Search results

Publication date Communities Collections Article title Author(s)
19 Aug 2017 SERC Institute for Infocomm Research Learning User Dependencies for Recommendation Xiao-Li Li, Peilin Zhao, Xin Liu, Yong Liu, Min Wu
1 Nov 2016 SERC Institute of Microelectronics A 12.77-MHz 31 ppm/◦C On-Chip RC Relaxation Oscillator With Digital Compensation Technique Jiacheng Wang, Wang Ling Goh, Xin Liu, Jun Zhou
1 Jul 2016 SERC Institute of Microelectronics A 151-nW Adaptive Delta-Sampling ADC for Ultra-Low Power Sensing Applications Yongkui Yang, Jun Zhou, Xin Liu, Jia Hao Cheong, Wang Ling Goh
13 Apr 2016 SERC Institute of Microelectronics 0.2 V 8T SRAM With PVT-Aware Bitline Sensing and Column-Based Data Randomization Anh Tuan Do, Zhao Chuan Lee, Bo Wang, Ik-Joon Chang, Xin Liu, Tony Tae-Hyoung Kim
1 Mar 2015 SERC Institute of Microelectronics An Ultra-Low Voltage Level Shifter Using Revised Wilson Current Mirror for Fast and Energy-Efficient Wide-Range Voltage Conversion from Sub-Threshold to I/O Voltage Jun Zhou, Chao Wang, Xin Liu, Xin Zhang, Minkyu Je
2 Dec 2014 BMRC Institute of Molecular and Cell Biology Mudskipper genomes provide insights into the terrestrial adaptation of amphibious fishes Xinxin You, Chao Bian, Qijie Zan, Xun Xu, Xin Liu, Jieming Chen, Jintu Wang, Ying Qiu, Wujiao Li, Xinhui Zhang, Ying Sun, Shixi Chen, Wanshu Hong, Yuxiang Li, Shifeng Cheng, Guangyi Fan, Chengcheng Shi, Jie Liang, Y. Tom Tang, Chengye Yang, Zhiqiang Ruan, Jie Bai, Chao Peng, Qian Mu, Jun Lu, Mingjun Fan, Shuang Yang, Zhiyong Huang, Xuanting Jiang, Xiaodong Fang, Guojie Zhang, Yong Zhang, Gianluca Polgar, Hui Yu, Jia Li, Zhongjian Liu, Guoqiang Zhang, Vydianathan Ravi, Steven L. Coon, Jian Wang, Huanming Yang, Byrappa Venkatesh, Jun Wang, Qiong Shi
8 Oct 2014 SERC Institute of Microelectronics BIST Methodology, Architecture and Circuits for Pre-Bond TSV Testing in 3D Stacking IC Systems Minkyu Je, Xin Liu, Philippe Royannez, Jun Zhou, Roshan Weerasekera, Bin Zhao, Chao Wang
1 Sep 2014 SERC Institute of Microelectronics A Reference-Less Injection-Locked Clock-Recovery Scheme for Multilevel-Signaling-Based Wideband BCC Receivers Jun Zhou, V.V Kulkarni, Junghyup Lee, Chee Keong Ho, Jia Hao Cheong, Wei-Da Toh, Peng Li, Xin Liu, Minkyu Je
1 Sep 2014 SERC Institute of Microelectronics High Bandwidth Efficiency and Low Power Consumption Walsh Code Implementation Methods for Body Channel Communication Chee Keong Ho, Jia Hao Cheong, Junghyup Lee, Vishal Kulkarni, Peng Li, Xin Liu, Minkyu Je
3 Jul 2013 SERC Institute of Microelectronics Size based sorting and patterning of microbeads by evaporation driven flow in a 3D micro-traps array Yuxin Liu, Karen Yanping Wang, Chee Chung Wong, Abdur Rub Abdur Rahman