Search results

Publication date Communities Collections Article title Author(s) Journal/Conference
27 Jan 2023 BMRC Singapore Institute of Food and Biotechnology Innovation EasyAmplicon: An easy‐to‐use, open‐source, reproducible, and community‐based pipeline for amplicon data analysis in microbiome research Yong‐Xin Liu, Lei Chen, Tengfei Ma, Xiaofang Li, Maosheng Zheng, Xin Zhou, Liang Chen, Xubo Qian, Jiao Xi, Hongye Lu, Huiluo Cao, Xiaoya Ma, Bian Bian, Pengfan Zhang, Jiqiu Wu, Ren‐You Gan, Baolei Jia, Linyang Sun, Zhicheng Ju, Yunyun Gao, Tao Wen, Tong Chen iMeta
18 Oct 2022 SERC Institute of Materials Research and Engineering Machine learning for a sustainable energy future Zhenpeng Yao, Yanwei Lum, Andrew Johnston, Luis Martin Mejia-Mendoza, Xin Zhou, Yonggang Wen, Alán Aspuru-Guzik, Edward H. Sargent, Zhi Wei Seh Nature Reviews Materials
29 Aug 2022 SERC Institute of Materials Research and Engineering Battery Materials Discovery and Smart Grid Management using Machine Learning Andrew Jun Yao Wong, Xin Zhou, Yanwei Lum, Zhenpeng Yao, Yang Choo Chua, Yonggang Wen, Zhi Wei Seh Batteries & Supercaps
7 Sep 2021 SERC Institute of Materials Research and Engineering Machine Learning: An Advanced Platform for Materials Development and State Prediction in Lithium‐Ion Batteries Chade Lv, Xin Zhou, Lixiang Zhong, Chunshuang Yan, Madhavi Srinivasan, Zhi Wei Seh, Chuntai Liu, Hongge Pan, Shuzhou Li, Yonggang Wen, Qingyu Yan Advanced Materials
19 Aug 2013 BMRC Genome Institute of Singapore Genome-wide association study identifies ZFHX1B as a susceptibility locus for severe myopia (Pending publish) Veluchamy A. Barathi, Fan Qiao, Isao Nakata, Kenji Yamashiro, Xin Zhou, Pancy O. S. Tam, Ching-Yu Cheng, E. Shyong Tai, Eranga N. Vithana, Tin Aung, Masahiro Miyake, Li Jia Chen, Yi Shi, Yik-Ying Teo, Tien-Yin Wong, Muka Moriyama, Kyoko Ohno-Matsui, Manabu Mochizuki, Fumihiko Matsuda, Rita Y. Y. Yong, Eric P. H. Yap, Zhenglin Yang, Chi Pui Pang, Seang-Mei Saw, Nagahisa Yoshimura, Chiea Chuen Khor Human Molecular Genetics