, Kuniharu Takei, Xiao-Ming Tao, Benjamin C. K. Tee, Aaron Voon-Yew Thean, Tran Quang Trung, Changjin Wan, Huiliang Wang, Joseph Wang, Ming Wang, Sihong Wang, Ting Wang, Zhong Lin Wang, Paul S. Weiss, Hanqi Wen, Sheng Xu, Tailin Xu, Hongping Yan, Xuzhou Yan, Hui Yang, Le Yang, Shuaijian Yang, Lan Yin, Cunjiang Yu, Guihua Yu, Jing Yu, Shu-Hong Yu, Xinge Yu, Evgeny Zamburg, Haixia Zhang, Xiangyu Zhang, Xiaosheng Zhang, Xueji Zhang, Yihui Zhang, Yu Zhang, Siyuan Zhao, Xuanhe Zhao, Yuanjin Zheng, Yu-Qing Zheng, Zijian Zheng, Tao Zhou, Bowen Zhu, Ming Zhu, Rong Zhu, Yangzhi Zhu, Yong Zhu, Guijin Zou, Xiaodong Chen ACS Nano
10 Jan 2023 Others Institute of High Performance Computing  Knowledge-Driven Transfer Learning for Tree Species Recognition Joyjit Chattoraj, Feng Yang, Chi Wan Lim, Like Gobeawan, Xuan Liu, Venugopalan S.G. Raghavan 2022 17th International Conference on Control, Automation, Robotics and Vision (ICARCV)
5 Nov 2019 Others Singapore Immunology Network Immunological observations and transcriptomic analysis of trimester-specific full-term placentas from three Zika virus-infected women Fok-Moon Lum, Vipin Narang, Susan Hue, Jie Chen, Naomi McGovern, Ravisankar Rajarethinam, Jeslin J. L. Tan, Siti Naqiah Amrun, Yi-Hao Chan, Cheryl Y. P. Lee, Tze-Kwang Chua, Wearn-Xin Yee, Nicholas K. W. Yeo, Thiam-Chye Tan, Xuan Liu, Sam Haldenby, Yee-Sin Leo, Florent Ginhoux, Jerry K. Y. Chan, Julian Hiscox, Chia-Yin Chong, Lisa F. P. Ng Clinical and Translational Immunology
10 May 2019 SERC Institute of Materials Research and Engineering Tris‐Stabilized MoS 2 Nanosheets with Robust Dispersibility and Facile Surface Functionalization Guijian Guan, Mingliang You, Xuan Liu, Yun‐Long Wu, Enyi Ye, Zibiao Li Advanced Materials Interfaces