Search results

Publication date Communities Collections Article title Author(s) Journal/Conference
24 Jun 2024 SERC Institute for Infocomm Research Deep Learning for 3D Vision (Pending publish) Xiaoli Li, Xulei Yang, Hao Su World Scientific Publishing
14 Jun 2024 SERC Institute for Infocomm Research From Algorithm to Hardware: A Survey on Efficient and Safe Deployment of Deep Neural Networks (Pending publish) Xue Geng, Zhe Wang, Chunyun Chen, Qing Xu, Kaixin Xu, Chao Jin, Manas Gupta, Xulei Yang, Zhenghua Chen, Mohamed M. Sabry Aly, Jie Lin, Min Wu, Xiaoli Li IEEE Transactions on Neural Networks and Learning Systems
20 May 2024 SERC Institute for Infocomm Research Document-Level Event Extraction via Information Interactivion Based on Event Relation and Argument Correlation Bangze Pan, Yang Li, Suge Wang, Xiaoli Li, Deyu Li, Jian Liao, JianXing The 2024 Joint International Conference on Computational Linguistics, Language Resources and Evaluation
7 May 2024 SERC Institute for Infocomm Research Reinforced Reweighting for Self-supervised Partial Domain Adaptation Keyu Wu, Shengkai Chen, Min Wu, Shili Xiang, Ruibing Jin, Yuecong Xu, Xiaoli Li, Zhenghua Chen IEEE Transactions on Artificial Intelligence
9 Apr 2024 SERC Institute for Infocomm Research Practical Cyber Attack Detection With Continuous Temporal Graph in Dynamic Network System Guanghan Duan, Hongwu Lv, Huiqiang Wang, Guangsheng Feng, Xiaoli Li IEEE Transactions on Information Forensics and Security
25 Mar 2024 SERC Institute for Infocomm Research Graph-Aware Contrasting for Multivariate Time-Series Classification Yucheng Wang, Yuecong Xu, Jianfei Yang, Min Wu, Xiaoli Li, Lihua Xie, Zhenghua Chen Proceedings of the AAAI Conference on Artificial Intelligence
25 Mar 2024 SERC Institute for Infocomm Research Fully-Connected Spatial-Temporal Graph for Multivariate Time-Series Data Yucheng Wang, Yuecong Xu, Jianfei Yang, Min Wu, Xiaoli Li, Lihua Xie, Zhenghua Chen Proceedings of the AAAI Conference on Artificial Intelligence
8 Jan 2024 SERC Institute for Infocomm Research A change point detection integrated remaining useful life estimation model under variable operating conditions Anushiya Arunan, Yan Qin, Xiaoli Li, Chau Yuen Control Engineering Practice
18 Dec 2023 SERC Institute for Infocomm Research Reinforced Knowledge Distillation for Time Series Regression Qing Xu, Keyu Wu, Min Wu, Kezhi Mao, Xiaoli Li, Zhenghua Chen IEEE Transactions on Artificial Intelligence
10 Dec 2023 SERC Institute for Infocomm Research From Speculation Detection to Trustworthy Relational Tuples in Information Extraction Kuicai Dong, Aixin Sun, Jung-jae Kim, Xiaoli Li Findings of the Association for Computational Linguistics: EMNLP 2023