Search results

Publication date Communities Collections Article title Author(s) Journal/Conference
11 Jun 2020 SERC Institute of Chemical and Engineering Sciences Sol-gel transitions of comb-like polymethacrylate copolymers by mechano-thermal stimuli in water Umesh S. Jonnalagadda, Tuan Minh Nguyen, Feifei Li, Jim H. C. Lee, Xu Liu, Atsushi Goto, James J. Kwan Macromolecular Chemistry and Physics
1 Mar 2019 BMRC p53 Laboratory SHON Expression Predicts Response and Relapse Risk of Breast Cancer Patients After Anthracycline-Based Combination Chemotherapy or Tamoxifen Treatment Longxin Chen, Runlin Z. Ma, Wenming Cao, Xiaojia Wang, Yan Li, Jo K. Perry, Mohammed Aleskandarany, Christopher C. Nolan, Emad A. Rakha, Peter E. Lobie, Stephen Y. T. Chan, Ian O. Ellis, Le-Ann Hwang, David P. Lane, Andrew R. Green, Dong-Xu Liu, Tarek M. A. Abdel-Fatah, Reuben J. Broom, Jun Lu, Paul M. Moseley, Baiqu Huang, Lili Li, Suling Liu British Journal of Cancer
31 May 2018 BMRC Institute of Molecular and Cell Biology Profilin Negatively Regulates Formin-Mediated Actin Assembly to Modulate PAMP-Triggered Plant Immunity He Sun, Qiao Zhu, Khi Pin Chua, Alma Tursic, Xu Liu, Yong-Gui Gao, Yuguang Mu, Xingliang Hou, Yansong Miao Current Biology
31 Dec 2009 BMRC Genome Institute of Singapore Genomewide Association Study of Leprosy Martin L. Hibberd, Yong Cui, Xiao-Xiao Yan, Hai-Tao Yang, Yue-Lin Jiao, Li-Guo Mao, Gang Yin, Zhen-Xia Jiang, Xiao-Dong Wang, Jing-Ping Yu, Zong-Hou Hu, Cui-Hua Gong, Yu-Qiang Liu, Rui-Yu Liu, De-Min Wang, Dong Wei, Jin-Xian Liu, Sen Yang, Xue-Jun Zhang, Jian-Jun Liu, Liang-Dan Sun, Hong Liu, Yi Li, Rong-De Yang, Tong-Sheng Chu, Chi Zhang, Lin Zhang, Jian-Wen Han, Gong-Qi Yu, Cheng Quan, Yong-Xiang Yu, Zheng Zhang, Ben-Qing Shi, Lian-Hua Zhang, Hui Cheng, Chang-Yuan Wang, Yan Lin, Hou-Feng Zheng, Xi-An Fu, Xian-Bo Zuo, Qiang Wang, Heng Long, Yi-Ping Sun, Yi-Lin Cheng, Hong-Qing Tian, Fu-Sheng Zhou, Hua-Xu Liu, Wen-Sheng Lu, Su-Min He, Wen-Li Du, Min Shen, Qi-Yi Jin, Xin Zhao, Wei-Kun Cao, Hong-Zhong Cao, Yong-Ping Li, Wei-Guo Yan, Shi-Yu Wei, Kui-Jun Wang, Fu-Ren Zhang, Wei Huang, Shu-Min Chen, Ying Wang, Hui-Qi Low, Tantoso Erwin, Ning-Han Yang, Jin-Yong Li New England Journal of Medicine